Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

17. Паливно-енергетичний комплекс, його структура, підприємства та їх продукція.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - міжгалузева система, що включає видобуток, переробку різних видів палива та виробництво енергії, їх транспортування, розподіл і споживання. ПЕК РБ включає системи видобутку, транспорту, зберігання, виробництва і розподілу основних видів енергоносіїв: природного газу, нафти та продуктів її переробки, твердих видів палива, електричної та теплової енергії. Найбільш гострою проблемою розвитку ПЕК є низька забезпеченість Білорусі паливно-енергетичними ресурсами. У ПЕК Білорусі виділяють: 1) паливну промисловість (нафтову, газову, торф'яну), 2) електроенергетичну промисловість. ПЕК має розвинену виробничу інфраструктуру, включаючи мережу нафтопроводів і газопроводів, у тому числі магістральних, а також високовольтні лінії електропередач. ПЕК включає в себе підприємства: - основного (паливної та енергетичної галузей); - допоміжного (спеціалізованого машинобудування і транспорту); - обслуговуючого (спеціалізовані будівельно-монтажні, ремонтні та ін
підприємства) виробництва, а також систему управління.
Паливна промисловість являє собою сукупність галузей промисловості з видобутку та переробки різних видів палива. Її розвиток в РБ базується на місцевих видах палива і імпортованих ресурсах. Нафтова пром-сть включає нафтовидобувну і нафтопереробну промисловість. Нафтовидобувна пром-сть спеціалізована на видобутку нафти і первинної підготовки її для транспортування і переробки. Нафтопереробна пром-сть забезпечує потреби країни в моторному і котельно-пічному паливі, маслах, продуктах для нафтохімічного виробництва. Газова пром-сть здійснює видобуток попутного газу, транспортування, переробку природного і попутного газу, його використання. Торф'яна пром-сть виробляє видобуток торфу на паливо, для с / г, хімічної переробки, займається виробництвом торфобрикетів.

Сучасна електроенергетика РБ - постійно розвивається високоавтоматизований комплекс, об'єднаний загальним режимом роботи та єдиним централізованим диспетчерським управлінням. Основу електроенергетики РБ складають теплові електростанції (ТЕС), пов'язані між собою лініями електропередач; вони виробляють 99,9% усієї електроенергії. Теплову енергію виробляють> 20 ТЕЦ і районні котельні. Дефіцит первинних енергоносіїв диктує необхідність впровадження енергозберігаючих технологій і більш широкого використання місцевих видів ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. Паливно-енергетичний комплекс, його структура, підприємства та їх продукція. "
 1. Концепція структурної перебудови економіки Росії
  паливно-енергетичний комплекс. Ці галузі зберігають свою конкурентоспроможність і можуть залучати іноземні інвестиції; 2) галузі обробної промисловості, здатні поставляти продукцію на експорт (авіакосмічна, енергетичне машинобудування, почасти верстатобудування). Вони потребують державної підтримки на внутрішньому і зовнішньому ринках; 3) галузі обробної
 2. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  паливної промисловості входять вугільна, газова, нафтова галузі, що забезпечують видобуток мінерального палива - головного джерела енергії в електроенергетиці та технологічної сировини в промисловості (вуглехімічній, нафтохімічної, газохімічній галузях). Частка паливної промисловості в промислово-виробничих основних фондах паливно-енергетичного комплексу становить близько 60%
 3. Приклади розв'язання
  паливно-сировинна та енергетична складова, а в імпортних поставках - продовольство і предмети споживання. 3. Оскільки у нас в країні переважає експорт сировини та продукції паливно-енергетичного комплексу (80 - 90%); знижений на 50% зовнішній торговий оборот з країнами ближнього зарубіжжя; низька конкурентно здатність продукції; зовнішня заборгованість; розпад єдиного економічного
 4. Товарна структура російського експорт
  паливно-енергетичного комплексу зросла з 11 до приблизно 33%. У зв'язку з цими процесами в товарній структурі експорту країни частка сировини і напівфабрикатів збільшилася з 84% в 1992 р. до майже 90% в окремі роки у період до 1998 р., а частка готових виробів скоротилася з про 16 до 10%, що було зумовлено насамперед неконкурентоспроможністю більшості видів готових виробів, а також важким
 5. 37.4. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РОСІЇ
  паливно-енергетичної та транспортної інфраструктури. Для прискореного розвитку інформаційної інфраструктури необхідно розширити мережу Інтернет на території Росії, демонополізувати телекомунікаційний і інформаційний ринки, створити відповідну конкурентне середовище. Це забезпечить підвищення рівня інформатизації суспільства, створення можливості для повноцінної інтеграції України у світове
 6. Структура зовнішньої торгівлі Росії
  паливно-енергетичні, прості хімічні та нафтохімічні товари, чорні і кольорові метали, зброю. Істотні зміни відбулися в товарній структурі російського імпорту. У ньому скоротилася частка інвестиційних товарів, тоді як частка споживчих товарів зросла, складаючи близько 40% всього обсягу імпорту (табл. 34.2). Таблиця 34.2. Структура зовнішньої торгівлі Росії в 1998 р. (% до
 7. Держава як безпосередній суб'єкт ціноутворення
  паливно-енергетичному комплексі, на транспортні послуги, надає пільги та здійснює компенсаційні виплати в охороні здоров'я, житловому будівництві тощо Воно також встановлює прямий контроль над цінами на товари, що мають життєво важливе значення для населення, наприклад, хліб, сіль, а також на тютюнові вироби та винно-горілчану продукцію, ціни на які вирішальною мірою
 8. Виробництво і його сектори
  паливно-енергетичний, агропромисловий і т.д. В економічній теорії досить поширене розподіл економіки на сектори: первинний, вторинний і третинний. Первинний сектор включає сільське і лісове господарство, полювання і рибальство; вторинний - промисловість і будівництво. До третинного сектору відносять виробництво послуг (торгівлю, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, науку,
 9. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
  паливно-енергетичної та мінеральної сировини, продукції металургії, хімічної, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, окремих видів продукції машинобудування. Подальший розвиток отримають видобуток і переробка риби і морепродуктів. У видобувних галузях передбачається реалізувати проекти, що забезпечують залучення в експлуатацію нафтогазових ресурсів
 10. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Росії
  паливно-сировинні товари ще тривалий час залишатимуться основний позицією. Однак для Росії цілком реально поглиблення ступеня переробки сировини і на цій основі збільшення в експорті частки таких товарів, як целюлоза, хімічна продукція, добрива та ін Є можливості для стабілізації і розширення традиційного машинотехнічного експорту, до якого відносяться легкові та вантажні
 11. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ РОСІЇ
  паливно-енергетичними ресурсами та металами. Знизилася частка експорту високотехнологічної продукції, у тому числі оборонної. Поспішна й погано продумана політика відкриття внутрішнього ринку призвела до його насиченню споживчими товарами, а також машинами та обладнанням, що негативно позначилося на розвитку вітчизняного виробництва. Як відомо, в країнах, що володіють ємним
 12. Аналіз інвестицій
  паливно-енергетичний комплекс, транспорт, житлово-комунальне господарство. У 1998 р. на ці галузі довелося відповідно 24, 14 і 21% всіх капіталовкладень; - географія інвестицій. У 1998 р. 21% капітальних вкладення в Росії припадав на Москву і Московську область, 17 - на Західний Сибір, 12 - на Урал, 10% - на Поволжі; - відтворювальна структура капіталовкладень, тобто
 13. 31. Паливно-енергетичний комплекс, тенденції розвитку
  паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) відносяться до капіталомістким галузям. У промислово розвинених країнах, де представлені всі його галузі, зазвичай основні капіталовкладення в межах до 85% припадають на нафтогазодобувну промисловість і електроенергетику (приблизно в рівних частках) і до 15% - на нафтопереробку і вугільну промисловість. Значний вплив на інвестиційний процес в ПЕК
 14. Питання 78 Зовнішня торгівля
  паливно енергетичні товари; 2 - метали та вироби з них; 3 - інші товари; 4 - машини, обладнання та транспортні засоби; 5 - продукція хімічної промисловості; 6 - деревина та целюлозно паперові вироби У процентному відношенні структура експорту РФ виглядає наступним чином (рис. 95). [158] Таблиця 21 Структура імпорту Росії по товарах в 2005 р. ($ млрд) {foto116} Таблиці 20
 15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
  паливно-енергетичних і сировинних ресурсів, недостатньо раціональне використання накопиченого виробничого потенціалу, трудових ресурсів, недолік потужностей будівельних організацій, поганий стан автомобільних доріг, напружена екологічна ситуація) . Перехід до ринку, реформування народного господарства країни дозволяють зробити вибір пріоритетних галузей господарства, щоб
 16. № 208. Стабілізаційна програма уряду В. С. Черномирдіна і причини її невиконання
  паливно-енергетичного та оборонному комплексам, яка одержала від уряду значні кредити. У грудні 1992 р. була прийнята єдина тарифна система оплати праці, яка дозволила дещо пом'якшити ситуацію в бюджетній сфері. Все це вимагало нових засобів і привело в підсумку до посилення інфляції. На Заході та й у самій Росії заговорили не про коригування, а про зміну курсу реформ. У цих
 17. 4. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ
  паливно- енергетичного, агропромислового, будівельного, військово-промислового та
 18. Тренувальні завдання
  паливно - енергетичний і сировинний кризу; зростання рівня цін; перетворення в експорті сировинних ресурсів; розрив між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом. 2. Сформулюйте критерії на основі яких визначається ступінь навантаження країни на природне середовище та ресурси планети. Відповідь оформити, заповнивши таблицю: Економічні проблеми Національні Глобальні
© 2014-2022  epi.cc.ua