Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.І. Видяпин. Економічна географія Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

До складу паливної промисловості входять вугільна, газова, нафтова галузі, що забезпечують видобуток мінерального палива - головного джерела енергії в електроенергетиці та технологічної сировини в промисловості (вуглехімічній, нафтохімічної, газохімічній галузях). Частка паливної промисловості в промислово-виробничих основних фондах паливно-енергетичного комплексу становить близько 60% (табл. 2.4).
Таблиця 2.Основні показники роботи паливної промисловості Росії
  1980р . 1990р. 1995
Кількість підприємств 574 570 952
Обсяг продукції, млрд. руб. 22,6 40,8 161 376
Індекси обсягу продукції до попереднього року 102 97 99,2
Чисельність промислово-виробничого персоналу, тис. чел.в тому числі робітників 809 668 801 656 846 692
Прибуток, млрд. руб. ... ... 28761
Рівень рентабельності,% ... ... 20,8
Зниження (-), підвищення витрат на 1 грн.
продукції, % до попереднього року
1,7 6,41 -9,35
Потенційні запаси паливно-енергетичних ресурсо в Російській Федерації складають близько 6000 млрд. т (майже 50% світових запасів), промислові, розвідані запаси - близько 300 млрд. т. На частку вугільних запасів припадає 88 - 90%, нафти і природного газу - 10 - 12%.
Запаси паливно-енергетичних ресурсів розміщені по території Росії нерівномірно: значна їх частка розташовується в східний районах - в Сибіру і на Далекому Сході.
Східна і Західний Сибір, а також Далекосхідний економічний район - надлишкові за запасами різних видів палива райони, що займають перше і друге місця. На третьому місці - Уральський, Поволзький, Північний райони. Інші регіони європейської частини країни - Центральний, Південні, Західні - відрізняються дефіцитом паливно- енергетичних ресурсів.
Структура запасів паливно-енергетичних ресурсів у різних районах Росії неоднакова. У більшості районів переважає вугільне паливо, в Західно-Сибірському, Поволзькому, Уральському, Північному і Північно-Кавказькому районах - нафта і газ .
За якістю різні види ПЕР також істотно різняться: тепловий коефіцієнт вугілля варіює від 1 до 0,4 (за 1 приймається коксівне вугілля з теплотою згоряння 7000 ккал), нафти - 1,43 - 1, 5, природного газу - 1,19 - 1,40. Найбільше освоєння запасів характерно для більш обжитий і краще вивченої частини - західної зони Росії. У Сибіру і на Далекому Сході через слабку освоєності цих територій обсяг видобутку палива істотно перевищує його споживання. Величезні потоки вугілля, нафти і газу (у кількості близько 1000 млн. т у. т.) звідси щорічно спрямовуються в дефіцитні райони європейської частини Росії, СНД і на експорт в країни Східної і Західної Європи. Паливно-енергетичний баланс в даний час можна охарактеризувати як нафтогазовий: якщо в 1940-х рр.. частка нафти і газу в СРСР не перевищувала 20%, то в 80-х рр.. і в 1995 р. склала більше 80%, а частка вугілля знизився до 14,5%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ "
 1. Приклади розв'язання
  паливно-сировинна та енергетична складова, а в імпортних поставках - продовольство і предмети споживання. 3. Оскільки у нас в країні переважає експорт сировини та продукції паливно-енергетичного комплексу (80 - 90%); знижений на 50% зовнішній торговий оборот з країнами ближнього зарубіжжя; низька конкурентно здатність продукції; зовнішня заборгованість; розпад єдиного економічного
 2. № 57. Друга технологічна революція: основні нововведення і структурні зрушення
  паливним ресурсом (бензин, гас). 3. Нововведення в електроенергетиці і електротехніці (генератори змінного струму, динамо-машини, лампочки розжарювання, гідроелектростанції та ін.) 4. В чорної і кольорової металургії (мартенівські печі, електрозварювання та ін.) 5. У хімічній промисловості (мінеральні добрива, штучні барвники, вибухові речовини і т.д.). 6. У транспорті
 3. Загальні тенденції розвитку світової торгівлі паливно-сировинними товарам
  паливних ресурсів, що обертаються в міжнародній торгівлі, провідну роль відіграють паливно-енергетичні товари - нафта, нафтопродукти, природний газ і кам'яне вугілля. Ця група товарів стійко зберігає роль лідера серед інших товарних груп у світовій торгівлі. На початку 90-х років паливно-енергетичні товари займали друге місце в міжнародній торгівлі і забезпечували понад 10% світового
 4. Концепція структурної перебудови економіки Росії
  паливно-енергетичний комплекс. Ці галузі зберігають свою конкурентоспроможність і можуть залучати іноземні інвестиції; 2) галузі обробної промисловості, здатні поставляти продукцію на експорт (авіакосмічна, енергетичне машинобудування, почасти верстатобудування). Вони потребують державної підтримки на внутрішньому і зовнішньому ринках; 3) галузі обробної
 5. Позиції в світовому імпорті
  паливним імпортом на платіжний баланс, представляє важливий фактор розвитку національних економік. Країни, що розвиваються закуповують відносно невелику частку наукоємної продукції - менше 10% світового імпорту контрольно-вимірювальних приладів, промислового устаткування і загального електронного устаткування. Низька частка у світовому споживанні наукомісткого устаткування свідчить про нерозвиненість
 6. 31. Паливно-енергетичний комплекс, тенденції розвитку
  паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) відносяться до капіталомістким галузям. У промислово розвинених країнах, де представлені всі його галузі, зазвичай основні капіталовкладення в межах до 85% припадають на нафтогазодобувну промисловість і електроенергетику (приблизно в рівних частках) і до 15% - на нафтопереробку і вугільну промисловість. Значний вплив на інвестиційний процес в ПЕК
 7. Загальні положення
  паливні товари і 4-6% - на різні види
 8. § 1. СИРОВИННІ І МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ: ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ. ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  паливно-енергетичних, Росія значно відстає від розвинених країн світу. У цьому і полягає основна причина порівняльної дорожнечі наших товарів, послуг (робіт) та їх недостатня конкурентоспроможність за цінами. Без ліквідації цього негативного фактора країна не може бути в числі досить розвинених, що загрожує перетворенням її на сировинний і енергетичний придаток провідних країн. Ось у чому
 9. 29. Галузева структура сучасної промисловості
  паливна, харчова), спільність вихідної сировини (металообробна і деревообробна), спорідненість застосовуваної технології (хімічна промисловість). Найбільша частина галузей охоплюється ознакою цільового призначення випускається ними; 2) за характером впливу на предмет праці: видобувні і обробні
 10. Тренувальні завдання
  паливно - енергетичний і сировинний кризу; зростання рівня цін; перетворення в експорті сировинних ресурсів; розрив між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом. 2. Сформулюйте критерії на основі яких визначається ступінь навантаження країни на природне середовище та ресурси планети. Відповідь оформити, заповнивши таблицю: Економічні проблеми Національні Глобальні
 11. № 141. Формування нових промислових центрів у Російській імперії наприкінці 19 - початку 20 ст.
  Промислових центрів величезне значення мало залізничне будівництво. Воно сприяло розвитку металопромисловості в Петербурзі, нафтової промисловості в Баку, кам'яновугільної промисловості в Донбасі і залізорудної промисловості в Кривому
 12. Виробництво і його сектори
  паливно-енергетичний, агропромисловий і т . д. В економічній теорії досить поширене розподіл економіки на сектори: первинний, вторинний і третинний. Первинний сектор включає сільське і лісове господарство, полювання і рибальство; вторинний - промисловість і будівництво. До третинного сектору відносять виробництво послуг (торгівлю, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, науку,
 13. Структура зовнішньої торгівлі Росії
  паливно-енергетичні, прості хімічні та нафтохімічні товари , чорні і кольорові метали, зброю. Істотні зміни відбулися в товарній структурі російського імпорту. У ньому скоротилася частка інвестиційних товарів, тоді як частка споживчих товарів зросла, складаючи близько 40% всього обсягу імпорту (табл. 34.2). Таблиця 34.2. Структура зовнішньої торгівлі Росії в 1998 р. (% до
 14. Товарна структура російського експорт
  паливно-енергетичного комплексу зросла з 11 до приблизно 33%. У зв'язку з цими процесами в товарній структурі експорту країни частка сировини і напівфабрикатів збільшилася з 84% в 1992 р. до майже 90% в окремі роки у період до 1998 р., а частка готових виробів скоротилася з про 16 до 10%, що було зумовлено насамперед неконкурентоспроможністю більшості видів готових виробів , а також важким
 15. № 208. Стабілізаційна програма уряду В. С. Черномирдіна і причини її невиконання
  паливно-енергетичного і оборонному комплексам, яка одержала від уряду значні кредити. У грудні 1992 р. була прийнята єдина тарифна система оплати праці, яка дозволила дещо пом'якшити ситуацію в бюджетній сфері. Все це вимагало нових засобів і привело в підсумку до посилення інфляції. На Заході та й у самій Росії заговорили не про коригування, а про зміну курсу реформ. У цих
© 2014-2022  epi.cc.ua