Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.І. Видяпин. Економічна географія Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Для Північного економічного району, що володіє специфічними природними умовами і своєрідним транспортно-географічним положенням, важливими факторами стабілізації економіки та подальшого розвитку продуктивних сил має стати широке і комплексне освоєння природних багатств, раціональне їх використання на основі природозберігаючих технологій. У перспективі район збереже значення найбільшого в європейській частині Росії постачальника паливно-енергетичної та мінеральної сировини, продукції металургії, хімічної, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, окремих видів продукції машинобудування. Подальший розвиток отримають видобуток і переробка риби і морепродуктів.
У видобувних галузях передбачається реалізувати проекти, що забезпечують залучення в експлуатацію нафтогазових ресурсів Тимано-Печорської провінції, а також родовищ нафти і газу шельфу Західної Арктики. Федеральної програмою реструктуризації передбачені реконструкція та технічне переозброєння 13 перспективних вугледобувних підприємств і ліквідація безперспективних і низькорентабельних шахт.
Передбачається освоєння родовища алмазів в Архангельській області.
Серед обробних галузей промисловості особливе місце займає конверсія оборонних галузей промисловості в Архангельській і Мурманській областях. На підприємствах лісопромислового комплексу передбачаються більш глибока переробка деревини та освоєння нових видів продукції.
Для зміцнення енергетичної бази району необхідно випереджаючий розвиток електроенергетики з орієнтацією переважно на газове й ядерне паливо. Передбачається будівництво Кольської АЕС-2 і ряду ТЕЦ. Продовжиться спорудження газопроводу Нюксениця - Архангельськ і почнеться будівництво газопроводу обозерська - Мурманськ, що поліпшить енергетичний баланс Північного економічного району.
Для стабілізації рівня життя населення потрібно система заходів з підтримки сучасного стану розвитку агропромислового комплексу, в першу чергу сільського господарства, нарощування виробництва продовольства, формування соціальної інфраструктури.
Систему розселення необхідно орієнтувати не так на дороге містобудування в умовах Крайньої Півночі, а на вахтовий метод освоєння.
Величезне значення для розвитку продуктивних сил Півночі мають формування транспортної мережі та розширення транзитних експортних функцій. Очікується будівництво нових залізничних ліній Ледмозеро - Кочкома, Карпогори - Вендінга і Сиктивкар - Чорна, що не тільки значно поліпшить зв'язок району з країнами Скандинавського півострова і регіонами Уралу, але і дозволить скоротити витрати на перевезення вантажів до портів Північного басейну. Необхідно провести реконструкцію морських портів в Архангельській і Мурманській областях і поліпшити автомобільні та залізничні підходи до цих портів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ "
 1. 2. Система прогнозування
  напрямки розвитку регіональної системи прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально-економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 2. Глава 29 Основні напрями економічної стратегії і політики країн, що розвиваються
  основних напрямків розвитку країн світової периферії, зміни їх положення в глобальній економічній системі. Незважаючи на своєрідність шляхів розвитку, відзначаються загальні напрями соціально-економічних перетворень країн, що розвиваються. Різним етапам розвитку підсистеми в цілому та її складових частин відповідали свої довготривалі цілі. Вони визначалися станом господарства країн,
 3. Глава 2. Основні етапи становлення та розвитку економічної теорії
  основні напрямки і школи економічного вчення, їх сильні і слабкі сторони, показати їх вплив на економічну політику
 4. Запитання до теми
  основні напрямки політики в соціальній області в 80-90-і роки. 6. Які основні напрямки зовнішньоекономічної політики розвинених країн? 7. Які зміни відбулися у зовнішньоекономічній політиці західних країн відносно розвиваються
 5. 1. Інформаційна система
  напрямки розвитку регіональної маркетингової системи. 2. Основні напрямки проведення регіональних маркетингових досліджень та їх
 6. Глава 7. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
  напрямки і школи економічної теорії, акумулюючи все краще з досвіду її багатовікового розвитку, служать основою економічної політики держав, сприяють пошуку шляхів подолання протиріч господарського життя. У цій главі будуть розглянуті найважливіші сучасні напрямки в економічній
 7. Стаття 44. Банк Росії щорічно ... представляє ... не пізніше 1 грудня - основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік ...
  Основні орієнтири, параметри та інструменти єдиної державної грошово-кредитної
 8. Глава 1. Основні риси та напрямки розвитку первіснообщинного госпо
  напрямки розвитку первіснообщинного
 9. 3. Система контролю
  напрямки розвитку системи контролю регіональної маркетингової діяльності. 2. Основні напрямки проведення контролю, показники та інструменти, використовувані при проведенні контролю регіональної маркетингової
 10. Основні напрями економічної стратегії
  напрямку було центральної метою програм надання позик. За 1980-1991 рр.. 76 країн, що схвалили програми Світового банку і МВФ, отримали на їх здійснення позики. Зазначені напрями економічної політики стали розглядатися як універсальний засіб вирішення соціальних та економічних проблем безвідносно до рівня, типу і національним особливостям розвитку країн.
 11. В. Стратегія
  основних підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій дотримується (керується) регіональна адміністрація загалом і по кожному окремому напрямку діяльності? 2. Наскільки обгрунтовано застосування на даному регіональному рівні тих чи інших підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій? 3. Наскільки оптимально розподілені ресурси регіональної
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
  основні причини кризи колгоспно-радгоспної системи в колишньому СРСР. 4. Які найважливіші напрямки здійснення радикальної аграрної реформи? 5. Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві необхідно забезпечувати спадкоємність? 6. Охарактеризуйте основні сфери АПК і шляхи поліпшення їх діяльності. 7. Назвіть загальні та особливі риси I і II диференціальних
 13. 75. Передумови формування народництва. Сутність та напрямки ідеології революційного народництва
  основний засіб боротьби - революційний бунт народи. Змовницьке (бланкістской) спрямування мало теоретиком П.М. Ткачова. Основні ідеї напрямки: 1) селянство не готове ні до революції, ні до самостійності, тому немає сенсу в пропаганді і бунту; 2) самодержавство не має опори в соціальному класі суспільства, тому інтелігенція може створити законспіровану партію і
 14. 8. Клієнтура
  спрямовані на сприятливе сприйняття споживачами випускається в регіоні продукції. 3. Основні заходи, спрямовані на підвищення інноваційного потенціалу клієнтури регіональних економічних
 15. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  основні положення: заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва; заходи, що приймаються для реалізації основних напрямів та розвитку форм підтримки малого
 16. РЕЗЮМЕ
  напрями і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 17. Контрольні питання
  основні функції федерального бюджету. 5. Перерахуйте податкові та неподаткові доходи федерального бюджету. 6. Які витрати фінансуються виключно з федерального бюджету? 7. Як формуються доходи регіональних бюджетів? Назвіть напрями використання коштів регіональних бюджетів. 8. Які функції виконують місцеві бюджету? 9. Охарактеризуйте систему регулювання місцевих
 18. 9. Конкуренти
  спрямовані на ефективну протидію існуючим та передбачуваним
© 2014-2022  epi.cc.ua