Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

4. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ

Різноманітне поєднання факторів виробництва та умов розвитку різних країн не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору. Для цього використовують цілий ряд основних показників:
1. ВВП / ВНП або НД на душу населення.
2. Галузева структура національної економіки.
3. Виробництво основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих галузей).
4. Рівень і якість життя населення.
5. Показники економічної ефективності.
Слід підкреслити, що рівень економічного розвитку країни - це поняття історичне. Кожен етап розвитку національної економіки і всього світового співтовариства в цілому вносить ті чи інші зміни до складу його основних показників.
ВВП / ВНП на душу населення. Галузева структура національної економіки
Ведучими показниками при аналізі рівня економічного розвитку є - показники ВВП / ВНП на душу населення.
Вони покладені в основу міжнародних класифікацій, підрозділяється країни на розвинені. Так, до числа розвинених країн в 2000 р. ставилися країни з душовим виробництвом ВВП більше 9 тис. дол на рік (країни з високим рівнем доходів).
У деяких країнах, що розвиваються (наприклад, в Саудівській Аравії) показник ВВП на душу населення знаходиться на високому рівні, відповідному розвиненим індустріальним країнам, проте за сукупністю інших показників (галузева структура економіки, виробництво основних видів продукції на душу населення та ін.) такі країни не можуть бути віднесені до категорії розвинених.
Іншим показником, широко застосовуються у міжнародній практиці, є галузева структура економіки. Її аналіз проводиться на основі показника ВВП, підрахованого за галузями. Насамперед враховується співвідношення між великими народногосподарськими галузями матеріального і нематеріального виробництва.
Це співвідношення виявляється насамперед за питомою вагою обробної промисловості в економіці країни.
Важливе значення має і дослідження структури окремих галузей. Так, галузевий аналіз обробній промисловості показує, який питому вагу в ній займають машинобудування та хімія, тобто галузі, що забезпечують науково-технічний прогрес. Велика диверсифікація провідних галузей. Наприклад, кількість машинобудівних галузей і виробництв в індустріально розвинених країнах світу досягає 150-200 і більше, і лише 10-15 - в країнах з відносно низьким рівнем економічного розвитку. Аналізується також питома вага великих господарських комплексів: паливно-енергетичного, агропромислового, будівельного, військово-промислового та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ"
 1. Запитання до теми
  економічного і соціального розвитку РФ належить до розвинених країн? 3. Чи існує стійкий зв'язок між динамікою світових цін та економічним розвитком РФ? 4. Охарактеризуйте соціально-економічну структуру господарства, чи робить вона вплив на економічний розвиток країни? 5. Розкрийте характер участі РФ у світовій торгівлі. 6. Покажіть особливості участі
 2. Передумови міжнародної спеціалізації
  рівень розвитку продуктивних сил в країні, тим більше розвинена внутрішньокраїнні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і міжнародною спеціалізацією не існує повної тотожності. Високий рівень
 3. 11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя
  рівень експортної квоти США був набагато вище, ніж у наступні 50
 4. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  рівень розвитку продуктивних сил. У країнах це »підсистеми проживає 15,6% населення світу, але вона зосереджує переважну частину економічного і науково-технічного потенціалу світу. Господарський розвиток країн Заходу, їх внутрішньоекономічна і зовнішньоекономічна політика зумовлюють основні напрямки науково-технічних зрушень і структурної перебудови в світовому господарстві,
 5. Запитання до теми
  рівень економічного розвитку та особливості галузевої структури господарства КНР відображаються на товарній структурі китайського експорту? 7. Охарактеризуйте роль КНР в русі позичкового і підприємницького капіталу. 8. Яку роль відіграють іноземний капітал і відкриті експортні зони у розвитку зовнішньої
 6. Запитання для повторення
  економічна інтеграція? 12. Які етапи процесу
 7. Глава 18 Внутрішні ринки промислово розвинених країн
  економічної системи в цілому. Внутрішній ринок, під яким мають на увазі систему обміну всередині національного господарства без експортно-імпортного сектора, виступає первинним елементом всієї системи функціонування світового господарства. Він включає внутрішні зв'язки, які характеризують масштаби і форми взаємодії різних видів виробництва, що входять до складу господарства. Зовнішні зв'язки
 8. Запитання до теми
  рівень мілітаризації світового господарства в 80-90-ті роки? 8. Проаналізуйте вплив військових витрат на соціально-економічний розвиток світу. 9. Розкажіть про проблеми конверсії військового
 9. Запитання до теми
  рівень населення в основних підсистемах світового господарства. 6. Які основні риси попиту на робочу силу в розвинених країнах? 7. Розкажіть про особливості використання робочої сили в країнах, що розвиваються. 8. Визначте типи міжнародної трудової міграції. 9. Які вигоди отримують від міжнародної міграції приймаючі
 10. Запитання до теми
  рівень участі США у світовому господарстві. 6. Які галузі господарства належать до експортоорієнтованого? 7. Охарактеризуйте масштаби «другої економіки» та її вплив на відтворювальний процес США. 8. Який вплив американської кредитної сфери на євроринки? 9. Охарактеризуйте роль долара в міжнародних валютно-кредитних відносинах. 10. Чи є США
 11. Рівні розвитку МРТ
  економічно ефективне виробництво у всіх галузях. Поглиблюється спеціалізація країн у міжнародному обміні стала загальною умовою виробничого і науково-технічного прогресу. В цілому характер спеціалізації залежить від порівняльних переваг. Експортуються ті товари та послуги, у виробництві яких місцевий праця використовується відносно ефективно, і імпортується та продукція, в
 12. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства. Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і
 13. Запитання до теми
  економічних інститутів. 10. Які характерні риси світового економічного порядку? 11. У чому полягають принципові відмінності концепції НМЕП і
 14. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  економічних законів світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
© 2014-2022  epi.cc.ua