Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

108. Міжнародний лізинг


Лізинг-це комерційна операція з надання лізингодавцем матеріальних цінностей лізингоотримувачу в оренду. Лізингова угода може бути укладена щодо будь-якого майна, в тому числі будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна, яке може використовуватися для підприємницької діяльності.
На ринку лізингових послуг можна виділити два основних види лізингу: фінансовий та операційний (оперативний). Під фінансовим лізингом розуміють оренду майна з подальшим викупом. Операційний лізинг, навпаки, не передбачає викуп майна після закінчення дії договору лізингу. При цьому лізингоотримувач уникає ризиків з використання обладнання, так як об'єкт лізингової угоди залишається у власності лізингодавця.

Виходячи з особливостей організації відносин між лізингоодержувачем і лізингодавцем, розрізняються прямий і непрямий лізинги. Прямий лізинг має місце в тому випадку, коли виробник або власник майна сам виступає лізингодавцем, а непрямий-коли здача в оренду ведеться через третю особу. За методом кредитування розрізняється терміновий і поновлюваний лізинг. При терміновому лізинг здійснюється одноразова оренда, а при поновлюваному (ролловерная) договір лізингу поновлюється після закінчення першого терміну договору.
Міжнародні лізингові операції впливають на стан платіжного балансу. Орендні платежі, що виплачуються іноземним лізинговим компаніям, збільшують зовнішні витрати країни, а їх надходження позитивно впливають на платіжний баланс.
Придбання майна після закінчення лізингової угоди рівносильно імпорту.
У зв'язку з цим міжнародні лізингові операції стали об'єктом державного регулювання. Незважаючи на сприяння держави, розвиток міжнародного лізингу зустрічає труднощі у зв'язку з гострою конкуренцією на світовому ринку, розбіжністю національного законодавства, методики розрахунків лізингових платежів, системи оподаткування і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 108. Міжнародний лізинг "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  1 Дякин Б., Панюшкін В., Тулукова Н. Лізинг - перспективна форма господарювання. Випуски 1. 2. 3. -М., "Росбі". 1992, с.7-10. 2. Чекмарьова Е.Н. Лізинговий бізнес (Практіч. посібник з організації та проведення лізингових операцій). -М "" Економіка ", 1994, 127с. 3. Вказівки про відображення в бухгалтерському обліку лізингових операцій. В кн.: Фінансова оренда. Лізинг. -М., "ПРІОР", 1996, с. 22-25.
 2. 49 ЛІЗИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ
  Вид інвестиційної діяльності з купівлі майна і передачі його на базі договору лізингу фізичним або юридичним особам за встановлену плату, на призначений термін і на поставлених умовах, визначених договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем. Предмет - рухоме і нерухоме майно, яке може застосовуватися для підприємницької діяльності (крім природних
 3. Глава 19. БІЗНЕС У світогосподарських CФEPE: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ І ФOPМИ
  У міжнародному бізнесі використовуються порівняльні переваги десятків операцій та угод, учасниками яких є резиденти і нерезиденти. Об'єктами впливу в рамках глобального бізнесу, бізнесу за кордоном, спільного підприємництва, іноземного бізнесу є різні види та різновиди активів, і, перш за все, інтелектуальні, матеріальні, валютні та фондові активи ,
 4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, МБ - бізнес, підприємницька діяльність, переважною сферою якої є МЕВ, світове господарство, економіка. В якості сегментів МБ виділяють: глобальний бізнес , спільне підприємництво, бізнес за кордоном, іноземний бізнес. ЛІЗИНГ - своєрідний договір оренди, що передбачає надання лізингодавцем клієнту-орендарю-лізингоодержувачу
 5. РЕЗЮМЕ
  Бізнес в світогосподарчої сфері становить головне зміст МЕВ в ринковій економіці. Принципи бізнесу пронизують всі форми МЕВ. На сучасному етапі все зростаюче значення набувають нові напрямки і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 6. Запитання для самоперевірки
  1. Дайте визначення грошей і охарактеризуйте їх основні функції. 2. Використовуючи рівняння кількості грошей в обігу, поясніть, чому можливе зростання ВВП без зміни кількості грошей в зверненні. 3. Що розуміється під готівкою і безготівковими грошима? 4. З яких агрегатів складається грошова маса? 5. Який грошовий агрегат найкращим чином відображає функцію грошей як засобу
 7. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  Міжнародна торгівля? особливості її розвитку в сучасних умовах. Міжнародний рух капіталу. 'Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика. Міжнародна економічна інтеграція Мета теми - розкрити сутність і механізм дії основних форм міжнародних економічних відносин і особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 8. Динаміка, структура і форми організації міжнародної торгівлі
  Динаміка і структура світової торгівлі залежать від розміщення основних факторів виробництва між різними країнами, від структури світового виробництва. Так, якщо в XIX в. в обміні переважали сировина, продовольство і продукція легкої промисловості, то в сучасних умовах істотно зросла частка промислових товарів, особливо машин і устаткування. За післявоєнний період частка сировини у вартості
 9. Оренбурзька область
  Податок введений Законом Оренбурзької області від 27.11.2003 р. N 613/70-III-ОЗ "Про податок на майно організацій". Платники податків сплачують авансові платежі з податку не пізніше 30 днів після дати закінчення звітного періоду. Після закінчення податкового періоду платники податків сплачують суму податку не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Податкові ставки:
 10. 2. МІЖНАРОДНИЙ ФАКТОРИНГ.
  Паралельно з виникненням в Росії ринку лізингових послуг поступово формується на фінансовому ринку спеціальний сектор факторингових операцій (Додаток 7. Договір про проведення факторингових операцій). У практиці міжнародної торгівлі факторинг з'явився в 60-х роках цього століття, найбільший розвиток він отримав в 80 -і роки. За 1981-1995 рр.. оборот по факторингу виріс в Італії - в 74
 11. Глава 34. Світова торгівля
  Світова торгівля є найбільш поширеною формою міжнародних відносин . Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 12. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  Світова торгоцля являє собою одну з найбільш поширених форм міжнародних відносин. Для того щоб розібратися в суті світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 13. Концепція структурної перебудови економіки Росії
  У структурі російської економіки в перехідний період продовжує зростати частка видобувних галузей і виробництв «першого» переділу (металургія) і знижується частка високотехнологічних виробництв. Подібний зсув часто називається «утяжелением» економічної структури. Концепція структурної перебудови в Росії виходить з збереження галузевого розмаїття народногосподарського комплексу. У структурі
 14. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
© 2014-2022  epi.cc.ua