Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. МІЖНАРОДНИЙ ФАКТОРИНГ.


Паралельно з виникненням в Росії ринку лізингових послуг поступово формується на фінансовому ринку спеціальний сектор факторингових операцій (Додаток 7. Договір про проведення факторингових операцій). У практиці міжнародної торгівлі факторинг з'явився в 60-х роках цього століття, найбільший розвиток він отримав в 80-і роки. За 1981-1995 рр.. оборот по факторингу виріс в Італії - в 74 рази, в Іспанії - в 14 разів, у Великобританії та Франції в - 7,5 разів і т.д. У Росії в 1989-1992 рр.. операції, що віддалено нагадують факторинг, почав здійснювати Промстройбанк у вигляді дисконтування платіжних вимог. Однак значні збитки через неповернення коштів цього та інших банків (до 1 липня 1991 близько 12,3 млрд. руб.) Збавили інтерес до факторингу. У 1994 р. Тверьуниверсалбанк уклав перший договір з факторингу з фактор-компанією Туреччини. При цьому фактор-компанією називають компанію, яка тісно пов'язана з банком або є його дочірньою фірмою; об'єкт її діяльності - факторинг. Її комісія складає від 2 до 8% вартості поставленого товару. Існує міжнародне об'єднання фактор компаній. Прикладу Тверьуні-версалбанка послідували Мосбизнесбанк, Альфа-банк, ММБ. Саме останній успішно здійснював експортний факторинг (Додаток 5. Основні види і форми факторингу) за допомогою дисконтування рахунків-фактур. Якщо Альфа-банк, ММБ і деякі інші банки здійснюють комплекс факторингових операцій по ефективному здійсненню конкретної торгової угоди переважно експортно-імпортного характеру, то банк "Російський кредит" та інші банки вводять постійне факторингове обслуговування всього спектру торговельних операцій своїх клієнтів.
Очікується, що за підсумками 1996 оборот факторингу в Росії перевищить 1 трлн. руб.
У світовій практиці спеціальні фактор-компанії, як правило, пропонують своїм клієнтам повний комплекс факторингових послуг - від обліку та контролю за платежами і поставками до прямого фінансування поставок. При цьому договір про факторинг автономний, незалежний від договору про купівлю-продаже.Внешній (міжнародний) факторинг підпадає під дію міжнародної Конвенції про факторинг, підписаної також у травні 1988 р. у м. Оттаві. Однак як і Конвенція про лізинг вона поки не має юридичної сили, тому що не завершена процедура ратифікації країнами, її підписали. Разом з тим, в практиці і лізингу, і факторингу, у тому числі і в Росії, положення цих документів враховуються / 6 /.
Міжнародний факторинг використовується в експортній торгівлі; він спрощує отримання готівки в ході ділових операцій експортера, що має важливе значення, бо при експортних поставках здійснюється кредитування, нерідко на безоборотной основі і в цьому випадку факторинг захищає від безнадійних ("поганих") боргів. У число основних видів факторингу входять прямий і непрямий. При прямому факторингу діє одна компанія-фактор - з експорту в країні імпортера-продавця, з якою експортер має договір про факторинг. Відповідно до угоди про пряме факторингу з відступлення права вимоги покупної ціни фактор вступає в прямі відносини з іноземним покупцем. Непрямий факторинг передбачає дві фактор-компанії: фактор з експорту та фактор по імпорту (у країні імпортера-покупця). У разі непрямого факторингу іноземний покупець оплачує вартість експортованої ним продукції фактору з імпорту в своїй країні, який цей платіж переводить фактору з експорту а останній надає обумовлену суму експор-теру.
Перевага непрямого факторингу полягає в тому, що кожен з факторів має договірні відносини з вітчизняним клієнтом, кредитоспроможність (кредітопрігодность) якого фактору відома.
Зазвичай виділяють дві основні форми факторингу: розкритий і нерозкритий. При операціях в режимі розкритого факторингу отримання платежу здійснюється через фактор, що має з експортером договір, згідно з яким фактор зобов'язується придбати підтверджені короткострокові борги іноземних покупців. Іншими словами, екс-портер поступається фактору право вимоги оплати експортованого товару. Покупець оплачує покупну ціну не експортеру, а фактору; при цьому непідтверджені борги, які підлягають сплаті, купуються фактором з правом на регресивні вимоги. Якщо домовленості про факторинг не розкриваються зарубіжному покупцеві - йдеться про нерозкрите факторингу; найбільш поширений його вигляд: дисконтування рахунків або викуп рахунків зі знижкою.
За бажанням експортера фактор може профінансувати угоду на додаток до послуг з отримання покупної ціни. У цьому випадку він негайно виплачує експортеру до 80% балансової вартості за підтвердженими рахунками і одночасно надає кредит іноземному покупцеві. У практичному факторингу зустрічається проблема ув'язки Оттавської конвенції про факторинг та Віденської конвенції про договори купівлі-продажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. МІЖНАРОДНИЙ ФАКТОРИНГ. "
 1. 1. ПОНЯТТЯ ЛІЗИНГУ. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
  міжнародних комерційних зв'язків. Відносини між усіма учасниками лізингових операцій, тобто між орендодавцем або лізингодавцем, власником майна (або лізинговласник) і орендарем чи лізингоодержувачем визначаються відповідно до умов лізингового договору (Додаток 5. Договір фінансового лізингу). В якості лізингоодержувача виступає орендар (користувач) - фірма або
 2. Кредит, його сутність, функції та види
  міжнародний) кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин . Він має або товарну, або грошову (валютну) форму. Кредиторами і позичальниками можуть бути міжнародні організації - (Світовий банк, МВФ), уряду, банки, корпорації; - державний кредит - надання державою населенню і підприємцям грошових позик. Джерелом
 3. 1.1.11. КОММЕРЦИЯ
  міжнародної торгівлі відбувається за допомогою посередників. Покупці --- + --- споживачі? посередники --- + --- родичі? комерсанти --- + --- торговці? спекулянти (купці) --- + --- гравці? арбітри Ринок покупців включає тих, хто купує товари. Його
 4. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  міжнародний) кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Він має або товарну, або грошову (валютну) форму. | Кредиторами і позичальниками можуть бути міжнародні організації - (Світовий банк, МВФ), уряду, банки, корпорації; - державний кредит - надання державою насе-- лению і підприємцям грошових позик.
 5. 41. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  міжнародної банківської практики; - довірчі операції (залучення і розміщення коштів, управління цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів; - надання консультаційних послуг. Будь-яке управлінське рішення в банківській діяльності пов'язано з високим економічним ризиком. Виділяють наступні категорії банківських ризиків: - кредитний (ризик неплатежу за позиками); - ліквідності
 6. Центральний Банк
  міжнародних фінансових ринках (на 1 липня 1996 808 кредитних організацій мали валютну і 290 - генеральну ліцензії); інвестиційна діяльність і операції з державними цінними паперами; операції по залученню заощаджень населення; іпотечні операції; клірингово-розрахункова діяльність, операції з дорогоцінними металами (101 кредитна організація отримала від Банку Росії дозвіл на
 7. Глава 19. БІЗНЕС У світогосподарських CФEPE: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ І ФOPМИ
  міжнародному бізнесі використовуються порівняльні переваги десятків операцій та угод, учасниками яких є резиденти і нерезиденти. Об'єктами впливу в рамках глобального бізнесу, бізнесу за кордоном, спільного підприємництва, іноземного бізнесу є різні види та різновиди активів, і, перш за все, інтелектуальні, матеріальні, валютні та фондові активи,
 8. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  міжнародну економічну
 9. 6. рікардіанську закон утворення зв'язків
  міжнародної торгівлі, є особливим випадком більш загального закону утворення зв'язків. Якщо А більш ефективний, ніж В, і йому для виробництва однієї одиниці товару p потрібно 3 год проти 5 год, потрібних для В, а для виробництва товару q йому потрібно 2 год проти 4, потрібних для В, то обидва вони виграють, якщо А обмежиться виробництвом q і залишить В виробляти р. Якщо кожен з них виділяє
 10. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  міжнародних конфліктів. Люди воюють один з одним, бо переконані: винищення і ліквідація противників є єдиним засобом підвищення їх власного добробуту. 2. Соціальні наслідки дарвінізму. Розроблена Дарвіном еволюційна теорія, стверджує школа соціального дарвінізму, ясно продемонструвала, що в природі немає таких понять, як світ і повагу до життя і
© 2014-2022  epi.cc.ua