Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

41. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА


Банківська система - це сукупність банків, кредитно-фінансових операцій і відносин, що виникають внаслідок цих операцій.
Банки служать основною ланкою кредитної системи.
Банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення вільних коштів організацій, населення та інших ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, здійснення валютних та інших банківських операцій.
Банки мобілізують і перетворюють на діючий капітал тимчасово вільні грошові кошти, заощадження та доходи різних верств населення, виконують різноманітні кредитні посередницькі, інвестиційні, довірчі та інші операції.
Банківська система включає:
- національний банк;
- структурні підрозділи національного банку в регіонах;
- комерційні банки.
Національний банк здійснює такі операції:
- видає комерційним банкам кредити;
- отримує і продає цінні папери, що випускаються державою;
- купує і продає іноземну валюту і платіжні документи в іноземній валюті;
- видає комерційним банкам ліцензії на проведення банківських операцій;
- встановлює відсотки за кредит;
- здійснює контроль і регулювання діяльності комерційних банків;
- розробляє основні напрямки грошово-кредитної політики;
- веде рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахункове, касове обслуговування комерційних банків, кредитних установ, органів державної та виконавчої влади.

Комерційні банки здійснюють такі операції:
- залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів;
- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків -кореспондентів та їх касове обслуговування;
- ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
- випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);
- купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;
- видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
- придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);
- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);
- купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти в готівковій формі та валюти, яка знаходиться на рахунках і вкладах;
- залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади, а також інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;
- довірчі операції (залучення і розміщення коштів, управління цінними паперами та ін
) за дорученням клієнтів;
- надання консультаційних послуг.
Будь-яке управлінське рішення в банківській діяльності пов'язано з високим економічним ризиком.
Виділяють наступні категорії банківських ризиків:
- кредитний (ризик неплатежу за позиками);
- ліквідності (можливості виникнення дефіциту грошей для того, щоб забезпечити повернення депозитів, видачу кредитів);
- відсотковий (ризик, пов'язаний із зміною процентних ставок);
- ринковий (ризик, пов'язаний із зміною кон'юнктури на фондовому ринку);
- ризик неплатоспроможності (ризик неповернення кредитів).
У реальній дійсності банки стикаються і з іншими видами ризиків, такими як інфляційний, валютний, політичний, зловживань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА "
 1. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  банківської системи для випуску державних паперових грошей. Казначейство бере в борг у банку, а банк надає необхідні засоби, випускаючи додаткові банкноти або кредитуючи держава по депозитному рахунку. Юридично банк стає кредитором казначейства. Насправді вся угода рівносильна інфляції паперових грошей. Додаткові інструменти, що не мають покриття, потрапляють на
 2. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  банківської системи в 1930 р., які призвели до «великої депресії». Це потрясіння майже зруйнувало капіталізм - безробіття дійшла до 27%. Друга половина двадцятого століття теж пережила свою частку малих і великих фінансових паник. Досить перерахувати крах американської індустрії заощаджень і позик, всесвітнє крах вартості власності, крах фондової біржі в жовтні 1987 р., великий
 3. Грошові агрегати
  банківської системи. Це зобов'язання центрального банку. Всі інші компоненти грошових агрегатів (тобто знаходяться в банківській системі) являють собою безготівкові гроші. Це боргові зобов'язання комерційних банків; б) гроші і «майже гроші». Грошима є тільки грошовий агрегат М1, що включає готівку (C), що є зобов'язаннями центрального банку, і кошти на
 4. Рівняння кількісної теорії грошей. Емісія грошей та її наслідки
  банківської системи) визначається за допомогою рівняння кількісної теорії грошей: MV=PY, де M - кількість грошей в обігу, V - швидкість обігу грошей, під якою розуміється кількість оборотів, яке робить у середньому за рік одна грошова одиниця (1 долар, 1 фунт, 1 рубль); P - загальний рівень цін (дефлятор ВВП); Y - реальний ВВП, а твір PY - номінальний ВВП. Рівняння
 5. Банківська система та її структура
  банківська система є частиною кредитної системи. Кредитна система складається з банківських і небанківських (спеціалізованих) кредитних установ. До небанківських кредитних установ належать фонди (інвестиційні, пенсійні тощо), страхові компанії, позиково-ощадні асоціації, кредитні спілки, ломбарди і т. п., тобто всі організації, що виконують функції посередників у кредиті.
 6. Комерційні банки та їх операції. Банківські резерви
  банківської системи складають комерційні банки. Розрізняють універсальні та спеціалізовані комерційні банки. Так, банки можуть спеціалізуватися, наприклад: 1) за цілями: інвестиційні (кредитують інвестиційні проекти), інноваційні (видають кредити під розвиток науково-технічного прогресу), іпотечні (видають кредити під заставу нерухомості); 2) по галузях: будівельний,
 7. Створення грошей комерційними банками. Банківський мультиплікатор
  банківську сферу потрапляють гроші і збільшуються депозити комерційного банку, тобто якщо готівкові гроші перетворюються в безготівкові. Якщо величина депозитів зменшується (клієнт знімає гроші зі свого рахунку), відбувається протилежний процес - кредитне стиснення. При розгляді процесу кредитного розширення слід мати на увазі, що:> по-перше, гроші можуть створювати тільки
 8. Цілі та інструменти монетарної політики
  банківського сектора (домогосподарств і фірм). Тактичними цілями (цільовими орієнтирами) монетарної політики ЦБ можуть виступати: а) контроль за пропозицією грошей (грошової маси), б) контроль за рівнем ставки відсотка; в) контроль за обмінним курсом національної грошової одиниці (національної валюти). Зміна пропозиції грошей ЦБ здійснює за допомогою впливу на резерви комерційних
 9. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  банківської справи. Надалі термін одержав міжнародне поширення і став вживатися як поняття, пов'язане з системою грошових відносин, утворенням грошових ресурсів, мобілізіруемих державою для виконання своїх політичних та економічних функцій. У сучасних умовах поняття фінансів охоплює державні фінанси, фінанси підприємств, корпорацій і населення.
 10. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  банківські гроші. 2. Агрегати М2 і МЗ включають, крім Ml, кошти на ощадних і термінових рахунках, а також депозитні сертифікати. Ці кошти не є грошима, оскільки їх неможливо безпосередньо використовувати для угод купівлі-продажу, а їхнє вилучення підпорядковане визначеним умовам, проте вони схожі з грошима в двох відношеннях: з одного боку, вони можуть бути в короткі
© 2014-2022  epi.cc.ua