Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Кредит, його сутність, функції та види

Кредит (від лат. Creditum - позика, credo - довіряю) - угода між ринковими суб'єктами з надання грошей або майна в користування на умовах повернення, терміновості, платності і матеріальної забезпеченості. Формою реалізації кредиту виступає позика. Зазвичай під кредитом у вузькому сенсі слова розуміється рух позичкового капіталу, здійснюваного на умовах терміновості, зворотності, платності і матеріальної забезпеченості. Плата за одержувану в позику певну суму грошей є ціною позики і називається нормою відсотка, яка визначається як відношення суми відсотка до величини позичкового капіталу.
Необхідність кредиту обумовлена непорушним законом ринкової економіки - гроші повинні знаходитися в постійному обороті, здійснювати безперервне рух. У процесі кругообігу і обороту капіталу на одних підприємствах утворюються тимчасово вільні грошові кошти, які виступають як джерело кредиту, на інших - виникає потреба в них.
Джерелами кредиту є тимчасово вільні грошові кошти не тільки підприємств, установ, а й фізичних осіб. Як джерело кредитних ресурсів можуть виступати що тимчасово не використовуються грошові ресурси з амортизаційного фонду, оборотного капіталу, фонду розвитку виробництва підприємств.
Кредит виконує важливі функції в ринковій економіці. По-перше, історично кредит дозволив істотно розсунути рамки суспільного виробництва в порівнянні з тими, які встановлювалися наявною кількістю наявного в тій чи іншій країні грошового золота.
По-друге, кредит виконує перерозподільні функцію. Завдяки йому приватні заощадження, прибутку підприємств, доходи держави перетворюються в позичковий капітал і спрямовуються в прибуткові сфери народного господарства.
По-третє, кредит сприяє економії витрат обігу.
У процесі його розвитку з'являються різноманітні засоби використання банківських рахунків і вкладів (кредитні картки, різні види рахунків, депозитні сертифікати), відбувається випереджаюче зростання безготівкового обороту, прискорення руху грошових потоків.
По-четверте, кредит виконує функцію прискорення концентрації і централізації капіталу з метою здійснення інвестиційних вкладень і отримання прибутку.
Сучасна ринкова економіка характеризується найрізноманітнішими формами кредиту, найважливішими з яких є комерційний і банківський кредит.
Комерційний кредит - це кредит, що надається одними господарюючими суб'єктами іншим у формі продажу товарів з відстрочкою платежу. Об'єктом комерційного кредитування є товарний капітал.
Банківський кредит - це кредит, що надається кредитно-фінансовими установами різного типу господарюючим суб'єктам (фірмам, приватним підприємцям, населенню) у вигляді грошових позик. Об'єктом банківського кредитування є грошовий капітал. Це найбільш розвинена і універсальна форма кредиту.
Крім цих форм кредиту за способом надання виділяються також:
- міждержавний (міжнародний) кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Він має або товарну, або грошову (валютну) форму.
Кредиторами і позичальниками можуть бути міжнародні організації
- (Світовий банк, МВФ), уряду, банки, корпорації;
- державний кредит - надання державою населенню і підприємцям грошових позик. Джерелом коштів державного кредиту є облігації державних позик;
- споживчий кредит надається приватним особам для різних цілей на певний термін (від року до трьох років) під певний відсоток. Споживчий кредит може виступати або у формі продажу товарів з відстрочкою платежу через роздрібну торгівлю, або у формі надання банківської позики;
- іпотечний кредит - це кредит, що надається у формі іпотеки, т.
е. грошової позики, що видається спеціальними банками та установами приватним особам під заставу нерухомості (землі, житлових будинків, будівель). Джерелом цього кредиту служать іпотечні облігації, що випускаються іпотечними банками.
За способом кредитування розрізняють натуральний і грошовий ^ кредит. Об'єктами натурального кредиту можуть бути сировина, ресурси, інвестиційні товари, споживчі товари. Об'єктами Грошового кредиту є грошовий капітал, грошові платіж-|! Ні засоби, акції, векселі, облігації та інші боргові зобов'язання.
По терміну кредитування розрізняють такі види кредиту:
- короткостроковий кредит, при якому позика видається на термін до одного року;
- середньостроковий з терміном від двох до п'яти років;
- довгостроковий - від шести до десяти років;
- довгостроковий спеціальний - від двадцяти до сорока років.
Останнім часом отримали розвиток такі форми кредитування, як лізинг, факторинг, форфейтинг, траст.
Лізинг - це безгрошова форма кредиту, форма оренди з передачею в користування машин, обладнання та інших матеріальних засобів з наступною поступовою виплатою їх вартості.
Факторинг - це перекуповування або перепродаж чужий заборгованості або комерційні операції за дорученням. Банк купує «дебіторські рахунки» підприємства за готівку, а потім стягує борг з фактичного покупця, якому підприємство продало товар чи надало послугу.
Форфейтинг - це довгостроковий факторинг, пов'язаний з продажем банку боргів, стягнення яких настане через 1-5 років.
Траст - це операції з управління капіталом клієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кредит, його сутність, функції та види "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 2. Висновки
  1. Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Вона має свої плюси і мінуси. До позитивних рис конкуренції можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімум витрат і т.д. gee це забезпечує ефективність конкурентних
 3. Процентна ставка
  В економічній літературі має місце тлумачення відсотка у вузькому сенсі (як плати за наданий кредит) і в широкому сенсі (як доходу, одержуваного в результаті використання фактора капіталу). У марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник
 4. Висновки
  1. Гроші - це продукт угоди між людьми (раціоналістична концепція); це товар особливого роду, що виконує роль загального еквівалента (еволюційна теорія); це те, що використовується як гроші (сутність грошей виводиться з функцій). Види і форми грошей: неповноцінні, паперові, металеві (золото, срібло), кредитні, електронні. 2. Функції грошей, що виражають сутність грошей: міра
 5. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення грошей ви знаєте, в чому їх відмінність? 2. Охарактеризуйте функції і види грошей. 3. Що таке грошова система і які її найважливіші елементи? 4. Що таке грошова маса і як вона визначається? 5. Розкрийте сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7.
 6. Сутність грошей
  Отже, гроші - це особливий товар, службовець загальним еквівалентом. Найкраще сутність грошей проявляється в їх функціях. 1. Гроші як міра вартості. Це прирівнювання товару до певної суми грошей, що дає кількісний вимір величини вартості товару. Вартість товару, виражена в грошах, є його ціною. Функція міри вартості реалізується на основі масштабу цін. З його допомогою
 7. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  Грошова форма вартості і сутність грошей. Функції грошей. Еволюція грошей у XX ст. Грошові системи год їх розвиток Грошова форма вартості і сутність грошей. Засобом вираження вартості всіх товарів в умовах ринкового виробництва є гроші, що символізують грошову форму вартості. Попередніми, менш розвинутими, були проста, розгорнута і загальна форма вартості. Проста форма
 8. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  Закони обігу грошей. Причини виникнення і сутність інфляції Закони обігу грошей. Кількість грошей, необхідних для звернення, підпорядковується законам грошового обігу. З урахуванням їх перших двох функцій такий закон виражається формулою, згідно якої кількість грошей залежить від суми цін товарів і швидкості обігу однойменної грошової одиниці: К=Ц / 0, де К - кількість грошей,
 9. § 22 . Причини виникнення і сутність монополій
  Причини виникнення та існування монополій. Форми монополії і наслідки монополізації економіки Причини виникнення та існування - монополій. Ринок і ринкова економіка мають як позитивні, так і негативні сторони. До числа негативних відноситься породження ринком монополій і монополістичних тенденцій в економічній системі. Окремі форми і ознаки прояву монополізму
 10. § 27. Підприємства та їх основні види
  . Сутність підприємств та їх види. Підприємництво і принципи діяльності підприємства Сутність підприємств та їх види. Народне господарство кожної країни ділиться на окремі сфери (наприклад, сферу матеріального та нематеріального виробництва), галузі, кількість яких залежить від глибини суспільного розподілу праці. У колишньому СРСР налічувалося близько 400 галузей народного господарства, в
© 2014-2022  epi.cc.ua