Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Висновки

1. Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Вона має свої плюси і мінуси. До позитивних рис конкуренції можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімум витрат і т.д. gee це забезпечує ефективність конкурентних ринків. До негативних наслідків конкуренції відносяться: розорення і зубожіння ряду виробників, надмірна диференціація в умовах життєдіяльності, породження нечесних прийомів, злочинності, надмірної експлуатації природних ресурсів, екологічні порушення й ін
2. Конкуренція означає суперництво між окремими суб'єктами ринкового господарства. Її сутність проявляється в ряді функцій. Конкуренція за своїм змістом вельми суперечлива: з одного боку, прагнення до свободи і незалежності, з іншого - до об'єднання зусиль в конкурентній боротьбі.
3. Види конкуренції надзвичайно різноманітні: функціональна, видова, міжгалузева, внутрішньогалузева, межфирменная, сумлінна та недобросовісна, досконала і недосконала (монополії, монопсонії, дуополии, олігополії, монополістична конкуренція).
4. Монополії є результат прагнення перемогти в конкурентній боротьбі. Отже, конкуренція і монополізм - це не дві різні і взаємозаперечень економічні сили, а дві сторони ринкової взаємодії.
Концентрація і централізація ведуть до появи монополій.
5. Розрізняють монополії природні та штучні (картель, синдикат, трест, концерн, пул, конгломерат, ТНК та ін.)
6. Методи і засоби конкурентної боротьби монополій: позбавлення сировини, робочої сили шляхом «альянсів», підвезення, збуту, кредиту, договір з покупцем про ведення торгівлі виключно з монополіями, збивання цін, захоплення патентів на відкриття і технічні удосконалення, захоплення в свої руки виробництва обладнання , диверсифікація та ін
7. Поява монополій обумовлено виникненням економічних вигод, які вони отримують в результаті встановлення монопольних цін (особливий вид ринкової ціни, яка встановлюється на рівні вище конкурентної ціни в цілях отримання монопольного надприбутку).
8. Монопольна влада на ринку - величина, зворотна еластичності
попиту на продукцію фірми (-). Відомі два показника, що характеризують ринкову владу: індекс Лернера (високі прибутки - ознака монополізму) і індекс Хервіндаля - Хіршмана (питома вага продукції фірми в галузі).
9. У силу того що монополії мають не тільки плюси, а й недоліки, необхідно антимонопольне регулювання, спрямоване проти накопичення монополіями і олігополіями небезпечною для суспільства монопольної влади. Відомі закони Шермана (1889), Клейтона (1914), Келлера - Ке-фаувера (1950).
Сучасне антимонопольне регулювання зводиться до трьох груп заходів: адміністративно-правовий вплив, адміністративно-економічний і просто економічний вплив, що проводиться державою.
Терміни і поняття
Конкуренція
Ефективність конкурентних ринків
«Життєвий цикл»
Види конкуренції: видова, функціональна, межфирменная, внутрішньогалузева, міжгалузева, сумлінна, недобросовісна, досконала, недосконала
Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція
Методи і засоби конкурентної боротьби
Монополія: природна і штучна
Переваги і недоліки конкуренції
Переваги і недоліки монополії
Концентрація виробництва
Централізація виробництва
Монопольна ціна
Монопольний прибуток
Квота
Диверсифікація
Конкурентна боротьба субститутів
Боротьба «за долар споживача»
Аутсайдери
Рівновага Бертрана
Рівновага Штакельберга
Ринкова влада
Індекс А.П. Лернера
Індекс Хервіндаля - Хіршмана
Антимонопольне регулювання
Антимонопольне законодавство
Закон Шермана
Закон Клейтона
Акт Келлера - Кефаувера
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновки"
 1. 2. Передумови людської дії
  висновки дійсні для будь-якого виду діяльності, незважаючи на переслідувані при цьому цілі. Це наука про засоби, а не про цілі. Вона використовує поняття щастя чисто у формальному сенсі. У термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом
 2. 6. Інша Я
  висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм панфізікалізма стає особливо очевидною. Як вказувалося вище, науці не вдалося
 3. 1. Праксиология та історія
  виведення, що продемонструвала практичні докази своєї доцільності, хоча її задовільна епістемологична характеристика залишається поки невирішеною проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості
 4. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  виводиться з досвіду. Цю позицію легко можна пояснити як перебільшену реакцію на крайнощі теології і помилкової філософії історії та природи. Метафізики прагнули інтуїтивно відкрити моральні заповіді, сенс історичної еволюції, властивості духу і матерії і закони, що керують фізичними, хімічними та психологічними подіями. Їх невловимі спекуляції безтурботно ігнорували повсякденне знання.
 5. 3. Апріорі і реальність
  виводяться з посилок і вже містяться в них. Отже, згідно популярному запереченню вони нічого не можуть додати до нашого знання. Всі геометричні теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що
 6. 5. Принцип методологічної одиничності
  висновків, то повинні розглянути ці обмеження. Людське життя це безперервна послідовність одиничних дій. Але одиничне дію ні в якому разі не ізольовано. У ланцюжку дій існують зв'язки, що формують з неї дію більш високого рівня, націлене на більш віддалені результати. Кожна дія має два аспекти. З одного боку, це часткове дію в структурі
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт. Але його причина не в довільному поводженні з конкретним історичним явищем. Він виникає внаслідок наявності невирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би
 8. 10. Метод економічної науки
  виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно ніякого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх
 9. 2. Логічний аспект полілогізма
  висновки, хоча і правильні з точки зору авторської логіки, але невірні з точки зору пролетарської, арійської або німецької логіки. І нарешті, має бути пояснено, до яких висновків повинна вести заміна хибних висновків автора на правильні висновки логіки критика. Всі знають, що подібних спроб не було і не буде. Далі, існує факт розбіжностей щодо життєво важливих проблем
 10. 2. Сенс ймовірності
  виведення значно ширше, ніж проблеми, складові область обчислення ймовірності. Тільки історичну першість математичної трактування могло призвести до упередження, що ймовірність завжди означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з проблемою індуктивного міркування, застосовуваного в природничих науках. Спроби замінити загальною теорією ймовірності категорію причинного
© 2014-2022  epi.cc.ua