Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Антимонопольне регулювання

Монопольна влада над цінами таїть небезпеку завищення цін на продукцію монополій і заниження цін на сировину для монопольної фірми. Монополія зберігає певний запас міцності, що гальмує занадто часті і глибокі позитивні модифікації в діяльності монополій, породжується тенденція до бюрократизації та Jf-неефективності (коли фактичні витрати при будь-якому обсязі виробництва вище середніх сукупних витрат). У силу того що на монополістичному ринку Р> МС (як правило), має місце неефективність в розподілі ресурсів. Діяльність монополій посилює диференціацію доходів, чревата соціальними конфліктами. У силу всього перерахованого в розвинених країнах існує антимонопольне регулювання економіки.
Як відомо, у країнах Заходу держава активно втручається в господарську діяльність монополій і олігополії. Воно прагне не допустити надмірного впливу монополій і олігополії в економіці, розробляє антимонопольне (антитрестовські) законодавство.
Антимонопольне законодавство спрямоване проти накопичення фірмами небезпечної для суспільства монопольної влади. Антимонопольне законодавство може розумітися у вузькому і широкому значенні слова. У першому випадку воно спрямоване проти чистих монополій і великих олігополії, які мають надлишкової монопольною владою, а також на запобігання «нечесних» дій, що порушують загальноприйняті норми ділового спілкування. Широка трактування антимонопольного законодавства спрямована проти всіх форм накопичення монопольної влади (втом числі і дрібними фірмами), будь-яких форм монопольної поведінки.
Перші закони, що забороняли монопольні угоди, були прийняті в Канаді (1889) і США (1890) - знаменитий закон Шермана, який здобув широку популярність як «хартія економічної свободи». Закон звучав дуже грізно. Будь-які договори чи об'єднання, що мають на меті обмежувати свободу промислу, монополізувати будь-яку галузь господарства, визнавалися незаконними.
Створення монополій вабило штраф до 5 тис. дол (згодом він був підвищений до 50 тис. дол) і тюремне ув'язнення терміном до одного року. Такий же закон був прийнятий в Австрії та Новій Зеландії. Закон Шермана згодом доповнювався (у 1914, 1939, 1950 рр..), Він розповсюджувався на нові види діяльності і нові форми об'єднань і угод.
Закон Клейтона (1914) заборонив угоди про обмеження кола контрагентів, купівлю або поглинання фірм, якщо це могло знищити конкуренцію, створення холдингових компаній та інші угоди. Заборонялися горизонтальні злиття (об'єднання фірм однієї галузі). У 1914 р. була утворена федеральна торговельна комісія, призначена для боротьби з «нечесними» методами конкурентної боротьби і антиконкурентними злиттями компаній.
У Західній Європі (Бельгія - 1935 р.; Нідерланди - 1935 р.; Данія - 1937 р.) були спроби законодавчого контролю картельних угод. Тут картелі розглядалися як засіб боротьби з «зайвою конкуренцією», але закони були спрямовані на те, щоб не допустити зловживання цією формою монополії.
Акт Келлера - Кефаувера (1950) доповнив Акт Клейтона забороною на злиття шляхом придбання активів. Заборонялися не тільки горизонтальні злиття, але і вертикальні (об'єднання компаній - послідовних учасниць одного виробничого процесу).
У Римському договорі, що поклала початок Загальному ринку, в статтях 85 і 86 також встановлено заборону монопольних угод.
Таким чином, всі ці закони були спрямовані на забезпечення вільного ринку, добросовісної конкуренції, встановлювали контроль за різного роду угодами.
Проте небагато справи за звинуваченням у порушенні вільної конкуренції, розглянуті, наприклад, американськими судами, закінчилися покаранням порушників законів. Дуже часто суди були на боці монополій. Ще російський економіст І. Янжул звернув увагу у своїй книзі про синдикатах на процвітання об'єднань які за законом Шермана визнані незаконними вже через три роки після прийняття цього закону.

Сучасне антимонопольне регулювання з боку державних органів можна звести до трьох груп заходів:
Перша група заходів - адміністративно-правовий вплив у вигляді;
- заборони монополії в якій-небудь галузі господарства;
- розпуску існуючих монополістичних об'єднань;
- розчленування монополій на ряд самостійних виробництв. Друга група заходів - адміністративно-економічне вплив, спрямований на:
- переслідування державою торговців, що здійснюють цінову дискримінацію (завищення цін, не обумовлене витратами виробництва);
- переслідування торговців, що здійснюють фальсифікацію товарів шляхом використання реклами;
- заборона позаекономічного впливу на контрагентів шляхом змови з метою надання спільного впливу на зміну ринкової ситуації.
Третя група заходів - економічний вплив, проведене державою:
- використання різних прийомів ведення податкової політики, які змушують монополію призначати ціни на продукцію, що випускається, близькі до умов вільної конкуренції ;
- заохочення випуску товарів-субститутів, тобто товарів-замінників. Різноманітність товарів особистого і продуктивного споживання знижує попит на товари монопольного виробництва;
- розширення ринку за рахунок встановлення міжнародних економічних зв'язків і збільшення імпорту; поширення наукових і технологічних знань.
Сучасне процвітання різного роду монополій, виникнення транснаціональних корпорацій свідчать про те, що освіта монополій - закономірний процес, і пояснюється це тим, що сама конкуренція - важливий елемент ринкового механізму - породжує їх, бо кожен конкурент на ринку мріє стати монополістом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Антимонопольне регулювання "
 1. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює
 2. Висновки
  антимонопольне регулювання, спрямоване проти накопичення монополіями і олігополіями небезпечною для суспільства монопольної влади. Відомі закони Шермана (1889), Клейтона (1914), Келлера - Ке-фаувера (1950). Сучасне антимонопольне регулювання зводиться до трьох груп заходів: адміністративно-правовий вплив, адміністративно-економічний і просто економічний вплив, що проводиться
 3. Запитання для самоперевірки
  антимонопольного регулювання? Які антимонопольні закони ви знаєте? Б. Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва. Держава в ринковій
 4. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  антимонопольному
 5. Теорія конкурентних переваг країни Майкла Портера
  антимонопольне регулювання, уряд надає дію на підтримання оптимального конкурентного середовища в провідних секторах та галузях національної економіки. Нарешті, уряд у багатьох країнах сприяє розвитку споріднених і сполучених галузей, що взаємодіють з провідними експортними галузями. Особливу увагу М. Портер звертає на те, що в багатьох гранах компанії, успішно
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  антимонопольне законодавство. У 1890 р. американський конгрес прийняв Акт Шермана проти трестів. Який більш ніж 100-річний досвід антимонопольного регулювання в США? Це регулювання проводиться за чотирма напрямками. Перший напрямок: обмежується монополізація ринку. При цьому під монополізацією розуміється не укрупнення виробництва, а тільки серйозне обмеження торгівлі.
 7. ПОВЕРНЕМОСЯ До НАШИХ бароном
  антимонопольна політика. В інших випадках шкодить надмірна конкуренція, що не дозволяє ринку розвиватися. У цьому випадку потрібні обмеження. Наприклад, видача ліцензій. Найпростіше бачити результати цього підходу на прикладі ринку послуг мобільного зв'язку. Якби не антимонопольне регулювання, трьом основним конкурентам - МТС, «Мегафону» і «Білайну» - було б вигідно об'єднатися або хоча б
 8. 7. Необхідність та напрями антимонопольного регулювання
  антимонопольне законодавство і проводити антимонопольну політику. Наростаюча концентрація виробництва в другій половині XIX століття привела до становлення монополій в усіх країнах з ринковою економікою та їх суттєвого впливу на господарське життя суспільства. Уряди різних країн, побоюючись посилення кризових явищ, були змушені посилювати тиск на діяльність монополій
 9. Питання до заліку
  антимонопольного регулювання економіки. 28. Попит на фактори виробництва і його особливості. 29. Заробітна плата і механізм її формування. Попит і пропозиція праці. 30. Сучасний ринок праці і безробіття, основні її форми і наслідки. 31. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції. 32. Ринок землі і рента. Види ренти. Ціна
 10. Питання до іспиту
  антимонопольного регулювання економіки. 29. Попит на фактори виробництва і його особливості. 30. Заробітна плата і механізм її формування в сучасній ринковій економіці. 31. Сучасний ринок праці і безробіття. Основні форми безробіття та її наслідки. 32. Земельна рента та її види. Ціна землі і фактори, що її визначають. 33. Відсоток на капітал та інвестиції. Номінальна і
© 2014-2022  epi.cc.ua