Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

49 ЛІЗИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ

Вид інвестиційної діяльності з купівлі майна і передачі його на базі договору лізингу фізичним або юридичним особам за встановлену плату, на призначений термін і на поставлених умовах, визначених договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем.
Предмет - рухоме і нерухоме майно, яке може застосовуватися для підприємницької діяльності (крім природних об'єктів). Суб'єкти: лізингодавець, лізингоодержувач, продавець (постачальник) лізингового майна. Лізинг дозволяє підприємству використовувати в грошовому обороті кошти іншого підприємства на довгостроковій основі; набувати для третьої особи право власності на майно і віддавати його в оренду на певний термін.
Розрізняють такі види лізингу.
1. Фінансовий. Лізингодавець гарантує придбання у власність показану лізингоодержувачем власність у конкретного продавця і передати лізингоодержувачу цю власність в якості об'єкта лізингу за передбачену плату, на конкретний термін, на певних умовах у тимчасове володіння і користування.

Об'єкт лізингу переходить у власність лізингоотримувача після закінчення терміну дії договору лізингу або за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, передбаченої договором лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу.
2. Поворотний. Різновид фінансового лізингу, при якому продавець (постачальник) предмета лізингу виступає і як лізингоотримувач.
3. Оперативний. Лізингодавець закуповує на свій ризик майно і передає його лізингоодержувачу у вигляді об'єкта лізингу за обумовлену плату, на призначений термін і на поставлених умов у тимчасове володіння й у вживання.
Встановлюється на підставі договору лізингу термін, на який майно передається в лізинг. По закінченні терміну дії договору лізингу та за обставині виплати лізингоодержувачем всієї суми, зазначеної в договорі лізингу, предмет лізингу повертається лізингодавцю, при цьому у лізингоодержувача відсутнє право вимагати переходу права власності на предмет лізингу.
При оперативному лізингу предмет лізингу можливо буде переданий в лізинг кілька разів протягом його повного терміну амортизації. Необхідність залучення до операції лізингової компанії викликана в основному відсутністю фінансових ресурсів для придбання основних засобів і складністю отримання довгострокових позик. Лізинг стимулює ефективне використання основних засобів і повністю виключає наявність невстановленого обладнання, його нераціональне використання, так як що знаходять його дохід від застосування об'єкта лізингу зобов'язаний відшкодовувати всі витрати, не виключаючи орендну плату, і приносити прибуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49 ЛІЗИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ "
 1. Глава 19. БІЗНЕС В світогосподарських CФEPE: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ І ФOPМИ
  лізинг, факторинг та ін Зупинимося на застосовуваних у світовій практиці формах (видах) лізингу та
 2. ЛІТЕРАТУРА
  лізингових операцій). -М "" Економіка ", 1994, 127с. 3. Вказівки про відображення в бухгалтерському обліку лізингових операцій. В кн.: Фінансова оренда. Лізинг. -М., "ПРІОР", 1996, с. 22-25. 4. Прилуцький Л. Лізинг. Правові основи лізингової діяльності в Російській Федерації. М "Вид-во" Визв-89 ", 1996.; Ханс-Йоахім Шпітлер. Практичний лізинг. Пер. з нім. Загальна редак. і вступ. стаття д.ек.н "проф.
 3. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання економіки. Кругообіг товару і грошей. Переваги та недоліки ринкової економіки. Держава в ринковій
 4. Оренбурзька область
  лізинг сільськогосподарської техніки та обладнання підприємствам агропромислового комплексу області, придбаних за рахунок коштів обласного бюджету на умовах фінансового лізингу; 2) 2,2% - для решти організацій. Звільняються від оподаткування, зокрема: - організації та установи кримінально-виконавчої системи Мін'юсту Росії - щодо майна, використовуваного для
 5. Глава 7. Монополії і конкуренція
  сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 6. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 7. 22. ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  переваг у зовнішньоторговельній стратегії. Парадокс В. Леонтьєва. Неоднозначна роль факторів виробництва. Теорія конкурентних переваг. «Національний ромб» М. Портера і рецепти збереження і нарощування конкурентних переваг у зовнішній
 8. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  лізингодавцем клієнту-орендарю-лізингоодержувачу товару у виключне користування на строго встановлений термін за узгоджену винагороду; при цьому право власності зберігається за орендодавцем, тобто власність не відчужується. Л. являє собою особливий вид фінансування капвкладень. Л. - одна з форм кредитування експорту товарів тривалого користування. ЛІЗИНГОВЕ
 9. Глава 17. Державне регулювання економіки
  сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 10. ПЕРЕВАГУ
  перевагу. Читаючи цей розділ, ви зрозумієте, про що я говорю. Ця перевага ледь помітна, але його використання - запорука успішної торгівлі. Без цієї переваги ви втрачаєте свій шанс. Що являє собою середньостатистичний інвестор? Це потопаючий, який у відчаї хапається за соломинку, і тільки тому, що він поняття не має про існування такої переваги. Він навіть не усвідомлює,
 11. 30. ВИТРАТИ ТА ЇХ ГРУППИРОВКА
  лізингу) майна; відсотки за борговими зобов'язаннями будь-якого виду; судові витрати та арбітражні збори; витрати на послуги банків; суми безнадійних боргів; втрати від стихійних лих, аварій та інших надзвичайних ситуацій та т. п. Для визначення витрат можуть застосовуватися такі методи - метод нарахувань і касовий метод. Метод нарахування застосовується в якості загального, касовий метод -
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає історичний характер категорії «маркетинг»? 8.
 13. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
© 2014-2022  epi.cc.ua