Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

91. Регулювання дефіциту платіжного балансу


Країнами з дефіцитним платіжним балансом звичайно вживають наступні заходи з метою стимулювання експорту, стримування імпорту товарів, залучення іноземних капіталів, обмеження вивозу капіталів.
1. Дефляційна політика. Така політика, спрямована на скорочення внутрішнього попиту, включає обмеження бюджетних витрат переважно на цивільні цілі, заморожування цін і заробітної плати. Одним з найважливіших її інструментів служать фінансові та грошово-кредитні заходи: зменшення бюджетного дефіциту, зміни облікової ставки Центрального банку, кредитні обмеження, обмеження зростання грошової маси.
2. Девальвація. Зниження курсу національної валюти спрямовано на стимулювання експорту і стримування імпорту товарів.
Однак роль девальвації в регулюванні платіжного балансу залежить від конкретних умов її проведення та супутньої загальноекономічної і фінансової політики. Девальвація стимулює експорт товарів лише при наявності експортного потенціалу конкурентноздатних товарів і послуг і сприятливої ситуації на світовому ринку. Подорожуючи імпорт, девальвація може привести до зростання витрат виробництва вітчизняних товарів, підвищенню цін у країні і подальшої втрати отриманих з її допомогою конкурентних переваг на зовнішніх ринках.
3. Валютні обмеження. Блокування валютної виручки експортерів, ліцензування продажу іноземної валюти імпортерам, зосередження валютних операцій в уповноважених банках спрямовані на усунення дефіциту платіжного балансу шляхом обмеження експорту капіталу і стимулювання його припливу, стримування імпорту товарів.

4. Фінансова та грошово-кредитна політика. Для зменшення дефіциту платіжного балансу використовуються бюджетні субсидії експортерам, протекціоністське підвищення імпортних мит, скасування податку з відсотків, виплачуваних іноземним власникам цінних паперів з метою припливу капіталу в країну, грошово-кредитна політика, особливо облікова політика і таргетування грошової маси.
5. Спеціальні заходи державного впливу на платіжний баланс в ході формування його основних статей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 91. Регулювання дефіциту платіжного балансу "
 1. Ключові терміни
  дефіцит поточного платіжного балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 2. Запитання для закріплення матеріалу
  регулювання платіжного балансу? 9. Які основні труднощі при складанні платіжного балансу Росії? 10. Показники яких статей платіжного балансу Росії перетерпіли найбільші зміни після серпневої кризи 1998
 3. 4. Регулювання платіжного балансу
  платіжного
 4. Терміни і поняття
  платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 5. Платіжний баланс
  дефіцитом. Якщо баланс зводиться з дефіцитом, то країна повинна фінансувати дефіцит, продаючи активи іноземцям або беручи у них гроші в борг. Активи включають все - акції, облігації, банківські рахунки, нерухоме майно, художні цінності, власність корпорацій. Ніяка країна не може довгий час мати дефіцит платіжного балансу. У даному випадку країні доводиться коректувати
 6. 12.2. Платіжний баланс
  платіжного балансу («плюс» - приплив валюти, «мінус» - відтік валюти): I. Баланс по поточних операціях:? Торговий баланс: - експорт товарів (+); - імпорт товарів (-). ? Баланс послуг: - експорт послуг (+); - імпорт послуг (-). ? Баланс трансфертних платежів: - доходи громадян країни від зарубіжних інвестицій (+); - доходи іноземців від інвестицій в економіку країни (-); -
 7. Глава 38. Платіжний баланс
  платіжних балансах. Платіжний баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих нею закордону, а також зміни в її фінансовій позиції по відношенню до закордону. Відзначимо, що
 8. Завдання
  дефіцит, (а) Як фінансуються ється цей дефіцит? (Ь) Чи повинні ми беспокоітьсяпо приводу цього дефіциту і чому? 4. Аж до 1985 р. Сполучені Штати були чістимкредітором, а потім стали чистим боржником, (а) Як з чистого кредитора країна перетворюється на чи-стого боржника? (Ь) Чи є положення чістогодолжніка невигідним? 5. Корея є великим боржником Як Ви вважаєте-ті, чи має рахунок
 9. Глава 8 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  платіжним балансом. Залежно від того, за який період цей документ складається, він може відображати міжнародні угоди за місяць, квартал, рік. Більшість країн публікує платіжний баланс за рік. З платіжного балансу можна дізнатися, чи є країна в більшій мірі експортером або імпортером, який вид послуг переважно експортує або імпортує, виплачує більше відсотків на
 10. Питання 45 Платіжний баланс
  дефіцит платіжного балансу. Платіжний баланс включає безліч статей, группіруемих за схемою, рекомендованої Міжнародним валютним фондом, в наступні розділи: - Рахунок поточних операцій: A. Товари та нефакторні послуги: 1) торговий баланс: | експорт товарів; | імпорт товарів, 2) баланс нефакторних послуг. Б. Баланс від факторних послуг (доходи від інвестицій і заробітна плата). B.
 11. Висновки
  платіжного балансу є важливим індикатором для уряду будь-якої країни при проведенні економічної політики, особливо у валютній, грошово-кредитної та податкової сферах. 2. Відповідно до принципів побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного
 12. Використання в аналізі кривих IS-LM-BP
  регулювання в умовах фіксованого курсу, але з одним істотним додаванням. Якщо при фіксованому курсі відновлення рівноваги після податково-бюджетної (фіскальної) або кредитно-грошової експансії досягалося за активної ролі центрального банку в підтримці курсу, то тепер зміна самого курсу виступає як фактора відновлення рівноваги на міжнародному валютному ринку
© 2014-2022  epi.cc.ua