Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 59 Міжнародний туризм


Відповідь
В даний час міжнародний туризм є однією з прибуткових форм експортних послуг. Наприклад, «питома вага доходів від іноземного туризму в загальній сумі надходжень від експорту товарів і послуг в Іспанії становить 35%». [54]
Прийнято вважати туристом людини, який провів за кордоном більше доби; суб'єкт, відсутній на батьківщині менше 24 годин, має статус екскурсанта.
Що приїжджає в приймаючу країну турист приносить їй подвійну вигоду:
1) він користується послугами туристичних фірм даної країни;
2) набуває товари та послуги відвідуваного держави.
В даний час в усьому світі в сфері туристичних послуг зайнято більше 120 млн осіб.
Основними формами міжнародного туризму є:
- естетичний туризм, що полягає в подорожах з метою відвідування історичних і культурних пам'яток, музеїв, концертних залів і театрів. Самими притягальними в цьому відношенні країнами є Італія і Франція;
- етнічний туризм - його метою є відвідування проживають за кордоном родичів, земляків і одноплемінників;
- спортивний і екстремальний туризм;
- освітній туризм - з метою вивчення іноземних мов;
- діловий туризм - подорожі для обміну діловим досвідом, на всякого роду презентації та ярмарки;
- науковий туризм - включає поїздки на стажування в навчальні та наукові установи, відвідування наукових конференцій, симпозіумів, а також бібліотек;
- рекреаційний туризм - припускає відпочинок і лікування;
- екологічний туризм (екотуризм) - відвідування місць з природою, відносно не пошкоджене цивілізацією.
Найбільшою популярністю серед екотуристів користуються Нова Зеландія, Канада, США (Аляска), Аргентина, Кенія, Фінляндія (Лапландія) і Південна Африка.
Міжнародний туризм є однією з найперспективніших сфер міжнародних економічних відносин, що приносить з кожним роком збільшується потік доходів. Серед причин подібного явища можна виділити наступні:
1) збільшення тривалості життя, що супроводжується зростанням добробуту народів. Мабуть, найактивнішою в сенсі закордонних поїздок групою населення є вийшли на пенсію громадяни;
2) небувале розвиток студентського туризму, в тому числі за допомогою автостопу;
3) поява більшої кількості вільного часу у працюючого населення завдяки зменшенню тривалості робочого тижня і збільшення тривалості відпусток.

Рис. 36. Число прибуттів іноземних туристів до Росії в 2004 р. (млн чол.)


Рис. 36. Число прибуттів іноземних туристів до Росії в 2004 р. (млн чол.) [55]
За кількістю туристичних прибуттів в останні роки лідирують такі країни: Франція, США, Іспанія та Італія.
Для громадян Росії найбільш цікавими в туристичному плані державами є Іспанія, Туреччина та Італія. [56] Число міжнародних туристичних поїздок в 2005 р. перевищило 800 млн.
У Росію в 2004 р. прибуло понад 22 млн туристів. Найбільше їх число приїхало з України, Казахстану, Польщі та Фінляндії (рис. 36).
Найбільше значення для розвитку туризму в певній країні мають знаходяться в її наявності рекреаційні ресурси, до числа яких відносяться: наявність морського узбережжя з відносно м'яким кліматом; можливість організації гірськолижних курортів; існування джерел з мінеральною водою і лікувальними грязями; архітектурні та інші культурні пам'ятки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 59 Міжнародний туризм "
 1. Розділ I Теорія міжнародної торгівлі
  міжнародних організацій та багато іншого. Проте історично першими і найпоширенішими є торговельні відносини між людьми різної державної приналежності. Міжнародна торгівля, як уже вказувалося, стала своєрідним генератором енергії, необхідної для економічного розвитку і зростання добробуту. Тому перший розділ підручника присвячується вивченню основ теорії
 2. 6.2. Структура ринку послуг
  міжнародні послуги можуть бути факторні (disembodied) - це послуги, пов'язані з перетином кордону, а також класичні послуги з надання капіталу, у сфері туризму, освіти, медицини, і не факторні (splintered , separated), для яких характерне просторове розділення виробника і споживача (фільми, патенти, видавнича діяльність). За формами реалізації послуги
 3. Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
  питанні необхідно коротко розкрити сутність міжнародних податкових відносин і проблем, що виникають у цьому зв'язку, розкрити такі поняття, як міжнародне подвійне оподаткування, міжнародне подвійне економічне, міжнародне подвійне юридичне оподаткування. У другому питанні необхідно вказати ознаки міжнародного подвійного оподаткування, розглянути основні
 4. Рух робочої сили
  міжнародного руху поступається інтернаціоналізації підприємницького та позичкового капіталів, ринку товарів. Міжнародна мобільність робочої сили в кінці XX в. набагато менше, ніж у другій половині XIX в., в той же час зріс ступінь часового переміщення людей за межі національних кордонів - міжнародний туризм. Аналіз даних формування єдиного виробничого процесу в
 5. Валюти і їх види
  міжнародних розрахунках. Звичайно мова йде про банкноти, казначейських білетах, різних видах банківських рахунків, а також чеках, векселі, акредитиви та інших платіжних засобах. Ці платіжні документи, виражені в різних валютах, купуються і продаються на спеціальному ринку - валютному. Попит і пропозиція на національному валютному ринку формуються в результаті зіткнення грошових
 6. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 7. 1. Структура міжнародної торгівлі
  міжнародноїторгівлі, вони часто мають на увазі торгівлю такімітоварамі, як викрутки, автомобілі, комп'ютери іпшеніца. Однак якщо подивитися уважніше, томожно побачити, що міжнародна торгівля від-ходить також у сфері послуг, - від туризму і трудо-вих послуг до страхування, вантажних перевезень іконсультірованія. Коли ми згадуємо торгівлю, ми повинні мати на увазі це розширювальне тол-Ковані
 8. Лекція 21 Тема: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ТЕОРІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  питання: - форми міжнародних економічних відносин; - міжнародні валютні відносини; - теорія
 9. Коротка бібліографія
  міжнародного туризму. - М.: Гардаріки, 2005. 14. Вебер А. Третій або четверта людина / / Вибране. - СПб.: Університетська книга, 1999. 15. Гасратян К. М. Некомерційні установи сфери культури в сучасній ринковій економіці / / Вісник Московського університету. Серія 6: Економіка. 2002. № 6. 16. Глухова М. І., Юркова М. С. Світова економіка. - М.: Риор, 2005. 17. Гумільов Л. Н.
 10. 4. ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
  міжнародній торгівлі; іншими словами їх можна визначити як платежі по нетоварних комерційних справах, що укладається між громадянами двох і більше незалежних країн і відбиваним в платіжних балансах. Міжнародна статистика свідчить про те, що торгівля послугами є одним з найбільш швидкозростаючих секторів світового господарства. Таблиця 7 Світовий експорт послуг (млрд. дол.)
 11. Запитання для повторення
  міжнародної торгівлі? 2. Яка участь Росії у світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 12. Запитання до теми
  міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. У яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних
 13. Платіжний баланс
  міжнародні угоди з активами: доходи від продажу акцій, облігацій, нерухомості і т.д. іноземцям та витрати, що виникають в результаті покупок активів за кордоном Продаж іноземних активів збільшує запаси іноземної валюти, а їх купівля зменшує їх. Тому баланс руху капіталу показує чисті надходження іноземної валюти від всіх угод з активами. Офіційні валютні
 14. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004
  питання теорії міжнародної торгівлі, торговельної політики, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, взаємодії внутрішнього та зовнішнього макроекономічної рівноваги в умовах відкритої економіки. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінської освіти. Підручник підготовлено за сприяння НФПК - Національного фонду підготовки кадрів в
 15. 2.1.2. Функції охорони здоров'я
  питання організації медичної профілактики, у тому числі інфекційних захворювань та СНІДу; - медичної допомоги та медичної реабілітації; - фармацевтичної діяльності, якості, ефективності та безпеки лікарських засобів; - санітарно-епідеміологічного благополуччя; - рівня життя і доходів населення, демографічної політики; - медико-санітарного
 16. Запитання до теми
  міжнародної заборгованості на початку 80-х років? 2. Який вплив зробила боргова криза на країни, що розвиваються? Які позиції зайняли розвинені країни Заходу щодо кризи міжнародної зайнятості? 3. Які форми врегулювання кризи заборгованості застосовувалися розвиненими і країнами, що розвиваються? 4. Які соціально-економічні наслідки врегулювання
© 2014-2022  epi.cc.ua