Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Рух робочої сили

. Одним з найважливіших факторів виробництва будь-якої господарської системи виступає робоча сила. Ступінь її міжнародного руху поступається інтернаціоналізації підприємницького та позичкового капіталів, ринку товарів. Міжнародна мобільність робочої сили в кінці XX в. набагато менше, ніж у другій половині XIX в., в той же час зріс ступінь часового переміщення людей за межі національних кордонів - міжнародний туризм.
Аналіз даних формування єдиного виробничого процесу в планетарному масштабі показує, що глобалізація, міровізація господарського життя проявляється як тенденція.
Протягом минулого століття цей процес проходив нерівномірно, можливо, він розвивається циклічно. У 20-30-ті роки переважала тенденція до автаркії, а Друга світова війна взагалі порушила господарські зв'язки. У другій половині XX століття переважала тенденція розвитку міжнародного виробництва в рамках регіонів, подібні напрямки розвитку відзначаються і в сфері обігу. Таким чином, скоріше більш сильно виявлялася тенденція регіоналізації, ніж міровізаціі, глобалізації господарського розвитку.
У сучасних умовах основними центрами організації виробництва, розподілу, обміну та споживання продовжують залишатися національні господарства.
Вони являють собою історично склалися в національних державних кордонах системи відтворення продукту і суспільних відносин. Від рівня розвитку національних господарств, особливостей їх галузевої і територіальної структур, внутрішнього поділу праці залежать масштаби і ступінь розвитку МРТ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рух робочої сили "
 1. 9.2. Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами
  руху робочої сили проведемо в табл. 9.3. Таблиця 9.3 Аналіз руху персоналу {foto130} Очевидний високий рівень коефіцієнтів руху: в цілому по лікарні більше третини середньооблікової чисельності складає чисельність прийнятих і чисельність звільнених працівників. Причому коефіцієнт звільнення значно вище коефіцієнта прийому по всіх категоріях працівників (за винятком
 2. 9.3. Аналіз використання робочого часу та ефективності праці персоналу
  рухів робочої сили форми № 1-праця ; - звіту лікувально-профілактичного закладу за рік форми № 30; - звіту про розвиток штатів і контингентів форми № 3-2; - звіту установи охорони здоров'я про розміри заробітної плати робітників і службовців за окремими професіями і посадами форми № 55-Т (здрав.); - матеріалів нормування робочого часу та іншої документації. Аналіз використання
 3. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  руху робочої сили, матеріали бухгалтерського обліку про нараховану заробітну плату, дані тематичних планів. Велике значення для вивчення трудових ресурсів і оплати праці мають матеріали фотографій робочого дня, перевірок та соціологічних досліджень діяльності структурних підрозділів НДІ і окремих працівників про використання робочого, внерабочего часу, про причини звільнення і
 4. 4.6. Додаткова інформація
  руху грошових коштів, для яких характерна свобода суб'єктів у виборі покупців і продавців (контрагентів), визначенні цін, формуванні та використанні ресурсних джерел; - сфера обігу товарів і капіталів, а також руху робочої сили та інших факторів виробництва. Ринок покупця - ситуація на ринку, коли пропозиція виробників і продавців об'єктів
 5. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  русі робочої сили (люди завжди будуть змінювати місце роботи, прагнучи знайти роботу, найбільшою мірою відповідну їх перевагам і кваліфікації), а й бажане, оскільки сприяє більш раціональному розміщенню робочої сили і більш високої продуктивності (улюблена робота завжди більш продуктивна і творча , ніж та, яку людина змушує себе виконувати). Рівень
 6. Зовнішньоекономічна лібералізація в різних регіонах світу
  руху капіталу, який також охопив насамперед розвинені країни, в результаті чого в них повністю лібералізований не тільки ввезення, а й вивезення капіталу. У цій групі країн практично повністю лібералізовано і валютно-розрахункові відносини, а зберігається валютний контроль використовується переважно в цілях отримання статистичних даних про рух валюти та стан розрахунків із зовнішнім
 7. § 18. Сутність і структура ринку
  рух інших форм капіталу. Гроші - найбільш рухлива і ліквідна форма багатства, а цінні папери - його основна форма. Фінансовий і, насамперед, - грошовий ринок, найбільшою мірою відповідає вимогам досконалої конкуренції, що зумовлено однорідністю товару, наявністю інформації про нього. Серед цінних паперів розрізняють акції, облігації (підприємств і державних позик) та іпотечні
 8. § 62. Міжнародна міграція робочої сили і міграційна політика
  руху робочої сили в сучасних умовах є посилення регульованості даного процесу з боку окремих країн і міжнародних організацій. Крім того, постійно зростають масштаби нелегальної міграції. Так, щорічний потік нелегальних емігрантів у США перевищує 1 млн чол. Розвинені країни світу прагнуть проводити імміграційну політику з метою припливу й використання найбільш
 9. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  рух робочої сили, вільну торгівлю землею, скасування державної регламентації функціонування промисловості, внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Класична школа зробила величезний вплив на весь подальший розвиток економічної думки. Економічна політика багатьох країн через століття випробувала на практиці теорію А. Сміта, який вважав, що для того, щоб підняти товариство з низькою
 10. Вплив міграції на приймаючі країни
  рух робочої сили між країнами приводить до вирівнювання заробітної плати і збільшенню ВМП. У реальному житті всі основні вигоди від міграції робочої сили дістаються приймаючим країнам. Оцінити їхні масштаби непросто, так як не всі вони піддаються кількісному обліку. Складаються такі вигоди з економії на підготовці фахівців у приймаючих країнах, вартості продукції і послуг,
© 2014-2022  epi.cc.ua