Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Зовнішньоекономічна лібералізація в різних регіонах світу


У розвинених країнах зовнішньоекономічна лібералізація початку зміняти зовнішньоекономічний протекціонізм як головний напрямок у зовнішньоекономічній політиці в 50 - 60-і рр.. Якщо взяти такий традиційний інструмент зовнішньоторговельного регулювання, як митні збори, то можна переконатися, що розвинені країни знизили рівень свого митного оподаткування після Другої світової війни в кілька разів. Середньоарифметичний рівень тарифних ставок на імпортні товари у провідних десяти країнах Заходу становив 17% у 1913 р., 32%-в 1931 р. і 16% - в кінці 40-х рр.., А в 1999 р. він оцінюється для США в розмірі 4,3%, Японії - 5,9%, ЄС - 6,6% (якщо ж вважати за середньозваженим рівнем тарифних ставок на імпортні товари, то по всій групі розвинених країн він оцінювався в 3,9%).
В останні два-три десятиліття активно йде процес лібералізації міжнародного руху капіталу, який також охопив насамперед розвинені країни, в результаті чого в них повністю лібералізований не тільки ввезення, а й вивезення капіталу.
У цій групі країн практично повністю лібералізовано і валютно-розрахункові відносини, а зберігається валютний контроль використовується переважно в цілях отримання статистичних даних про рух валюти та стан розрахунків із зовнішнім світом. Міжнародна передача технологій тут якщо і регулюється, то перш за все в цілях уникнення безконтрольного вивозу військової технології і товарів подвійного призначення.
Відчутні обмеження зберігаються лише при здійсненні такої форми міжнародних економічних відносин, як міжнародна міграція робочої сили, так як у розвинених країнах були і залишаються обмеження на приплив робочої сили з-за кордону (крім руху робочої сили всередині ЄС).
У країн і державах з перехідною економікою зовнішньоекономічна лібералізація почалася набагато пізніше (за винятком деяких невеликих країн, де рівень лібералізації традиційно був високим), особливо після краху моделі імпортозаміщення. З цієї причини, а також через бажання використовувати протекціоністські митні мита для захисту своїх неконкурентних на світовому ринку галузей тут рівень тарифних ставок залишається вище, ніж у розвинених країнах (у ряді випадків становить 20-30%).
Так, в Росії середньозважений рівень тарифних ставок на імпортні товари коливається в останні роки в межах 13-14%, в Китаї в 1997 р. він становив 17% і планується його знизити до кінця сторіччя до 15 %.
Більше обмежень у цих двох групах країн на ввезення і особливо вивіз капіталу: за даними МВФ, подібні обмеження існували в 126 з 182 країнах - членах МВФ, і це були переважно країни, що розвиваються і з перехідною економікою. Набагато відчутніше тут державне регулювання інших форм міжнародних економічних відносин. Проте і в цих двох групах країн рівень зовнішньоекономічної лібералізації вище, ніж він був кілька десятиліть тому, хоча, можливо, все ще нижче, ніж наприкінці XIX - початку XX вв.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішньоекономічна лібералізація в різних регіонах світу "
 1. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, т . е. на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 2. § 18. Сутність і структура ринку
  Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 3. Висновок
  Світова економіка останніх десятиліть розвивалася під впливом багатьох проблем загальнопланетарного значення. Найбільший вплив на розвиток глобальної економічної системи надали розпад світової соціалістичної системи, поширення товарно-грошових відносин, процеси інтернаціоналізації господарської діяльності. В окремих секторах господарства рух капіталу відбувається на загальносвітовий
 4. Відкрита і закрита економіка
  В перехідній економіці здійснюються процеси трансформації командної економіки на ринкову. Командна економіка - це, як правило, автаркія, тобто господарська відокремленість, закритість окремої країни від світових господарських зв'язків. Один з теоретичних аргументів прихильників автаркії в тому і полягає, що створення відокремленої від решти світу національної економіки нібито
 5. Адміністративно-правові засоби
  Ці кошти націлені на формування основ економічного ладу. Так, всі країни з розвиненою ринковою економікою мають досить багатогранним і досконалим господарським правом, яке послідовно втілюється в життя. Спроби обійти його, наприклад, у сфері майнових відносин або податків, суворо переслідуються за законом. Правда, і в розвинених країнах економічні злочини широко
 6. Транснаціоналізація господарської діяльності
  Рівень транснаціоналізації національних економік росте в післявоєнні роки багато в чому в результаті діяльності транснаціональних корпорацій (багатонаціональних корпорацій, міжнародних монополій - ТНК). До них відносять господарські структури, які включають батьківські компанії та їх зарубіжні філії. Батьківської (материнської) називають ту компанію, яка частково або повністю
 7. Висновки
  1. Світовій економіці (світовому господарству, всесвітньому господарству) можна дати широке і вузьке визначення. По широкому визначенням, світова економіка - це сума всіх національних економік світу. По вузькому визначенням - це сукупність тільки тих частин національних економік, які взаємодіють із зовнішнім світом. Однак відмінність між двома визначеннями стає все менш помітним, так як в
 8. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  Міжнародна економічна інтеграція - це процес господарського та політичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і поділу праці між національними господарствами, взаємодії їх економік на різних рівнях і в різних формах. На мікрорівні цей процес йде через взаємодію окремих фірм сусідніх країн на основі формування різноманітних
 9. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Торгівля послугами на світовому ринку. Державне та наддержавне регулювання міжнародної торгівлі Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Основними формами міжнародних економічних відносин (МЕВ) є міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна трудова міграція та міжнародна економічна
 10. 9.1. Світове господарство і міжнародні ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМІКА
  У попередніх розділах для спрощення аналізу розглядалася закрита економіка, яка не має зв'язків із зовнішнім світом. У дію-вительностью національна економіка кожної країни є частиною світового господарства. Світове господарство (світова економіка) - це сукупність на-нальних економік, їх взаємодіючих частин (галузей, сек-торів, регіонів), пов'язаних поєднанням рухомих факторів
© 2014-2022  epi.cc.ua