Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Транснаціоналізація господарської діяльності


Рівень транснаціоналізації національних економік росте в післявоєнні роки багато в чому в результаті діяльності транснаціональних корпорацій (багатонаціональних корпорацій, міжнародних монополій - ТНК). До них відносять господарські структури, які включають батьківські компанії та їх зарубіжні філії. Батьківської (материнської) називають ту компанію, яка частково або повністю контролює активи інших компаній за кордоном, для чого зазвичай їй потрібно володіти не менше 10% їх статутного капіталу. Подібні фірми називають закордонними філіями ТНК і поділяють на дочірні компанії (у них батьківська компанія володіє більше 50% статутного капіталу), асоційовані (10 до 50% статутного капіталу) і відділення.
На початку XX століття вже існувало чимало ТНК, частина з яких мала довгу історію. Однак масовим явищем, яке визначає хід економічного розвитку світу, ТНК стають в другій половині XX століття. Переважна частина батьківських компаній розміщується в розвинених країнах, набагато менше - в розвиваються, ще менше - у країнах з перехідною економікою (прикладами можуть бути «ЛУКойл», «Газпром», «АвтоВАЗ», «Ингосстрах» та інші російські ТНК). Їх зростання сприяє швидка інтернаціоналізація та лібералізація господарського життя в більшості країн світу, радикальні зміни в засобах зв'язку та інформації, що дозволяють штаб-квартирах батьківських компаній здійснювати повсякденний контроль над господарським життям їхніх зарубіжних філій.

Незважаючи на все більш вільний доступ їх товарів на зарубіжні ринки і великі можливості вибору способів виходу на ці ринки (через зовнішню торгівлю, передачу технологій), ТНК воліють прямі інвестиції. У цьому випадку вони отримують доступ до економічних ресурсів (факторів виробництва) зарубіжних країн, деякі з яких іммобільності або маломобільних (природні ресурси, робоча сила). Докладаючи до цих економічних ресурсів свої власні (капітал, знання, підприємницькі здібності), ТНК отримує можливість в рамках всієї планети організувати орієнтовану на найбільшу ефективність власну виробничу і збутову мережу.
В даний час ТНК контролюють 1/5-1/4 частину світового ВВП, а на торгівлю між батьківськими компаніями та їх зарубіжними філіями припадає 1/3 світової торгівлі. В результаті ТНК є важливою складовою частиною механізму світового господарства, яка в багатьох випадках має власні інтереси, що можуть збігатися або не збігатися з інтересами інших складових частин цього механізму - національних економік, інтеграційних об'єднань, міжнародних організацій. Звідси часто насторожене ставлення до них з боку як країн, де розміщені закордонні філії ТНК, так і країн, де розташовані штаб-квартири батьківських компаній.
Адже власні виробничо-збутові мережі ТНК не тільки сприяють розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн їх походження та розміщення, а й нерідко виявляються непідвладними державному регулюванню з боку цих країн.
Транснаціональні корпорації - це нова сила у світовій економіці, і в даний час саме вони є головним двигуном інтернаціоналізації. Причому в сучасній зовнішньоекономічної діяльності домінує вже не зовнішня торгівля, а організація виробництва товарів і послуг безпосередньо на зарубіжних ринках. Обсяг цього так званого міжнародного виробництва перевищує обсяг світового експорту товарів і послуг (відповідно 9,5 і 6,4 трлн. Дол в 1997 р.), а сам по собі світовий експорт все більше стає внутрішньофірмової торгівлею між різними підрозділами ТНК. Можна зробити висновок, що діяльність ТНК все більше перетворює світове господарство на єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили і знань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Транснаціоналізація господарської діяльності "
 1. Глосарій
  господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство,
 2. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  транснаціоналізація, тобто розширення діяльності за межами країни. Так, 100 найбільш могутніх банків США мають філії більш ніж у 100 країнах світу. На сучасному етапі відбувається зрощування промислового монополістичного і банківського монополістичного капіталів і виникнення фінансового капіталу, організаційною формою існування якого є фінансово-промислові
 3. Галузева і регіональна концентрація міжнародного виробництва
  транснаціоналізації того чи іншого національного господарства. Він являє собою середнє значення у відсотках чотирьох показників: відношення припливу ІПК до валових вкладень в основний капітал; відношення загального обсягу накопичених ІПК до ВВП; відношення обсягу продажів іноземних компаній до загального обсягу продажів і відношення числа зайнятих на іноземних фірмах до загальної чисельності працівників приймаючої
 4. 1. Природа обмеження
  господарську діяльність зробити своїх громадян більш процвітаючими, воно, безумовно, має достатньо влади, щоб зробити їх менш задоволеними допомогою обмеження
 5. 2. Ціна обмеження
  господарську діяльність. Вони блаженно вважали, що протекціоністські тарифи здатні підвищити рівень життя в країні, і вперто відмовлялися визнавати правоту економічних вчень, що стосуються наслідків протекціонізму. Засудження економістами протекціонізму незаперечно і вільно від усяких партійних пристрастей, оскільки економісти не говорять, що протекціонізм поганий з якої-небудь упередженої
 6. Коментарі
  господарських явищ. Основні ідеї історичної школи отримали розвиток в рамках нової (молодої) історичної школи. [7] інституціоналізм течія в економічній науці, який виник у кінці XIX ст. в США, кидаючи виклик основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж.
 7. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових витрат, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання обумовлена
 8. ПЕРЕДМОВА
  господарської діяльності бюджетних організацій », який є базовим при підготовці студентів за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». З жалем доводиться констатувати, що останнє навчальний посібник з даного предмета було видано більше десяти років тому. У цьому зв'язку для забезпечення якісного ведення навчального процесу досить актуальним представляється пропоноване
 9. 1.1. Сутність аналізу господарської діяльності як функції управління бюджетною організацією
  господарської діяльності бюджетних організацій. Бюджетні організації є важливими суб'єктами виробничих та фінансово-економічних відносин при будь-якій системі господарювання та в будь-якої моделі державного устрою. Вони покликані забезпечувати задоволення цілого ряду суспільно значущих потреб, таких як освіта, охорона здоров'я, наукові дослідження, соціальна
 10. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  господарську діяльність різноманітні відносини, зв'язки і процеси можна згрупувати наступним чином: - натурально-речові процеси; - процеси, пов'язані із створенням вартості; - соціальні процеси; - екологічні процеси. До натурально-речовим процесам діяльності бюджетних організацій належать ті, в результаті яких створюються споживчі вартості (здоров'я,
© 2014-2022  epi.cc.ua