Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 12 Проблеми дефіциту держбюджетів найбільших держав


Відповідь
У випадку, якщо витрати держави протягом року перевищили його доходи, виникає дефіцит державного бюджету. Дефіцит держбюджету може бути "активним", які виникають у результаті активної політики держави в галузі витрачання коштів, а також зниження рівня податків, і «пасивним», тобто наслідком недостатнього рівня доходів.
За наявності дефіциту держбюджету в першу чергу виплачуються заробітна плата, пенсії, допомоги.
Для забезпечення збалансованості бюджету фінансовими установами може бути встановлений його максимальний розмір. Якщо цей рівень все ж буде перевищений, то вводиться механізм секвестру витрат, що полягає в зниженні державних витрат по всіх статтях витрат на 5%, 10%, 15% або більше відсотків. Секвестру не підлягають захищені статті держбюджету.
Основними причинами виникнення бюджетного дефіциту є:
- зменшення обсягів виробництва;
- структурна і технологічна незбалансованість господарства;
- значний обсяг капіталовкладень;
- виснаження родовищ корисних копалин;
- високі військові витрати;
- неефективна зовнішньоекономічна політика;
- зростання чисельності державного апарату, бюрократизація.

Основними джерелами ліквідації (покриття) дефіциту держбюджету є:
- державні позики (за допомогою випуску державних цінних паперів, що розміщуються серед населення, банків);
- грошова емісія.
Діяльність держави як позичальника зазвичай призводить до зростанню банківських процентних ставок (із за зростання попиту на капітал), в результаті багато інституційні та приватні дебітори виявляються витісненими з даного ринку.
Бюджети більшості розвинених держав (у тому числі США, Японії, Німеччини, Італії) є постійно дефіцитними (рис. 7 9), що дозволяє говорити про хронічний характер дефіциту держбюджету.

Рис. 7. Доходи держбюджетів країн «великої вісімки»

(2005 р.) [20]

Рис.

8. Витрати держбюджетів країн «великої вісімки»

(2005 р.)

Рис. 9. Сальдо держбюджетів країн «великої вісімки»

(2005 р.).
В умовах великих дефіцитів бюджету казначейства вдаються до конверсії державних позик, тобто відстрочення погашення короткострокових державних облігацій за допомогою перетворення їх у середньо-і довгострокові.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 12 Проблеми дефіциту держбюджетів найбільших держав "
 1. Держбюджет і динаміка ВВП
  дефіцит держбюджету, типовий для періоду спаду ВВП, перетворюється на профіцит. Зауважимо, що розміри і дефіциту, і профіциту залежать від нахилу лінії Т, який обумовлений тим, наскільки податкові надходження до бюджету сприйнятливі (еластичні) до змін ВВП Рис. 27.1. Зміна державних доходів залежно від динаміки ВВП У свою чергу, зазначена сприйнятливість в чому залежить від
 2. Податки та сукупна пропозиція
  проблема полягає в тому, що якщо це і відбувається , то в довгостроковому періоді, а в короткостроковому періоді надходження податків до бюджету можуть і знизитися. Відзначимо також, що непрямі податки, на відміну від прямих, є одним з вбудованих стабілізаторів бюджету. У фазі спаду, коли обсяг прибутку та інших доходів зазвичай знижується більше, ніж обсяг ВВП, також різко скорочується надходження прямих
 3. Держбюджет, заощадження та інвестиції. Ефект витіснення
  дефіциту. Говорячи по-іншому, якщо інвестиції виявляються менше заощаджень, то ця різниця часто йде на покриття бюджетного дефіциту, зазвичай у вигляді державних позик. Однак це та частина заощаджень, яка могла б бути приватними інвестиціями. Інший негативний ефект від державних позик відомий ще більше. Він полягає в тому, що в результаті додаткового попиту на заощадження
 4. Теоретичні підходи до бюджету
  проблемами (обслуговування державного боргу, подорожчання позичкового капіталу в країні). Неоліберальний і неокласичний підходи переважають в останні роки в США і Канаді, урядам яких вдається домагатися профіциту бюджету. Неокейнсіанський напрямок вважає, що збалансований держбюджет заважає антициклічної і навіть антиінфляційної політиці. При цьому неокейнсіанці виходять з
 5. Контрольні питання
  проблеми, пов'язані з забез-ням доходів держави. 5. Назвіть основні невирішені проблеми, пов'язані з витратами і чистим кредитуванням. 6. Охарактеризуйте основні джерела фінансування ня бюджетного
 6. Стаття 92. Дефіцит бюджету
  дефіцитом законом (рішенням) про це бюджеті затверджуються джерела фінансування дефіциту бюджету. 3. Розмір дефіциту федерального бюджету не може перевищувати сумарний обсяг бюджетних інвестицій і витрат на обслуговування державного боргу Російської
 7. ТЕМА 8. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА. ДЕРЖБЮДЖЕТ. Бюджетно-податкова політика ДЕРЖАВИ
  ТЕМА 8. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА. ДЕРЖБЮДЖЕТ. Бюджетно-податкова політика
 8. Суперечності лібералізації
  держбюджету (див. гл. 32). Хронічно неефективними залишаються і багато великі державні промислові підприємства Китаю. У цій країні відкидається ідея приватизації як засобу підвищення ефективності діяльності великих і середніх підприємств. Допускається лише перетворення збиткових підприємств в акціонерні товариства з продажем частини акцій державним і приватним інвесторам, але при
 9. Інструменти макроекономічної стабілізації
  дефіциту консолідованого державного бюджету до рівня нижче 5% ВВП ; 2) проведення жорсткої грошово-кредитної політики (припинення пільгового кредитування центральним банком дефіциту держбюджету, встановлення процентних ставок за кредитами центрального банку комерційним банкам вище рівня інфляції тощо); 3) встановлення «монетарного (номінального) якоря», під яким розуміються
 10. Інтелектуальний тренінг і практикум
  дефіциту товарів; б) неможливість надлишку товарів; в) дефіцити і надлишки товарної маси, які швидко зникають в результаті дії цінової механізму. 1.2. Вкажіть, які з перерахованих благ громадяни купують на ринку, а які забезпечує держава: а) житло; б) продукти харчування та одяг; в) утворення; г) медичне обслуговування; д) доставка пошти. 2. Практикум
 11. 1. Державні (або урядові) витрати і державний бюджет
  дефіциту державного бюджету. Державні витрати виступають у формі: - державного замовлення, який розподіляється на конкурентній основі; - будівництва за рахунок капітальних вкладень; - витрат на оборону, управління і т.д. Основна частина державних витрат проходить через держбюджет, що включає в себе бюджети федерального уряду і місцевих
 12. Економісти Східної Європи
  проблем перехідної економіки. У монографії «Дефіцит» зробив спробу розкрити причини негативних наслідків надмірної централізації управління плановою економікою. Ця ж проблема на макрорівні розглядається в роботі «Економічне зростання, дефіцит і ефективність». Книги Корнай «Дефіцит» і «Шлях до вільної економіки» видані в нашій країні в 1990 р. Шик Ота - чехословацький економіст,
 13. 39. Бюджетно-податкова політика ДЕРЖАВИ
  питань, регулювання економіки в цілому. Державний бюджет побудований на співвідношенні доходів і витрат. Теоретично оптимальним є бюджет, який передбачає нульове сальдо. Практично можливі дві ситуації: 1) бюджетний дефіцит - перевищення витрат над доходами; 2) профіцит бюджету - перевищення доходів над витратами. Причинами виникнення бюджетного дефіциту служать:
 14. Таким чином, крива попиту зсувається вправо з положення D.
  Питань останнього десятиліття в США - проблема дефіциту державного бюджету. Нагадаємо, що Дефі-цит бюджету утворюється, коли витрати держави перевищують його доходи від збору податків. Накопичений дефіцит бюджету носить назву державно-ного боргу. В останні роки в США відбулося помітне зростання обох показників лий, що викликало гострі дискусії, що стосуються проблем дефіциту
 15. Проте державний бюджет постійно зводиться з дефіцитом, в значитель-іншої мірою тому, що президент і Конгрес
  дефіцитом, в значитель-іншої мірою тому, що президент і Конгрес «виявили», що набагато простіше збільшувати витрати уряду, ніж підвищувати податки. В результаті державно-го борг у відсотковому відношенні до річного ВВП зріс з 26% у 1980 р. до 51% в 1995 р. У подібного роду політиці важко розгледіти якесь раціональне зерно. Збалансований бюджет - аж ніяк не ікона, на
 16. 4.3. ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ
  дефіциту уряд зазвичай збільшує внутрішній го-жавний борг (випускає і продає державні цінні папери), отримує кредити, за які потім доводиться розплачуся-тися, б) Центральний банк допускає надмірну емісію грошей, що -б покривати зростаючий дефіцит держбюджету, в) комерційні банки здійснюють кредитну експансію (так-ют кредити понад нормальну
© 2014-2022  epi.cc.ua