Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

39. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ


Бюджетно-податкова політика - це заходи, здійснювані державою, спрямовані на формування державного фонду коштів, необхідного для забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства.
Держава на кошти бюджету виконує наступні функції:
- створення суспільних благ;
- створення матеріальної бази для управління ринковими процесами за допомогою державного фонду коштів;
- формування основи для вирішення завдань зростання добробуту населення, для вирішення соціальних питань, регулювання економіки в цілому. Державний бюджет побудований на співвідношенні доходів і витрат. Теоретично оптимальним є бюджет, який передбачає нульове сальдо.
Практично можливі дві ситуації:
1) бюджетний дефіцит - перевищення витрат над доходами;
2) профіцит бюджету - перевищення доходів над витратами.
Причинами виникнення бюджетного дефіциту служать:
- спад виробництва;
- невиправдана емісія;
- значні соціальні програми;
- зростання ролі держави в різних сферах життя, розширення його економічних і соціальних функцій.

До способів покриття бюджетного дефіциту відносяться:
- державні позики;
- посилення оподаткування;
- виробництво грошей - сеньйораж.
В даний час сеньйораж не означає друкування грошей, оскільки це сприяє зростанню інфляції, але реалізується за допомогою створення резервів комерційних банків.
Першочергове завдання державного сектора полягає в стабілізації економіки, яка реалізується, як правило, засобами бюджетно-податкової політики, тобто через маніпулювання державними витратами і оподаткуванням з метою збільшення виробництва, зайнятості і зниження інфляції.
Дискреційна бюджетно-податкова політика - це свідоме регулювання державою рівня оподаткування і державних витрат з метою впливу на реальний обсяг національного виробництва, зайнятість, інфляцію.
При дискреційної фіскальної політики з метою стимулювання сукупного попиту в період спаду цілеспрямовано створюється дефіцит держбюджету унаслідок збільшення витрат або зниження оподаткування.
У період підйому створюється бюджетний надлишок.
Недіскреціонная фіскальна політика - це використання автоматичних заходів, які без частого втручання реагують на зміну макроекономічної ситуації.
До основних автоматичним заходів відноситься зміна податкових надходжень до різні періоди економічного циклу. При цьому ставки податків діють досить довго, не змінюючи свою величину. Тому в період підйому податкові надходження автоматично зростають, що забезпечує зниження купівельної спроможності населення і стримування економічного зростання. У число автоматичних заходів також входять допомоги по безробіттю, соціальні виплати, програми з підтримки малозабезпечених верств населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. бюджетно-податкової політики ДЕРЖАВИ "
 1. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  Держава, за логікою кейнсіанства, не тільки може, а й повинна активно втручатися в економічне життя суспільства. Залежно від вживаних в ході такого втручання інструментів і важелів впливу економічну політику держави прийнято поділяти на бюджетно-податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки та
 2. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  Бюджетно-податкова полшщка - це сукупність заходів уряду з регулювання державних витрат і оподаткування, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП. Бюджетно-податкова політика є частиною фінансової політики - сукупності фінансових заходів, здійснюваних урядовими органами через ланки і елементи фінансової системи.
 3. 6.1. Сутність і типи економічного зростання
  Що ж таке економічне зростання? Під економічним зростанням розуміють позитивна зміна сукупного рівня випуску виробничої продукції (у масштабах країни) протягом тривалого часу. Його необхідність визначається збільшенням чисельності населення і прагненням національної економіки до активної участі у світовому господарстві. Економічне зростання становить основу підвищення
 4. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  1. Основні проблеми і методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
 5. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  Держава, за логікою кейнсіанства, не тільки може, а й повинна активно втручатися в економічне життя суспільства. Залежно від вживаних в ході такого втручання інструментів і важелів впливу економічну політику держави прийнято поділяти на бюджетно-податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки та
 6. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  Бюджетно-податкова полшщка - це сукупність заходів уряду з регулювання державних витрат і оподаткування, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП. Бюджетно-податкова політика є частиною фінансової політики - сукупності фінансових заходів, здійснюваних урядовими органами через ланки і елементи фінансової системи.
 7. Словник термінів
  Абстрактні податки - платежі, які при внесенні їх до бюджету не мають цільового призначення. Це означає, що податкові доходи не призначені для конкретних державних витрат. Грошові кошти надходять до бюджету на потреби всієї держави. Акредитив - це доручення про виплату певної суми особі або компанії при виконанні зазначених в акредитивній листі умов. Амортизація
 8. 1. Плоди интервенционизма
  Інтервенціоністська політика, протягом багатьох десятиліть практикуемая урядами капіталістичного Заходу, призвела до всіх тих наслідків, які передбачали економісти. Війни, громадянські війни, жорстоке пригнічення мас самопризначеної диктаторами, економічні депресії, масове безробіття, проїдання капіталу, голод. Однак не ці катастрофічні події призвели до кризи
 9. ДЕРЖАВА - затички НЕ ДЛЯ КОЖНОЇ БОЧКИ
  Воно не може бути використано для виправлення всіх недоліків суспільства Люди схильні вважати, що уряд , особливо обране демократичним шляхом, може виправити всі недоліки суспільства. Державне втручання, на їх думку, в змозі вирішити будь-які громадські проблеми: допомогти бідним, підвищити якість медичного обслуговування, підняти рівень освіти, знизити
 10. ДЕРЖАВА
  ДЕРЖАВА часто створює загрозливий економіці бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав в
© 2014-2022  epi.cc.ua