Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Інтернет ресурси


1) www.imemo.ru (Сайт Інституту світової економіки і міжнародних відносин Російської академії наук);
2) www.transecon.ru (Сайт Інституту міжнародних економічних і політичних досліджень Російської академії наук);
3) www.iie.com (Сайт Інституту міжнародної економіки (США));
4) www.uni kiel.de / ifw (Сайт Інституту світової економіки (Німеччина));
5) www.cisstat.com/ rus / index.htm (База даних «Статистика СНД»);
6) http://catalog.fmb.ru (Країнознавчий каталог «Econrus» факультету міжнародного бізнесу Омського університету);
7) http://rusimpex.ru (Зовнішньоекономічний сервер «Росія Експорт Імпорт»);
8) www.hwwa.de (Сайт Гамбурзького архіву світової економіки);
9) www.iiw.uni bonn.de (Сайт Інституту міжнародної економічної політики (Німеччина));
10) www.iwim.uni bremen.de (Сайт Інституту світової економіки і міжнародного менеджменту (Німеччина));
І) www.wiiw.ac.at / e / home.htm (Сайт Віденського інституту міжнародних економічних досліджень);
12) www.econ.ox.ac.uk / Research / cim (Сайт Центру міжнародної макроекономіки (Великобританія));
13) www.unice.fr / CEMAFI (Сайт Центру дослідження макроекономіки та міжнародних фінансів (Франція));
14) www.imemo.ru / meimo (Сайт журналу «Світова економіка і міжнародні відносини»);
15) www.world economics journal.com (Сайт журналу World Economics (Німеччина));
16) www.clubdeparis.org (Сайт Паризького клубу кредиторів);
17) www.imf.org (Сайт Міжнародного валютного фонду);
18) www.worldbank.org (Сайт Світового банку);
19) www.ifc. org (Сайт Міжнародної фінансової корпорації);
20) www.ebrd.com (Сайт Європейського банку реконструкції та розвитку);
21) www.unctad.org (Сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД));
22) www.unido.org (Сайт Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО);
23) www.ilo.org (Сайт Міжнародної організації праці);
24) www.nafta sec alena.org (Сайт Північноамериканської угоди вільної торгівлі (НАФТА));
25) http://europa.eu.int (Сайт Європейського союзу);
26) www.wto.int (Сайт Світової організації торгівлі);
27) http://kornienko.donpac.ru;
28) http://oleg28o6.narod.ru.
Примітки
1
Бек К. Історія Венеції. - М.: Весь світ, 2002. С. 31.
2
Бордон Ж. Повсякденне життя тамплієрів у XIII столітті. - М.: Молода гвардія, 2004. С. 159.
3
Див: Макроекономіка / За ред. Т. В. Юр'євої. - М., 2004. С. 144.
4
Див: Міжнародні економічні відносини / За ред. І. П. Фаминского. - М.: МАУП, 2001. С. 101.
5
Спиридонов І. Л. Світова економіка. - М.: Инфра М, 2006. С. 13.
6
Складено за матеріалами сайту: http://www.nationmaster.com.
7
Складено за матеріалами сайту: http://rusimpex.ru.
8
Для Франції дані наведені в євро.
9
Таблиці 7 і 8 складені за матеріалами сайту: https://www.cia.gov/ cia / publications / factbook («The World Factbook»).
10
Для Франції дані наведені в євро.
11
Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. В кн.: Антологія економічної класики. - М.: економ, 1993. Т. 2. С. 406.
12
Ріст Ш.. Жид Ш. Історія економічних вчень. - М.: Економіка, 1995. С. 285.
13
Складено з використанням матеріалів книги: Кузякин Л. 77., Семич М. Л. Світова економіка. - М.: Проспект, 2002. С. 27 32.
14
Фомішін С. В. Міжнародні економічні відносини. - М.: Юркніга, 2004. С. 97.
15
Таблиці 13 листопада складені за матеріалами сайту http://www.nation master.
Com.
16
ВВП в перерахунку на купівельну спроможність (англ. - Gross domestic product (GDP) in terms of purchasing power parity (PPP)).
17
Міжнародний долар (англ. - international dollar) - гіпотетична грошова одиниця, що має ту ж купівельну спроможність, що і долар США в наш час.
18
Складено за матеріалами сторінки http://en.wikipedia.org/wiki/List_of _countries_by_past_GDP.
19
Долар фунт - вигадана валюта з англійського міні телесеріалу «Червоний карлик» (Red Dwarf). 1 долар фунт=100 пенніцентам (penny cents; рф).
20
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2056.html.
21
Складено за матеріалами газети «Нові вісті» (http://www.newizv. Ru/news/2005 23 серпня / 30289).
22
Складено за матеріалами сайту: http://worlddebt.ru.
23
Див: Родіонова І. А. Економічна географія. - М.: Іспит, 2003. Т. 1. С. 120.
24
Див: Економічна, соціальна і політична географія світу. Регіони та країни. - М.: Гардаріки, 2003. С. 94.
25
Складено за матеріалами офіційного сайту енергетичної статистики уряду США (http://www.eia.doe.gov).
26
Складено за матеріалами офіційної статистики уряду США (www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/epa/figes2.html).
27
Графіки складені за матеріалами сайту http://www.worldsteel.org.
28
Див: Родіонова І. А. Економічна географія. - М.: Іспит, 2003. Т. 2. С. 86.
29
Див: Соболєв Г. В. Підсумки розвитку меблевої промисловості в Росії 2000 року / / Мобильщики. 2001. № 2. С. 6.
30
Див: Баумоль У. Дж. Виконавські мистецтва / / Економічна теорія. - М.: Инфра М, 2004. С. 665.
31
Гасратян К. М. Некомерційні установи сфери культури в сучасній ринковій економіці / / Вісник Московського університету. Серія 6: Економіка. 2002. № 6. С. 41 42.
32
Складено за матеріалами сайту: http://www.footballeconomy.com («The Political Economy of Football»).
33
Див: Сміт В. Економіка полювання і збирання / / Економічна теорія. - М.: Инфра М, 2004. С. 419.
34
Латов Ю. В. Економіка поза законом / http://ie.boom.ru/latov/monograph/chapter3.htm.
35
Див: Економічна, соціальна і політична географія світу. Регіони та країни. - М.: Гардаріки, 2003. С. 418.
36
Див: Соціально економічна географія закордонного світу. - М.: Дрофа, 2001. С. 239.
37
Соціально економічна географія закордонного світу. - М.: Дрофа, 2001. С. 386.
38
Див: Соловйов В. Жовтий рейд триває / / За кермом. 2004. № 8. С. 128.
39
Соціально економічна географія закордонного світу. - М.: Дрофа, 2001. С. 457.
40
Авдокушин Є. Ф. Міжнародні економічні відносини. - М.: МАУП, 1999. С. 107 108.
41
Див: Орлова Е. Р. Інвестиції. - М.: Омега Л, 2003. С. 142.
42
Зименков Р. Зарубіжна діяльність американських ТНК: стратегія, напрями, форми / / Російський економічний журнал. 2001. № 12 листопада. С. 48.
43
Мазурова Є. К., Вихорева О. М. Інвестиційні процеси в умовах глобалізації / / Вісник МГУ. Серія 6: Економіка. 2002. № 3. С. 116.
44
Див: Зименков Р. З американського досвіду держпідтримки зарубіжної інвестиційної діяльності корпорацій / / Російський економічний журнал. 2001. № 10. С. 92 93.
45
Стверджуючи наукові принципи управління інтегрованими корпораціями / / Російський економічний журнал. 2001. № 10. С. 5.
46
Див: Малевінський А. А. Злиття та поглинання як спосіб об'єднання компаній / / Вісник МГУ.
Серія 6: Економіка. 2002. № 1. С. 72 83.
47
Зименков Р. Зарубіжна діяльність американських ТНК: стратегія, напрями, форми / / Російський економічний журнал. 2001. № 12 листопада. С. 46.
48
Світова економіка. - М.: МАУП, 1999. С. 363.
49
Див: http://worlddebt.ru/dolg_Russian/struct_vnesh_dolg_rf.
50
Див: Світова економіка. - М.: МАУП, 1999. С. 135, 136.
51
Див: Спиридонов І. А. Світова економіка. - М.: Инфра М, 1999. С. 182 183.
52
Данило - російська форма імені - він довго жив в Росії.
53
Складено за матеріалами сайту http://www.gks.ru.
54
Фомішін С. В. Міжнародні економічні відносини. - М.: Юркніга, 2004. С. 315.
55
Складено за матеріалами сайту: www.russiatourism.ru.
56
Див www.vvsu.ru/VTRAVEL/Industry/pagel5.htm.
57
Див: Родіонова І. Л. Економічна географія. - М.: Іспит, 2003. Т. 1. С. 125
58
Див: Польський С. А. Географія населення. - Мінськ: Університетське, 1987. С. 132.
59
Мальтус Т. Досвід закону про народонаселення. В кн.: Антологія економічної класики. - М.: економ, 1993. С. 42.
60
Складено за матеріалами сторінок http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ stock_exchanges і http://en.wikipedia.org/wiki/ Madrid_Stock_Exchange.
61
Складено за матеріалами сайту журналу «Форбс» (http://www.forbes. Com).
62
Складено за матеріалами сайту журналу «Форбс» (http://www.forbes. Com).
63
Див: Єлецький Н. Д. Основи політичної економії. - Ростов на Дону, 1997. С. 480.
64
Спиридонов І. А. Світова економіка. - М.: Инфра М, 2006. С. 159.
65
Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. - М.: Справа, 1994. С. 64.
66
Вебер А. Третій або четверта людина / / Вибране. - СПб.: Університетська книга, 1999. С. 211.
67
Див: Єлецький Н. Д. Політична економія сучасної цивілізації. - Ростов на Дону, 2000. С. 32 36.
68
Див: Биков А. Глобалізація та регіоналізація: російські інтереси і перспективи євразійської інтеграції / / Російський економічний журнал. 2001. № 7. С. 62.
69
Ярів Ю. Глобалізація економіки та розвиток інтеграційних процесів в СНД / / Російський економічний журнал. 2001. № 1. С. 74 75.
70
Гумільов Л. Н. Етносфери. - СПб.: Кристал, 2002. С. 377.
71
Див: Кротов М. Економічна інтеграція країн СНД: проблеми і перспективи / / Російський економічний журнал. 2001. № 1. С. 74.
72
Мазурова Є. К. Роль міжнародних організацій в регулюванні глобальних економічних процесів / / Вісник Московського університету. Серія 6: Економіка. 2002. № 4. С. 34.
73
Петров І. Від воєн - до вільної торгівлі / / Національний банківський журнал. 2004. № 7. С. 36.
74
Тут і далі: трибуквений код валюти, затверджений Міжнародною організацією стандартизації.
75
Тут і далі: загальноприйнятий символ валюти.
76
Усього відомо зображення 4 знаменитих економістів на паперових банкнотах: А. Льюїса, А. Сміта на банкноті в 10 фунтів стерлінгів (див. далі), Е. Бем Баверка (Eugen von Bohm Bawerk) на банкноті в 100 австрійських шилінгів і К. Маркса на 2 випусках банкноти НДР в 100 марок. Однак Австрія перейшла на використання євро, і тому зображення цієї банкноти не ввійшло в даний видання. НДР ж припинила своє існування.
77
У даному випадку необхідно вказати, істинним (+) або хибним () є вислів.
78
Відповідно категорії (паролю) необхідно знайти правильне визначення (відгук).

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Інтернет ресурси "
 1. Інтернет - ресурси
  www.minfm.ru www.ach.gov.ru www.cbr.ru www.roskazna.ru www.abik.ru www.hse.ru www.KhemLin.ru
 2. Ринки і напрямок
  інтернетівських акціях (акції Інтернет-компаній), ви повинні знати, як веде себе індекс Інтернет-компаній, по-скільки дуже часто Інтернет-акції рухаються завдяки чистій спекуляції. У подібному випадку вам необхідно з'ясувати, що за-показувала індекс Інтернет-акцій. І S & P 500, і Nasdaq можуть сни-жатися, в той час як індекс Інтернет-компаній йде вгору. Незалежно від того, яким
 3. Урок № 2. На ірраціональності споживачів можна заробити. Але це може бути ризиковано
  інтернет-аукціонах eBay, на яких продавалися пакети CashFlow 101 - навчальної електронної гри, виклали за них більше, ніж могли б заплатити, якби скористалися опцією «Купи зараз». Не потрібно чекати, не потрібно робити зайвих дій: ось вона, кнопка «Купи зараз», ціна написана з самого початку. Замість цього вони торгувалися - і в підсумку доторгувалися до ціни, яка виявилася вищою за ту,
 4. Графічні карти
  ресурс за адресою
 5. Інтернет -сайти
  58. http://www.kreditbrokeripoteka.ru 59. http://www.deniskredit.ru 60. http://www.deniscredit.ru 61. http://www.samoobrazovanie.narod.ru 62. http://www.zaochkurs.narod.ru 63.
 6. ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТОРГІВЛІ
    Що необхідно мати Дейтрейдер, щоб почати торгувати 1. Комп'ютер з модемом: $ 1,500 2. Доступ в Інтернет: $ 20 на місяць 3. Система перегляду котирувань в реальному режимі часу: $ 80 в місяць плюс біржові внески 64 4. Онлайновий рахунок у онлайнової брокерської фірми: безкоштовно 5. Кабельне телебачення для перегляду CNBC протягом
 7. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
    інтернет-джерелах актуальною податкової інформації складіть зведену таблицю по розвинених країнах з характеристикою основних елементів корпоративного податку. 4. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці сформулюйте загальні принципи оподаткування індивідуальних доходів в країнах з розвиненою ринковою економікою. На основі аналізу наявної в інтернет-джерелах актуальною
 8. ДВА МЕТОДУ Торгівля акціями NASDAQ
    Існує два основні методи, на які я покладаюся, торгуючи акціями NASDAQ. Ці стратегії також ефективно діють і при торгівлі високоволатильних акціями Нью-Йорку кой Фондової Біржі. Як вам відомо, повільне виконання не допускає Інтернет-трейдера до певних видів торгів. Для того, щоб торгувати з прибутком, вам слід бути гранично розбірливим в оцінці своїх
 9. Інтерактивний бізнес: що нового?
    інтернет-магазин (або електронний магазин), то це така торгова площадка в Інтернеті, де можна дуже швидко придбати практично будь-який товар. Цілком очевидно, що в XXI ст. швидкий розвиток інформаційної революції і розширення на її основі інтерактивного бізнесу обіцяє потужний підйом ефективності
 10. КІЛЬКА СЛІВ ПРО ВИБІР СИСТЕМИ КОТИРУВАНЬ АКЦІЙ
    У наше століття технологій вам знадобиться зовсім небагато обладнання для початку дейтрейдингу. Як тільки ви отримуєте доступ в Інтернет, ви вже можете починати торгувати. Єдино, обзаведіться такий дуже важливою складовою оснащення як система котирувань акцій. Більшість систем котирувань передаються прямо через Інтернет, що значно скорочує їх вартість. Абсолютно необхідно для
 11. НЕБЕЗПЕКА ПОВІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ
    До теперішнього моменту велика частина книги була присвячена торгівлі нізковолатільнимі акціями. Залишилося частина детально просвітить вас щодо торгівлі високоволатильних цінними паперами, такими як акції індексу Доу та акції технологічних компаній NASDAQ. Ці папери запросто можуть пересуватися на 1/2, або більше всього за кілька секунд. При торгівлі швидкорухомих акціями все вирішує
 12. Комісійні
    Комісійні - факт реального життя і витрати даного бизне-са. Вони впливають на реальну величину прибутку і повинні враховувати-тися при обчисленні норми прибутковості (rate-of-return). Завжди потрібно пам'ятати про включення в розрахунки комісійних. У проти-ном випадку ви отримаєте неправдиву інформацію про норму прибутковості і дійсному потенціалі прибутковості. Некеровані збитки і комісійні здатні
 13. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 4 «Особливості функціонування податкових систем федеративних держав»
    інтернет-джерел, складіть перелік податків штатів США і місцевих податків. Охарактеризуйте податок з продажів в США (на рівні штатів та місцевому рівні) за елементами. На основі наявної податкової інформації складіть зведену таблицю податкових ставок з податку з продажів залежно від штату, в якому податок стягується. 2. На основі актуальних матеріалів інтернет-джерел складіть зведену
 14. Створення кошика
    Перший крок у створенні кошика - відбір акцій, які будуть дуже близько повторювати (дуплицировать) певний індекс. Робиться це просто, оскільки вибираються по три кращі папери з кожного сектора (всього їх десять). У більшості випадків така вибірка дозволяє приблизно визначити акції, складаю-щие частина програмного арбітражу. Для вас має стати очевид-ним, що
 15. ГЛАВА 12 Відповідно з імпульсом ринку
    Онлайновим Дейтрейдер надзвичайно важко заробляти постійний прибуток на високоволатильних акціях допомогою ринкових ордерів. Широкий бід-аск спред, повільне виконання ордерів і стрімко рухається ринок - всі проти цієї стратегії. У той час, як швидкі гравці встигають увійти в ринок і вийти з нього, Дейтрейдер встигає тільки ввести свій ордер через Інтернет. Однак проблема в
 16. ВІДБІР АКЦІЙ ДЛЯ НІЧНИЙ ПОЗИЦІЇ
    Коли ви почнете відбір акцій, складових цю категорію, то краще всього придивлятися до акцій, що рухають ринок. В Інтернет існує безліч стра-298 Дейтрейд онлайн ниць, де повідомляється про найбільш активних акціях дня. CNBC також буде постійно інформувати вас про найважливіші рухах. Служба новин в реальному режимі часу регулярно надаватиме вам найсвіжішу
 17. Повільні ВИКОНАННЯ
    Найбільша незручність, з яким стикається Дейтрейдер, - це швидкість виконання ордерів. Серед усіх торговців на ринку саме Дейтрейдер, які проводять свої операції через Інтернет, стикаються з їх дуже повільним виконанням. Це неминучий момент в роботі Дейтрейдер, який торгує через Інтернет: на ринку завжди знайдуться торговці, які випередять вас. Проблема, пов'язана з торгівлею
 18. Про автора
    Rich Swannell навчався програмувати на комп'ютері по книгах - до того, як він взагалі побачив комп'ютер. Це тривало, поки він не втратив всі заощадження в краху 1987 года, що змусило його серйозно зацікавитися технічним аналізом ринків, а через якийсь час, хвильовим принципом Елліотта. Використовуючи свої унікальні здібності створювати комп'ютерні алгоритми для вирішення завдань і досвід
 19. Серйозні зміни і, загалом, логічні в умовах великої економічної дестабілізації. На яких носіях криза відбивається більше?
    інтернет-ЗМІ. Інтерес до новинних і аналітичним виданням буде збільшуватися. Найбільш впливові паперові видання постраждають, ймовірно, менше всього, хоча скорочення реклами торкнеться всіх. Конкуренція на ринку зробиться
 20. ФОНДОВИЙ РИНОК НАСТУПНОГО СТОЛІТТЯ
    Ринок NASDAQ часто називають ринком наступного століття. Більшість цінних паперів, що торгуються на NASDAQ, є підприємницькими за самою своєю природою. На відміну від тих акцій, що випускаються солідними компаніями і мають активний вторинний ринок (багато зареєстровані на Нью-йоркській 292 Фондовій Біржі), NASDAQ - це акції фірм, що працюють у швидко розвиваються галузях
© 2014-2022  epi.cc.ua