Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

4. Система національних рахунків і її показники


Для аналізу економічних подій, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних, взаємодоповнюючих показників. Сучасна СНС була затверджена ООН в 1993 г, яка дещо видозмінила найменування секторів економіки, стандартних рахунків та основних макроекономічних показників.
Найбільш широко в економічному аналізі застосовуються два найважливіших показника: валовий продукт і національний дохід. Центральним показником новій СНР є валовий внутрішній продукт (ВВП); другий її макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва вони відображають результати діяльності в двох сферах народного господарства - матеріального виробництва та послуг; обидва визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць).
Підраховуються ці показники як в поточних (діючих) цінах, так і в постійних (цінах якого-небудь базового року).
Різниця між ВНП і ВВП полягає в наступному.
ВВП підраховується за так званим територіальною ознакою. Це сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва та сфери послуг незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни.
ВНП - це сукупна вартість всього обсягу продукції і послуг у національній економіці незалежно від місцезнаходження національних підприємств (у своїй країні або за кордоном).
Таким чином, ВНП відрізняється від ВВП на суму так званих факторних доходів від використання ресурсів даної країни за кордоном (переведена в країну прибуток від вкладеного за кордоном капіталу, наявної там власності, заробітна плата громадян, що працюють за кордоном) за мінусом аналогічних вивезених з країни доходів іноземців.

Зазвичай, щоб розрахувати ВНП, до показника ВВП додають різниця між прибутком і доходами, отриманими підприємствами і фізичними особами даної країни за кордоном, з одного боку, і прибутком і доходами, отриманими іноземними інвесторами та іноземними працівниками в даній країні, - з іншого. Ця різниця невелика - для провідних країн Заходу не більше ± 1% від ВВП.
У нашій країні перехід до нових показниками ВВП і ВНП ведеться шляхом перерахунку валового суспільного продукту (ВОП) і національного доходу (НД), що представляють собою відповідно суми валової продукції і чистої продукції галузей матеріального виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Система національних рахунків і її показники "
 1. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 2. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 3. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 4. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 5. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне
 6. Система національних рахунків
  системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють
 7. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки
 8. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного
 9. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом оцінювали економіку своєї країни. Вперше у світі англійська
 10. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 11. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х
 12. 2. Система національних рахунків і її показники
  система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва до 1993р. Останній варіант методології
 13. Висновки
  національних рахунків, яка прийнята у світовій практиці і перехід до якої здійснюється в Росії, дозволяє застосовувати статистичну інформацію для оцінки та аналізу макроекономічних процесів. 2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) як основний показник економічного стану суспільства (ВНП - його модифікація) являє собою додану вартість усіх кінцевих товарів і послуг,
 14. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  системи національного рахівництва (СНР). СНР - це спеціальні таблиці і баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат, без балансу. Першу спробу розробити баланс зробив в 1758 р. Франсуа Кене
 15. 9. Основні показники розвитку світового господарства
  системи національних рахунків, побудованої на концепції продуктивного характеру усіх видів діяльності. Вона являє собою сукупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності і відображає основні макроекономічні зв'язки внутрішнього і зовнішнього секторів національних господарств. З ВВП пов'язаний показник національного доходу, який розраховується як ВВП мінус
 16. 2. Основні макроекономічні показники
  національних рахунків є валовий внутрішній продукт (ВВП). У статистиці ряду зарубіжних країн використовується і більш ранній макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва ці показники визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Вони підраховуються в цінах як поточних (діючих), так і
 17. Інвестиційний бюджет
  системи Японії. Місцеві органи влади нараховують близько 7 тис. подібних
 18. Для чого застосовуються національні рахунки?
  Система взаємопов'язаних макроекономічних показників, які характеризують виробництво, розподіл і використання ВНП і національного доходу. Такі рахунки стали використовуватися ООН в міжнародній статистиці з 1953 р. З 1970-х рр.. ця система застосовувалася більш ніж в 100 країнах. У нашій країні вона введена з 1995 р. У національних рахунках узагальнена інформація про економічні операціях
© 2014-2022  epi.cc.ua