Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА


Для аналізу макроекономічних процесів і явищ необхідна система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом.
З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом оцінювали економіку своєї країни. Вперше у світі англійський учений У. Петті (1623-1687) здійснив оцінку національного доходу Великобританії в праці «Verbum Sapienti» («Слово мудрим»), що вийшов в 1664 р.
Засновник школи фізіократів Ф. Кене (1694-1774) в знаменитих «Економічних таблицях" (1758 р.) створив першу в світі модель національної економіки. У Радянському Союзі в 20-і рр.. XX в. була створена система показників і таблиць, яка називалася «Баланс народного господарства» (БНХ). Ця система використовувалася при розробці першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства (1928-1932 рр..). За кордоном діяльність по створенню подібної системи почалася після Великої депресії 1929-1933 рр.. Ряд положень цієї системи, що отримала назву системи національного рахівництва (СНР), розробляли А.
Маршалл, Дж.М. Кейнс, С. Кузнець, В. Леонтьєв та ін У 1953 р. ООН була прийнята «Система національних рахунків і допоміжних таблиць», яка стала першим міжнародним варіантом системи макроекономічних показників. Останній її варіант був прийнятий в 1993 р. Росія почала перехід до системи СНС в 1988 р. В даний час СНР застосовується більш ніж в 150 країнах світу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА "
 1. Глава 21« Теорія споживчого вибору »присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  главах представлена макроекономіка відкритих економіч-ських систем. У главі 29 «Відкрита економіка: основні поняття» пояснюється взаємозв'язок між заощадженнями, інвестиціями і торговим балансом, разніцамеж-ду номінальним і реальним обмінним курсом, а також представляється теорія паритету купівельної
 2. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносна зміна цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  главах, для аналізу цих явищ необхідне створення різних економічних моде-лей. Оскільки короткострокові коливання в короткостроковому періоді представля-ють собою відхилення від довгострокового тренда, спочатку ми розглянемо розвиток економіки в довгостроковому періоді. Цьому будуть присвячені гл. з 24 по 30. Гол. 31, 32 і 33 присвячені дослідженню факторів, що визначають краткосроч-ні
 3. ГЛАВА 12. Мита
  виміру товарів (наприклад, в ЕКЮ за 1 декалітр). Комбіновані (альтернативні) ставки поєднують елементи двох перших видів. Зазвичай комбіновані митні тарифи містять кілька типів ставок на один і той же товар. Величина митних зборів залежить від митної вартості товару та митних тарифів. Відповідно до ст. 12, 13, 15 Закону РФ «Про митний тариф» наказом ГТК РФ
 4. Глава 25. Визначення РІВНЯ націоналбного доходу
  главах, де такжеобсудім ту роль, яку може грати правитель-ство в спробах досягти стабільної динаміки ви-пуску на його потенційному рівні. Модель сукупного попиту для визначення до-ходів та обсягів випуску продукції, яку мипредставляем в цьому розділі, була розроблена в 30-х роках головним чином Джоном Мейнардом Кейн-сом (John Maynard Keynes) (1883-1946), визнавати-мим,
 5. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  вимірі часу, витраченого в минулому на виробництво благ, що існують сьогодні. Вони не скористалися б цією інформацією, навіть якщо б і мали її. Перед чинним людиною стоїть проблема витягу максимальних вигод від наявного запасу благ. Його вибір спрямований на таке використання кожної частини цього запасу, щоб задовольнити самі настійні з ще незадоволених
 6. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 7. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  виміру повного обсягу виробництва. Але, звичайно, два способи вимірювання однієї і тієї ж речі повинні призводити до одного й того ж висновку. З боку продукту, рахунки національного доходу і національного продукту вимірюють виробництво споживчих товарів (С), що інвестуються товарів (I), урядових товарів (G) і експорту мінус імпорт (X - М). З боку доходу, вони вимірюють особистий дохід,
 8. Валовий внутрішній продукт
  вимірювання ВВП. Для розрахунку ВВП може бути використано три методи: 1) за витратами (метод кінцевого використання); 2) за доходами (розподільний метод); 3) за доданою вартістю (виробничий метод). Використання цих методів дає однаковий результат, оскільки в економіці сукупний дохід дорівнює величині сукупних витрат, а величина доданої вартості дорівнює вартості кінцевої
 9. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Виміряний у порівнянних (незмінних) цінах, в цінах базового року, при цьому базовим роком може бути вибраний будь-який рік, хронологічно як раніше, так і пізніше поточного (це використовується для історичних порівнянь, наприклад для розрахунку реального ВВП 1990 р. у цінах 2000 р., в цьому випадку 2000 буде базовим, а 1990 р. - поточним). Таким чином, реальний ВВП=номінальний ВВП / загальний рівень
 10. Величина і характер зміни попиту
  вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як
© 2014-2022  epi.cc.ua