Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним

Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним чином: Дефлятор ВВП=(Номінальний ВВП / Реальний ВВП) х 100 Формула ясно показує, чому дефлятор ВВП відображає саме цінові варіації. Це відбувається тому, що будь-яка зміна вартості товарів і послуг без зміни їх обсягів виробництва впливає тільки на показник номінального, а не реального ВВП. У нашому прикладі розрахунок дефлятора ВВП наведено в табл. 22.2. У 2001 р. він дорівнював 100, в 2002 р. - 171, з чого випливає, що за аналізований період ціни зросли на 71%. Крім дефлятора ВВП існує й інший показник вимірювання росту цін - так званий індекс споживчих цін, але про нього ми поговоримо в наступному розділі. Практикум Реальний ВВП США за останню чверть століття Тепер, коли ми ближче познайомилися з поняттям реального ВВП, давайте подивимося, що цей макроекономічний показник може розповісти нам про розвиток економіки США за останні 25 років. На рис. 22.2 показано зраді-ня реального ВВП Сполучених Штатів у період з 1970 по 1995 р.
Аналіз графіка дозволяє зробити висновок про очевидне зростанні реального ВВП, який за останні 25 років практично подвоївся. Іншими словами, щорічний приріст виробництва товарів і послуг склав у середньому 3%. Таке сталий розвиток економіки дозволило сьогоднішнього середньому аме-ріканцу більшою мірою, ніж попереднім поколінням, насолоджуватися плода-ми процвітання своєї країни. Іншою характерною рисою графіка є чергування періодів росту з періодами спаду, чи рецесії, зазначеними на малюнку вертикальними потім на внутрішню-неннимі лініями. Рецесія призводить не тільки до зниження валових показу-телей, а й до загострення інших економічних проблем: збільшення безробіттю-тіци, числа банкрутств і зменшення прибутків підприємств. Глава 22. Як вимірюється національний дохід 489 $ млрд 1992 $ 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Рис. 22.2 ЗМІНА РЕАЛЬНОГО ВВП США На графіку показано зміну реального ВВП американської економіки в період Із 1970 по 1995 р. Періоди спаду (рецесії) відзначені затіненими вертикальними смужками. Джерело: L).
S.Department of Commerce 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Макроекономіка намагається дати пояснення причин довгострокового зростання і короткострокових коливань ВВП. Як ми побачимо в наступних розділах, для аналізу цих явищ необхідне створення різних економічних моде-лей. Оскільки короткострокові коливання в короткостроковому періоді представля-ють собою відхилення від довгострокового тренда, спочатку ми розглянемо розвиток економіки в довгостроковому періоді. Цьому будуть присвячені гл. з 24 по 30. Гол. 31, 32 і 33 присвячені дослідженню факторів, що визначають краткосроч-ві коливання. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення номінального і реаль-ного BBJI. Який з них слід застосовувати для вимірювання економі-чного добробуту країни? Чому? Рівень ВВП і економічний добробут На початку цієї глави рівень ВВП був названий кращим показником економічного добробуту суспільства. Тепер, познайомившись з цим поняттям докладніше, ми отримали можливість оцінити справедлівостьподобной оцінки з нових позицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним "
 1. Національне багатство
  словами, національне багатство країни являє собою сукупність матеріальних і культурних благ, накопичених даною країною протягом її історії на даний момент часу. Це результат праці багатьох поколінь-людей. За своєю структурою національне багатство складається з наступних основних елементів. Першим і найбільш важливим елементом національного багатства слід вважати
 2. Теоретичні підходи до грошово-кредитній політиці
  словами, причинно-наслідковий зв'язок, представлена на рис. 23.6, виходить з того, що грошово-кредитна політика впливає насамперед на інвестиційні витрати і тим самим на реальний обсяг виробництва і рівень цін. Модель AD-AS, і зокрема крива сукупної пропозиції, пояснює, як зміни в інвестиціях розподіляються між змінами в реальному обсязі виробництва і
 3. Глосарій
  іншими пільгами Сегментація ринку праці - поділ ринку на кілька неконкуруючих один з одним ринків Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) - інтернаціональне об'єднання у складі США, Канади та Мексики. Функціонує з 1994 р. Відрядна оплата праці - оплата праці відповідно до кількості виробленої продукції необхідної якості Система національних
 4. 3. Теорія загальної рівноваги і концепція відсотка І. Фішера
  словами, він зосередитися не на аналізі системи взаємодіючих ринків і справить різних товарів, а отже, на визначенні відносні!! цін товарів в даний момент, як це робив Вальрас, а на ісследоні нии виробництва і споживання в різні моменти часу і IM j співвідношенні цін, що відносяться до різних моментів часу Очевидно, такий підхід передбачає, що всі
 5. Словник термінів
  іншими послугами в натуральному і грошовому вираженні. Засоби за взаємними розрахунками - суми, що надходять до місцевих бюджетів або передаються з місцевих бюджетів до бюджетів суб'єктів РФ у зв'язку із змінами у доходах і видатках місцевих бюджетів, що виникають в результаті рішень, прийнятих органами державної влади і не врахованих при затвердженні відповідних бюджетів. Засоби
 6. Проблеми торгівлі сировинними товарами
  іншими словами, чи падає в середньому покупець-ная здатність сировинних товарів? Малюнок 39-1ясно показує, що реальна ціна натуральногокаучука в середньому падала, тому покупательнаяспособность каучуку зменшилася. Для какао ж та-кой тенденції не спостерігалося. Але какао та каучук - це лише два з множествасирьевих товарів, експортованих LDC. У табл. 39-5ми наводимо динаміку індексу
 7. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  іншими аргументами, крім егоїстичних інтересів окремих виробників і проблемами готовності до війни. Формулюючи цей закон, Рікардо прагнув передусім довести неспроможність заперечень, висунутих проти свободи міжнародної торгівлі. Протекціоністи запитують: Який при свободі торгівлі доля країни, умови виробництва в якій менш сприятливі, ніж в будь-який інший
 8. 6. Монопольні ціни
  іншими, може домогтися монопольних цін тільки в тому випадку, якщо покупці не реагують на підвищення ціни таким чином, щоб зробити це підвищення невигідним для нього. Монополія це необхідна, але не єдина передумова монопольних цін. Потрібне дотримання додаткової умови, а саме певна форма кривої попиту. Просте існування монополії нічого не означає. Власник
 9. 6. Заробітна плата та засоби існування
  іншими словами, інвестованого капіталу на душу населення. На вільному ринку праці ставки заробітної плати завжди рівні граничної продуктивності кожного виду праці, тобто дорівнюють цінності, доданої або віднятої з цінності продукту шляхом використання або звільнення працівника. У цьому випадку всі, хто шукає роботу, її знаходять, а ті, хто прагне найняти робітників, мають можливість найняти їх
 10. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  іншими словами, зниження витрат часу на виконання послуг, збільшення темпу обслуговування, а значить, перевищення норм обслуговування і норм завантаження. Оплата за подібне зміна характеристик праці може здійснюватися за суміщення професій, посад, розширення зон обслуговування (включається в елемент «Додаткова оплата цивільних службовців»), а також інтенсивність і напруженість праці.
© 2014-2022  epi.cc.ua