Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Система національних рахунків (СНР)


Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки.
2. Показники функціонування національної економіки 299
Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Показники системи національних рахунків наведено на рис. 12.2.
Національне рахівництво - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування.
Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як деяку теоретичну концепцію, яка включає в себе: а) опис продукту і доходу нації, а також їх рух з точки зору рівності інвестицій та заощаджень; б) модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва «витрати - випуск», в) аналіз руху (потоків) фінансових коштів, що відображає зустрічний рух матеріальних благ і послуг. Практичною реалізацією даної концепції є система національних рахунків, тобто конкретна статистична система, що базується на комплексі спеціальних балансів, в яких виражені рівноважні стану сукупності операцій обміну між учасниками економічних відносин.
Національне рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що бухгалтерський облік для окремого підприємства.
Різні показники, які входять в систему національних рахунків, дозволяють вимірювати обсяг виробництва в конкретний момент часу і розкривати фактори, що безпосередньо визначають функціонування економіки. Інформація, яку дають рахунки валового внутрішнього продукту і національного доходу, служить основою для формування і проведення в життя державної політики, спрямованої на поліпшення функціонування економіки.
Система національних рахунків - статистична система, що є формалізацію теоретичної концепції національного рахівництва і складається з логічно послідовної і Інтегрованої сукупності рахунків, таблиць і балансових відомостей, які відображають виробництво, розподіл і використання валового національного продукту і національного доходу країни. Система національних рахунків є замкнутою системою, де
J
національне рахівництво
це система понятті, що пояснює, як утворюються і розподіляються
використовує
реалізує -
Система національних рахунків
I
це конкретна статистична система таблиць (балансових рахунків)
валовий національний продукт (ВНП)

національний дохід (НД)
чистий
національний продукт (ЧІП)
податки
непрямі
(НК)
валовий
внутрішній
продукт (ВВП)
чистий
внутрішній
продукт (ЧВП)
це частина вартості обладнання і будівель, відшкодована продажем товарів і услуг___
L
а також
X - валовий випуск продукції на території цієї країни;
Y - проміжне споживання продукції в процесі виробництва в даному
звітно-статистичному періоді часу;
Z - доходи резидентів даної країни, що знаходяться в інших країнах; W - доходи нерезидентів , що функціонують на території даної країни; та інші
Показники пов'язані такими співвідношеннями: ВВП=Х-У; ЧВП=ВВП-А; BHn=BBn + ZW; ЧНП=ВНП-Ф; НД=ЧНП -НК (на бізнес)
Рис.
12.2. Показники системи національних рахунків
is
о
X
о
ss В о
2. Показники функціонування національної економіки 301
всі рахунки країни можуть бути зведені в єдину матрицю, яка відображатиме всі потоки (товарів, послуг, грошей, фінансовихдокументов) в національному господарстві.
Основні структурні елементи системи національних рахунків:
- економічні функції - виробництво, споживання, накопичення, посередництво в перерозподілі доходів;
- економічні операції - індивідуальні акти, які здійснюють господарські одиниці в процесі виконання економічних функцій (операції з матеріальними благами і послугами, операції з розподілу, фінансові операції тощо);
- економічні агенти - суб'єкти економічних операцій , приймаючі господарські рішення (чисті галузі, інституційні сектора);
- об'єкти економічних операцій - товари, послуги, гроші, фінансові документи.
У системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки доходів і витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система національних рахунків (СНР) "
 1. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу , що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 2. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  системи національних рахунків
 3. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки . Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне
 4. Сутність і структура Системи національних рахунків
  система взаємопов'язаних показників, що застосовується для опису й аналізу макроекономічних процесів. Вона дає відомості про всіх стадіях економічного кругообігу - виробництві та обміні, первинному і вторинному розподілі (перерозподілі), споживанні і заощадженні (накопиченні). СНР ООН 1993 включає оцінку тіньової економіки, яка, як уже зазначалося, являє собою виробництво
 5. Глосарій
  система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування
 6. 2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
  система взаємопов'язаний-них показників, використовувана для опису й аналізу макроекономічна процесів, що характеризують обсяги виробництва, розподілу, споживання кінцевого продукту і національного доходу. Крім відображення потоків руху вартості економічних благ по фазах кругообігу, в СНС будуються балансові таблиці, де показу-ни динаміка національного багатства і міжгалузевого
 7. 1. Макроекономіка - складова частина сучасної економічної теорії. Основні макроекономічні проблеми
  система надійних, взаємодоповнюючих показників. Для цього використовується система національних рахунків (СНР).
 8. 2. Система національних рахунків і її показники
  система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва до 1993р. Останній варіант методології
 9. Словник термінів
  система - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в значно меншому обсязі, але здійснювали резервні функції поряд із золотом і обмінювалися на нього. Бюджетна позичка - бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній основі на строк не більше шести місяців. Бюджетно-фінансова політика -
 10. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  систем розвинених країн на сьогоднішній день є їх уніфікація. Уніфікація податкових систем як один з напрямків податкової глобалізації відбувається в рамках загальної системи глобалізації світової економіки. Уніфікація податкових систем проявляється у гармонізації національних податкових систем розвинених країн і їх податкової політики. Єдиний підхід до визначення різних елементів оподаткування
© 2014-2022  epi.cc.ua