Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво


Для вимірювання суспільного продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД).
Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на матеріальне і нематеріальне і відповідному розподілі суспільної праці (як єдиного джерела створення вартості продукту, що випускається) на продуктивну і непродуктивну. Продуктивною вважалася тільки праця, витрачена у сфері матеріального виробництва, поняття якого зв'язувалося зі створенням продукції, що має натурально-речову форму, і доведенням її до кінцевих споживачів.
Статистично валовий суспільний продукт обчислювався як сума усіх вироблених за рік благ, створюваних в галузях, віднесених до сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, вантажний транспорт, зв'язок, обслуговуюча виробництво, галузі громадського харчування і ряд інших), т.
е. оцінювався сам факт створення продукту, незалежно від того, був даний продукт реалізований чи ні. Методика обчислення даного показника шляхом підсумовування валового випуску взаємозалежних галузей передбачала включення в
298
Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
його складу проміжного продукту (Я / 7), тобто продукту, використовуваного в'теченіе року в процесі виробництва. У результаті виникав повторний рахунок витрат сировини, матеріалів, інструменту, палива та енергії, що враховуються на різних стадіях виробничого циклу одних і тих же товарів.
З метою виключення повторного рахунку використовувався показник кінцевого суспільного продукту, що розраховується як різниця між валовим і проміжним продуктом. За допомогою цього показника оцінювалися витрати грошових коштів на випуск предметів споживання та інвестиційних товарів.
За своїм матеріально-речовому складу КОП складався з предметів споживання і продуктів інвестиційного призначення, що включають, по-перше, створені протягом року кошти праці, що направляються як на відшкодування вибулих, так і на їх збільшення, по-друге, приріст запасів предметів праці і продукції на складах підприємств.
У вартісній структурі КОП виділялися два основні елементи - амортизаційні відрахування (А) і грошовий еквівалент виробленого ЧОП, який згідно марксистському розумінню праці інтерпретувався як новостворена вартість, тобто національний доход (ЯД). У складі ЯД на стадії його використання виділяються такі елементи, як фонд споживання (ФЯ), фонд накопичення (ФРН) і чистий експорт (ЧЕ - різниця між експортом та імпортом). Таким чином, до його складу не включаються засоби праці, що йдуть на відшкодування вибулих з процесу виробництва.
Зв'язок між показниками суспільного продукту, обчисленими на основі розглянутої методології, може бути представлена наступним чином:
БОН - ПП=КОП; КОП-А=ЧОП=НД=ФН + ФП + ЧЕ.
В економічній теорії і статистиці зарубіжних країн, а починаючи з 1988 р. і в нашій країні для виміру суспільного продукту використовуються показники, обчислені на основі системи національних рахунків (СНР).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво "
 1. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала
 2. Висновки
  показники функціонування національної економіки такі: - валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума
 3. Висновки
  показники функціонування національної економіки такі: - валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума
 4. Валовий внутрішній продукт
  показник, що характеризує весь обсяг виробництва, сукупний випуск. 2. Ринкова: у вартість ВВП включаються тільки офіційні ринкові угоди, тобто ті, які пройшли через процес купівлі-продажу і були офіційно зареєстровані. Тому у ВВП не включаються: а) праця на себе (коли людина сама собі будує будинок, в'яже светр, ремонтує квартиру; майстер сам собі лагодить телевізор або
 5. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  найважливіші показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 6. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  показник реального валютного обмінного курсу (РВК). Він показує конкурентоспроможність національних товарів у світовій торгівлі . Його можна розрахувати як відношення рублевих цін в зарубіжних країнах до цін на внутрішньому ринку Росії: PBK=ePJP, де Pt і Р - рівень цін відповідно на зарубіжному і внутрішньому ринках; е - рублева ціна іноземної валюти (обмінний курс). Реальний валютний
 7. Фірми, в СВОК чергу, спрямовуючи отримані кошти на ринок факторів виробництва, виро; водять оплату праці
  показника визначаються величи-ною ВВП? Чому ВВП одночасно вимірює їх? Вимірювання валового внутрішнього продукту Тепер, коли ми в загальних рисах з'ясували значення ВВП, давайте зупинимося на способах його вимірювання. Отже, повернемося до визначення ВВП. - Валовий внутрішній продукт (ВВП) є ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених усередині країни за
 8. Глосарій
  показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії
 9. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  показник норми додаткової вартості розраховувати так: {foto28} Ставлення додаткової вартості до необхідного продукту визначалося по-різному, тому його величина коливалася від 70 до 1 000%. Найбільшою помилкою було те, що він обчислювався без обліку соціальних витрат держави і корпорацій на відтворення робочої сили. Якщо взяти до уваги ці аспекти, то норма додаткової вартості
 10. 2.2. ВНП І ВВП, МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ
  показники доходу і продукту економічної діяльності суб'єктів макроекономіки-ки. ЧНП (чистий національний продукт) - різниця між ВНП і амортизаційними відрахуваннями, НД (національний дохід) - різниця між ЧНП і непрямими податками на бізнес (ПДВ, акцизи, імпортні мита та ін.) НД являє собою сумарний дохід населення країни. ЛД (особистий доход) визначається шляхом вирахування з
© 2014-2022  epi.cc.ua