Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

5. Національний дохід. ППС


Національний дохід - це знову створена за рік вартість, що характеризує, що додало виробництво даного року до добробуту суспільства. Тому при його підрахунку, на відміну від ВВП, до нього не включаються суми амортизації, непрямих податків, державних субсидій.
Це чистий «зароблений дохід» суспільства, цим і визначається важливість НД як макроекономічного показника і його широке застосування при порівняльний аналіз.
У російській практиці до цих пір застосовується розбивка на два фонди:
фонд споживання - частина НП, забезпечує задоволення матеріальних і культурних потреб людей і потреб суспільства в цілому (на освіту, оборону та ін.);
фонд нагромадження - частина НП, забезпечує розвиток виробництва.
У СНР визначають зазвичай норму накопичення і частку споживання, але у відсотках від ВВП, а не від НД.

Для міжнародних зіставлень і інших цілей зручніше мати інтегральний показник масштабів і рівня розвитку економіки. Таку роль зазвичай грає грошовий показник, виражений у доларах, - ВВП або ВНП.
Для міжнародних зіставлень ВВП перераховують в одну валюту, зазвичай - у долари США. При цьому виникає цілий ряд проблем. По-перше, виявляється, що відносні показники тієї або іншої країни, її місце в світовій економіці сильно залежать від поточного обмінного курсу, який може різко змінюватися.
До 90-м рокам XX в. було знайдено рішення даної проблеми: з'явилося поняття паритету купівельної спроможності - ПКС (від англ. purchasing power party - РРР). З 1992 р. в ООН в рамках програми міжнародних зіставлень, а також в ОЕСР, ЄС, МВФ і МБ починають впроваджуватися розрахунки з урахуванням ППС.

ППС - коефіцієнт перерахунку національних валют у долари, проте не за банківським курсом, а виходячи зі співвідношення купівельної спроможності двох валют у країнах, де вони випущені. Для зручності ППС 1 дол прийнятий за одиницю.
Для таких розрахунків беруть одноманітну «корзину» товарів і послуг і розраховують її вартість по країнах. Тут виникає нова проблема: неадекватність стандартного кошика структурі споживчих витрат, кардинально різняться в різних країнах. Це означає, що стандартної «кошики», єдиної для всіх країн, не існує.
Цінові відмінності - не єдина причина спотворень при зіставленні ВВП; крім цього, не враховуються тіньова економіки і витрати праці в домашньому господарстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Національний дохід. ППС "
 1. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  Зменшивши величину ВВП на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих за рік, можна отримати два макроекономічних показника - чистий внутрішній продукт (ЧВП) і національний дохід (НД). Перший показує розмір доходу постачальників економічних ресурсів за надані ними землю, робочу силу, капітал, підприємницькі здібності і знання, за допомогою яких створений ЧВП. Якщо до ЧВП
 2. Національна економіка
  Макроекономіка розглядає економічний лад суспільства в рамках національних кордонів. Системна його трактування передбачає виявлення головних елементів національної економіки: добробут народу, національне багатство, сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття,
 3. Терміни і поняття
  Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і
 4. Основні терміни і поняття
  Валовий національний продукт, кінцевий продукт, проміжний продукт, валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна,
 5. Система національних рахунків
  Система національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий
 6. Ключові терміни
  Валовий національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 7. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  Результати суспільного виробництва і його ефективність. Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства,
 8. Терміни і поняття
  Система національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 9. Тема 38. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД
  1. Поняття національного доходу. Національний дохід - це сумарний дохід від використання протягом року в економіці всіх факторів виробництва. Він виражається сумою грошових доходів, отриманих населенням за участь в економічному житті суспільства. Цільове призначення національного доходу (НД) - утворити фонд споживання населення і фонд накопичення для розширення виробництва, тому він, з
 10. 2.11. ДОХОДИ
  Доходи --- + --- особисті? неособисті --- + --- юридичних осіб? країни У мікроекономіці показана виручка і прибуток як доходи підприємств (юридичних осіб), зарплата та інші форми оплати праці? доходи працівників (фізичних осіб), в макроекономіці? доходи держбюджету і національний дохід країни, і дохід влади (як елемент бюджету). Тут розглядаємо доходи в цілому,
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому різниця між ВНП і ВВП? 2. Чим відрізняються сукупний суспільний продукт, кінцевий суспільний продукт і національний дохід? 3. Охарактеризуйте структуру національного багатства. 4. Яка відмінність між народногосподарської, соціальної та економічної ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є
© 2014-2022  epi.cc.ua