Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход

Результати суспільного виробництва і його ефективність. Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу
Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ.
Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створення певної кількості матеріальних і нематеріальних благ, а також розподіл, перерозподіл, обмін і споживання створених благ.
Мета теми - з'ясувати сутність, джерела створеного в суспільстві чистого продукту, чи національного доходу, принципи його розподілу і перерозподілу серед населення, а також використання на споживання і накопичення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  суспільні системи можуть пристосуватися до нового навколишнього середовища лише при видимої загрозі ураження. Без такої загрози уми закриті для нового - майже всі розуми і майже завжди. Лише ця загроза відкриває вікна уяви, дозволяє побачити нові шляхи до нових звершень. Нові умови повинні бути зрозумілі до настання кризи, до них треба пристосуватися заздалегідь: тоді легше діяти, легше винести
 3. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  глава книги і дає відповідь на дане питання. Багатство нації, за Смітом, являє собою продукти матеріального виробництва, а величина останніх, залежить від двох чинників: - частки населення, зайнятого продуктивною, працею - і продуктивності праці: При цьому під продуктивною працею Сміт розумів усю працю, зайнятий у сфері матеріального виробництва, саме той труд, який
 4. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  глава 3-й частині, де Енгельс дає узагальнюючий аналіз економічних криз. Саме в «Анти-ДюрІнгу» була дана класична характеристика основної суперечності капіталізму, проти-воречія між суспільним характером виробництва і част-нокапіталістіческім способом привласнення. Енгельс не тільки дав узагальнюючу формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, але показав, що анархія
 5. Розглянутий нами показник не відображає і стоять перед суспільством екологічні проблеми.
  Суспільного добробуту, він не враховує деякі важ-ні якісні складові рівня життя, і про це ніколи не слід забувати. Практикум Зв'язок ВВП і якості життя в різних країнах Показник ВВП - зручний інструмент порівняння рівнів економічного добробуту різних країн, так як в бідних і багатих державах ВВП в розрахунку на душу населення може відрізнятися під
 6. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Результативною виявилася саме восьма п'ятирічка (1965 - 1970 рр..): Валовий суспільний продукт збільшився на 43%, вироблений національний дохід - на 45%, продукція промисловості - на 50%, сільського господарства - на 23 %, продуктивність суспільної праці - на 39%, реальні доходи на душу населення - на 33%. Що відбувалося три п'ятирічки зниження темпів зростання суспільного
 7. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  результативний елементи. Моральний елемент вартості робочої сили визначається гідністю людини, його самоповагою, впливом морально-етичних чинників. Історичний елемент складається у зростанні фізичних, духовних та інших потреб людини, його здібностей, для відтворення яких необхідно витрачати все більшу кількість матеріальних благ і послуг. Соціальний аспект вартості
 8. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  результативності праці, його корисного ефекту стало причиною зростання вартості товару робоча сила і збільшення реальної заробітної плати. До факторів, які зумовлюють зростання заробітної плати, відносяться також дію закону зростання потреб, сприятлива економічна кон'юнктура, зростання вимог трудящих і їх свідомості, діяльність профспілок, організованість найманих
 9. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  глава, в Японії між членами ради директорів існує чітка субординація, до того ж чисельність ради директорів значно більша. Щоб процес управління був ефективним, необхідно: 1) розглядати людину як головне джерело підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, 2) планувати діяльність великих компаній, у тому числі довгострокову
 10. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  результативності фірми за допомогою розробок для підготовки виробництва товарів і послуг, необхідних ринку; 3) найбільш повне задоволення запитів споживачів, забезпечення їх комплексом післяпродажних послуг; 4) економічно ефективна реалізація продукції та послуг на чітко визначених ринках у заздалегідь запланованих обсягах і у встановлені терміни; 5) органічне поєднання
© 2014-2022  epi.cc.ua