Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Розглянутий нами показник не відображає і стоять перед суспільством екологічні проблеми.

Розглянутий нами показник не відображає і стоять перед суспільством екологічні проблеми. Якби держава скасувала всі закони з охорони навколишнього середовища, підприємства за рахунок економії на природоохоронних мероприя-тиях значно збільшили б випуск продукції. Однак наслідки забруднення-ня атмосфери і води звели б нанівець плоди зростання виробництва. Оскільки при розрахунку ВВП використовуються ринкові ціни товарів та послуг, він містить в собі тільки опосередковані ринком результати праці. Виховання дітей та діяльність волонтерів, безумовно, - чималий внесок у добробут суспільства, однак вони не знаходять адекватного відображення у валових показниках економіки. Якщо один з батьків вирішить скоротити робочий тиждень, щоб про-водити більше часу з дитиною, виробництво товарів і послуг зменшиться, що відіб'ється на величині ВВП, але аж ніяк не обов'язково призведе до зниження якості нашого життя. На закінчення слід ще раз зазначити, що хоча ВВП адекватно відображає багато аспектів суспільного добробуту, він не враховує деякі важ-ні якісні складові рівня життя, і про це ніколи не слід забувати.
Практикум Зв'язок ВВП і якості життя в різних країнах Показник ВВП - зручний інструмент порівняння рівнів економічного добробуту різних країн, так як в бідних і багатих державах ВВП в розрахунку на душу населення може відрізнятися у багато разів. Чим вище цей показник для кожної країни, тим вище якість життя її громадян. У табл. 22.3 представлені показники середньодушового ВВП, тривалістю-ності життя і грамотності населення дванадцяти найбільших населених країн світу. Вони наочно демонструють, що в таких багатих країнах, як США, Японія і Німеччина, люди живуть в середньому більше 70 років і в них досягнута Глава 22. Як вимірюється національний дохід 491 КРАЇНА РЕАЛЬНИЙ ВВП надушили СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В1993Г. в $ ЖИТТЯ, В РОКАХ НАСЕЛЕННЯ, В% США 24 680 76 99 Японія 20 660 80 99 Німеччина 18 840 76 99 Мексика 7010 71 89 Бразилія 5500 67 82 Росія 4760 67 99 Індонезія 3270 63 83 Китай 2330 69 80 Пакистан 2160 62 36 Нігерія 1540 51 54 Бангладеш 1290 56 37 Індія 1240 61 51 Джерело: «Н uman Development Repa rt», 1996 United Nations.
Таблиця 22.3 ПОКАЗНИКИ середньодушового ВВП, продовж-ність ЖИТТЯ ТА ГРАМОТ-НОСТИ НАСЕЛЕННЯ 12 НАЙБІЛЬШИХ населити-них КРАЇН СВІТУ. загальна грамотність. У бідних же країнах - Нігерії, Бангладеш та Індії тривалість життя становить близько 60 років, і лише близько половини їх дорослого населення вміють читати і писати. Хоча в таблицю не включені дані про інші аспекти якості життя, вони, як правило, пов'язані з економічним добробутом держави. У країнах з низьким значенням ВВП на душу населення народжується більше дітей з недостаточ-ним вагою, вище показник дитячої та материнської смертності, частіше виникають проблеми дефіциту продуктів і відсутності питної води, менша кількість дітей шкільного віку відвідують в школу, а ті, ктоучатся, змушені займати-ся в переповнених класах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розглянутий нами показник не відображає і стоять перед суспільством екологічні проблеми. "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  розглядаються в цьому навчальному посібнику Акт передачі - документ, використовуваний іноді замість закладений в залежності від характеру законодавства щодо об'єктів нерухомості. Акт передачі засвідчує передачу титулу на землю дочірньому особі (іпотечної компанії або банку) в якості застави, який забезпечує гарантію виплати боргу на умовах і який повертається після виплати
 2. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  розглянуту з точки зору носія базисних відносин суспільства. У міру прогресу економічної системи соціальна сторона економічної сутності людини діалектично заперечує біологічну, а громадська форма власності - приватну. Природу людини можна також розглядати з позиції його потреб і устремлінь. Потреби, їх структура, способи задоволення є продуктом
 3. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  розглядала абсолютні ціни як в достатній мірі умовний показник. Кількісна теорія, навпаки, розглядала зміна маси грошей як абсолют але екзогенне явище, але цікавилася виключно кінцевим результатом - впливом на загальний рівень цін, причому сам механізм цього впливу, включаючи питання про швидкість реакції різних сегментів економіки, тобто у сучасній термінології
 4. § 3. Макроекономічна нерівновага
  розглядати як порушення і відновлення економічної рівноваги тривалого періоду. Основна причина лежить у механізмі нагромадження, акумуляції і розсіювання капіталу, достатнього для створення нових основних продуктивних сил ".2 Згідно з прогнозом Н. Д. Кондратьєва, після економічної кризи 1920-1921 рр.. Світове господарство вступає в низхідну смугу великого циклу, що віщує
 5. Відповіді на запитання з залу
  нами не пішов ». І ось тому« баранів »затягли таким хитрим способом. Чи має це відношення до демократії чи ні, нехай Гайдар вибирає . - Що Ви можете сказати про капіталізм в колишніх соціалістичних країнах? - Я не бачив капіталізму ні тут, ні в інших країнах. Справа в тому, що поняття, якими визначалися особливості тієї чи іншої формації, застаріли. Поділ країн на капіталістичні
 6. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  розглядати економічну реформу як автономний процес, не можна її здійснювати ізольовано від інших сфер життя суспільства: політичної, соціальної, духовної. Раніше ми вірили в можливість поліпшення справ в економіці, змінюючи тільки економічні відносини і не зачіпаючи всього іншого: поновлення політичних структур, демократизації суспільного життя, ломки ідеологічних стереотипів.
 7. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  розглянута нами проблема відрізняється від технологічних завдань фахівців. Реалізація будь-якого проекту, починаючи який, підприємець приймає рішення, що стосуються загального плану діяльності, вимагає безлічі детальних рішень. В результаті прийняття кожного з подібних рішень має вибиратися не на шкоду проекту загального плану всього підприємства самий економічне рішення проблеми. Як і в
 8. 3. Ціни на товари вищих порядків
  розглядають ринкові явища: визначення цін, напрямок виробничих зусиль і розподіл. Обмеження процесу утворення цін на фактори виробництва Процес, який змушує ціни на фактори виробництва відбуватися від цін на кінцеву продукцію, може досягти свого результату тільки в тому випадку, якщо з компліментарних чинників виробництва, що не мають замінників, що не
 9. Національне багатство
  розглядати як нібито прийнятний спосіб виходу з кризи. Зберігається сувора статистична закономірність у співвідношенні грошової емісії та економічного зростання: - в країнах з емісією нижче 4% на рік середньорічні темпи приросту ВВП на душу населення склали 1,9% ; з емісією від 4 до 15% приріст склав 1,8%; - при емісії від 15 до 30% - приріст 1,7%, при емісії від 30 до 100%
 10. Визначення економічного зростання
  розглядати поза визначають його якісних характеристик. Поняття «економічне зростання» з урахуванням якісних характеристик ближче до поняття «економічний розвиток», але не тотожне йому. Зростання є складова економічного розвитку, яке розуміється як процес, що включає періоди зростання і спаду, кількісних і якісних змін в економіці. Зростання - це позитивна динаміка
© 2014-2022  epi.cc.ua