Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

39. Показники, що характеризують економічний потенціал країни


Різноманітне поєднання факторів виробництва та умов розвитку різних країн не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору. Для цього використовують цілий ряд основних показників. 1. ВВП / ВНП або НД на душу населення. 2. Галузева структура національної економіки. 3. Виробництво основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих галузей). 4. Рівень і якість життя населення. 5. Показники економічної ефективності.
Слід підкреслити, що рівень економічного розвитку країни - це поняття історичне. Кожен етап розвитку національної економіки і всього світового співтовариства в цілому вносить ті чи інші зміни до складу його основних показників.
Ведучими показниками при аналізі рівня економічного розвитку є показники ВВП / ВНП на душу населення. Вони покладені в основу міжнародних класифікацій, підрозділяється країни на розвинені. Так, до числа розвинених країн в 2000 р. ставилися країни з душовим виробництвом ВВП більше 9 тис.
дол на рік (країни з високим рівнем доходів).
У деяких країнах, що розвиваються (в Саудівській Аравії) показник ВВП на душу населення знаходиться на високому рівні, відповідному розвиненим індустріальним країнам, проте за сукупністю інших показників (галузева структура економіки, виробництво основних видів продукції на душу населення та ін.) такі країни не можуть бути віднесені до категорії розвинених.
Інший показник - галузева структура економіки. Її аналіз проводиться на основі показника ВВП, підрахованого за галузями. Насамперед враховується співвідношення між великими народно-господарськими галузями матеріального і нематеріального виробництва (за питомою вагою обробної промисловості в економіці країни).
Характеризують рівень економічного розвитку країни та показники виробництва деяких основних видів продукції, які є базисними для розвитку національної економіки; вони дозволяють судити про можливості задоволення потреб країни в цих основних видах продукції.

У першу чергу до таких показників відносять виробництво електроенергії на душу населення. Електроенергетика лежить в основі розвитку всіх видів виробництв, і отже, за цим показником ховаються і можливості технічного прогресу, і досягнутий рівень виробництва і якості товарів, і рівень послуг, і т.п. Співвідношення по цьому показнику в даний час між розвиненими країнами і найменш розвиненими становить 500: 1, а іноді і більше.
Статистика виділяє також виплавку сталі і виробництво прокату, металорізальних верстатів, автомобілів, мінеральних добрив, хімічних волокон, паперу та ряду інших товарів.
Близькими до вказаних є показники наявності (або виробництва в країні) на 1000 чоловік населення або на середньостатистичну сім'ю ряду товарів тривалого користування: холодильників, пральних машин, телевізорів, легкових автомобілів, відеоапаратури, персональних комп'ютерів та ін .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "39. Показники, що характеризують економічний потенціал країни"
 1. Критерії оценк
  показники яких в тій чи іншій мірі піддаються кількісному аналізу і порівняння. Як основні, ключових складових науково-технічного потенціалу, що визначають його стан і тенденції подальшого розвитку, безсумнівно, повинні бути перш за все виділені забезпеченість країни науково-технічними кадрами та матеріально-технічне забезпечення науково-дослідної
 2. Система національних рахунків
  показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 3. 35. Система відтворення регіону
  показником «валовий регіональний продукт» (ВРП), 2) накопичення та концентрації капіталу; 3) використання і відтворення економічних ресурсів; 4) руху матеріальних потоків; 5) руху фінансових потоків. Головною ознакою регіональної економіки є її господарська цілісність - потенційна здатність регіональної економіки функціонувати незалежно від національної
 4. Сутність науково-технічного потенціал
  характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства та залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація науково-технічного потенціалу. Таким
 5. 1.3. Потоки і запаси
  показника на даний момент часу (сума грошей на певну дату; капітал, наявний в економіці країни; державний борг; чисельність безробітних на кінець року; національне багатство тощо). Потоки характеризують зміну якого показника за певний проміжок часу (заробітна плата за місяць; інвестиції в економіку країни за квартал; дефіцит державного бюджету за
 6. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  економічної науки з цього
 7. Показники рівня економічного розвитку
  показником. Для цього існує ціла система показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної ефективності. Якщо обсяг реального ВВП характеризує
 8. Контрольні питання
  показники інвестиційного потенціалу та його використання. 3. Розкрийте фактори активізації інвестиційної діяльності. 4. У чому суть нової інвестиційної парадигми - 'інвестицій в
 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  показники, що характеризують окремі галузі діяльності, в тому числі господарської. УНІФІКАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ - приведення до єдиного вигляду і методам розрахунків, які використовуються різними країнами, галузями і сферами господарства показників економічного розвитку з метою забезпечення їх
 10. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  показник, що характеризує значимість експорту для економіки, окремих галузей і виробництв з тих чи інших видах продукції. ІМПОРТНА КВОТА - кількісний показник чи інструмент адміністративно-кількісного регулювання імпорту, що характеризує значимість імпорту для економіки, окремих галузей і виробництв з різних видів продукції. МИТНІ МИТА - грошовий збір чи
© 2014-2022  epi.cc.ua