Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

40. Рівень життя населення


Рівень життя населення країни значною мірою характеризується структурою ВВП по використанню. Особливо важливий аналіз структури приватного кінцевого споживання (особистих споживчих витрат). Велика частка в споживанні товарів тривалого користування та послуг свідчить про більш високий рівень життя населення і, отже, більш високому загальному рівні економічного розвитку країни.
Аналіз рівня життя населення зазвичай супроводжується аналізом двох взаємопов'язаних показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум».
Рівень життя оцінюють також за показниками:
а) стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб населення, частка витрат на освіту у ВВП);
б) розвитку сфери послуг (число лікарів на 10 тис.
чоловік населення, кількість лікарняних ліжок на 1 тис. чоловік населення, забезпеченість населення житлом, побутовими приладами і т.п.).
Показники економічної ефективності характеризують рівень економічного розвитку, так як показують якість, стан і рівень використання основного і оборотного капіталу країни, трудових ресурсів.
Серед них можна виділити:
1) продуктивність праці (в цілому, по промисловості і сільському господарству, по окремих галузях і видах виробництва);
2) капіталомісткість одиниці ВВП або конкретного виду продукції;
3) фондовіддачу одиниці основних фондів;
4) матеріалоємність одиниці ВВП або конкретних видів продукції.
Важливою умовою при аналізі цієї групи показників є необхідність розгляду їх зв'язки один з одним. Так, висока продуктивність праці може бути досягнута ціною надмірної інтенсифікації праці або величезних капітальних витрат і матеріальних ресурсів.

Незважаючи на всі спроби сформулювати агрегатний показник ефективності функціонування національної економіки, який би відображав і рівень економічного розвитку країни, такий показник не створений у зв'язку з численними труднощами зведення воєдино вартісних і натуральних величин, витрат кваліфікованої і некваліфікованої праці та ін Однак загальний підхід є і полягає в конструюванні показника, що дозволяє співвідносити сукупні результати праці товариства за звітний рік (ВВП / ВНП, НД) із сукупними витратами всіх чинників виробництва, приведеними до того ж звітному році.
Чим вище рівень економічного розвитку країни, тим активніше і різноманітніше форми її зовнішньоекономічних зв'язків. Отже, участь країни в міжнародних економічних відносинах частково може відображати рівень її економічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40. Рівень життя населення "
 1. Контрольні питання
  рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 2. Рівень і якість життя населення
  рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів , чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб населення, частка витрат на освіту у ВВП); | розвитку сфери послуг (число лікарів на 10 тис. осіб населення, число лікарняних ліжок на 1 тис. чоловік населення,
 3. 16.4. Бідність
  рівень життя практично не змінився. Зросли масштаби
 4. Рівень економічного розвитку
  рівень економічного розвитку світової периферії підвищився . Проте у ряді районів світу, що розвивається чисельність населення збільшувалася швидше, ніж виробництво. ВВП на душу населення скорочувався в найменш розвинених країнах на 0,5% у 80-і і 90-і роки. У країнах Тропічної Африки рівень доходу на душу населення наприкінці століття був нижче, ніж на початку 70-х років. Не кожен темп приросту ВВП
 5. Функціонування економіки в цілому Ми почали з того, що розглянули процедуру прийняття рішень індивідами і їх
  рівень життя населення значно змінюється. В США доходи населення збільшуються на 2% на рік (після коригування відповідно до змін вартості життя), а значить, кожні 35 років середні доходи подвоюються. Деяким країнам уда-лось домогтися більш високих темпів економічного зростання : у Японії, напри-мер, середні доходи населення за останні 20 років зросли в два рази, а в
 6. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 7. 20.2. Рівень життя населення та показники його вимірювання
  рівень життя »населення характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей. Рівень життя населення - це рівень споживання матеріальних благ (забезпеченість населення промисловими продуктами, продуктами харчування, житлом і т. п.). Виділяють« мінімальний рівень споживання »,« раціональний рівень споживання »і« фізіологічний рівень споживання ».
 8. Регіональні та соціальні диспропорції
  рівень оплати на Північно-Сході був удвічі нижче, ніж на Півдні, тривалість життя на 10 років коротше, число неписьменних в два рази вище. У цьому районі проживає 30% населення країни, але в ньому виробляється 15% ВВП. Економічне зростання і розвиток господарства в Бразилії не скоротили нерівності в розподілі особистих доходів. Незважаючи на загальне підвищення доходів, відмінності в їх рівнях практично
 9. Показники рівня економічного розвитку
  рівень їх економічного розвитку якимось одним показником. Для цього існує ціла система показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної
 10. Вплив урбанізації на демографічні процес
  рівень народжуваності міського населення порівняно з сільським падає, надалі відбувається падіння народжуваності і в сільській місцевості. У деяких країнах, що розвиваються (наприклад, в Єгипті) більш високий рівень народжуваності в містах, що пояснюється цілим рядом соціально-економічних, демографічних і релігійних чинників, зокрема тим, що в містах більш збалансоване співвідношення
 11. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді .
  рівень життя, і познайомимося з факторами, її визначальними. По-третє, ми розглянемо зв'язок між продуктивністю праці та економічною політикою держави. Економічне зростання в різних країнах В якості відправної точки нашого дослідження проблем довгострокового зростання познайомимося з показниками розвитку різних країн. У табл. 24.1 наведені дан-ні про зміну реального ВВП на
 12. З іншого боку, такі країни, як Південна Корея, Сінгапур і Тайвань, орієнтовані на вільну
  рівень життя їх населення нижче, ніж у сусідів. Контроль за зростанням населення Показники продуктивності праці і рівня життя частково залежать від тем-пов приросту населення. Очевидно, що чисельність населення країни визначає і її трудові ресурси. Не дивно, що країни з великим населенням, такі як США і Японія, мають набагато вищий ВВП, ніж Люксембург і Нідерланди.
 13. 1.2.1. ГРОМАДСЬКЕ ДОБРОБУТ
  життя Рівень життя Добробут Реальна заробітна плата Номінальна заробітна плата Номінальна заробітна плата? це величина одержуваного трудового доходу.
 14. Багато держав, включаючи США, імпорт-руют велику кількість товарів і послуг.
  рівень життя від рівня життя ваших предків у минулому столітті? 4. У цій главі згадувалося про відносне зниженні кількості населення, зайнятого в сель-ському господарстві. Спробуйте назвати інший сек-тор економіки, де в останні роки спостерігаючи-лось подібне явище. Є Чи щодо відповідності-ве зниження зайнятості в цьому секторі свідчить успіхів суспільства в цілому?
 15. Якщо продуктивність - первинний фактор, що визначає рівень життя, всі інші пояснення вторинний-Глава 1.
  рівень життя, всі інші пояснення вторинний-Глава 1. Десять принципів економічної теорії ни. Спокусливо, скажімо, приписати підвищення рівня життя населення політиці профспілок чи уряду, що встановлює величину міні-мальної оплати праці. Насправді справжній герой працівників - їх расту-щая продуктивність. Деякі американські коментатори пояснюють
 16. Виробництво основних видів продукції на душу населення
  рівень економічного розвитку країни та показники виробництва деяких основних видів продукції, які є базисними для розвитку національної економіки; вони дозволяють судити про можливості задоволення потреб країни в цих основних видах продукції. У першу чергу до таких показників відносять виробництво електроенергії на душу населення. Електроенергетика лежить в основі розвитку
 17. Економічне зростання
  рівень життя. Економічне зростання забезпечують-кість збільшення економічного пирога для дележа.Ето виражається у формі зрослої зайнятості, бо-леї високою реальної зарплати і більше високогоуровня споживання. Середні за десятиліття темпи приросту, поки-занние в табл. 23 -1, змінюються відносно мало, вдіапазоне 2,4-3,8%. Але за короткі промежутківремені темпи приросту варіюють в набагато біль-шей
 18. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  рівень безробіття - рівень безработ-ці, відповідний сталого перебуваючи-нию економіки, навколо якого відбуваються коротко-термінові коливання. Циклічна безробіття - відхилення факти-чеського рівня безробіття від природного. Щоб краще зрозуміти, як виконуються обчислення, звернемося до даних 1995 У цьому році в економіці США були зайняті 124900000 людина,
© 2014-2022  epi.cc.ua