Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.

Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді. У наступних розділах ми роз-рим короткострокові коливання реального ВВП навколо його рівня, визначального довгострокову тенденцію розвитку. Наш аналіз включає в себе три етапи. По-перше, ми розглянемо показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення. По-друге, ми проаналізуємо поняття продуктивності праці - показника обсягу товарів і послуг, вироблених в одиницю робочого часу.
Зокрема, ми дізнаємося, як продуктивність праці впливає на рівень життя, і познайомимося з факторами, її визначальними. По-третє, ми розглянемо зв'язок між продуктивністю праці та економічною політикою держави. Економічне зростання в різних країнах В якості відправної точки нашого дослідження проблем довгострокового зростання познайомимося з показниками розвитку різних країн. У табл. 24.1 наведені дан-ні про зміну реального ВВП на душу населення 13 країн за останні сто років.
Дані про середньодушове реальному ВВП свідчать про помітні відрізни-ях в рівні життя населення різних держав. Так, наприклад, в США по-казатель доходу на душу населення приблизно в 10 разів вище, ніж у Китаї, і майже в 30 разів вище, ніж в Індії. У найбідніших країнах він знаходиться на рів-ні, досягнутому Амерікоймного десятиліть тому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді. "
 1. 2. Коротка характеристика наукової спадщини Кондратьєва, Методологічний підхід до загальної теорії економічної динаміки
  У науковій спадщині Кондратьєва можна виділити наступні напрямки: економічна динаміка, включаючи теорію великих циклів; планування, прогнозування, регулювання; аграрні питання, включаючи питання , що стосуються ринку сільськогосподарських товарів та сільськогосподарської кооперації; історико-еконо-вів роботи, включаючи політичні виступи. Ми зупинимося на двох напрямках його
 2. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 3. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  До кінця 1849 починається період посиленої роботи Марк- са «над питаннями економічної теорії. Період 1850-1851 рр.. був часом надзвичайно інтенсивної роботи Маркса в цій області. Це видно з численних конспектів і з його листів до Енгельса. Найбільш важливі з них опубліковані у «Вибраних листах»! і «Листах про« Капітал »2. З листування можна бачити, що Маркс піддавав подроб-
 4. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним чином: Дефлятор ВВП=(Номінальний ВВП / Реальний ВВП) х 100 Формула ясно показує, чому дефлятор ВВП відображає саме цінові варіації. Це відбувається тому, що будь-яка зміна вартості товарів і послуг без зміни їх обсягів виробництва впливає тільки на
 5. Кращий спосіб розібратися в ній - вивчення істо-рії розвитку економічної думки.
  Кращий спосіб розібратися в ній - вивчення істо-рії розвитку економічної думки. Історія теоретичних поглядів на інфля-цію і безробіття починаючи з 1950-х рр.. нерозривно пов'язана з історією економіки США. Спільне їх вивчення дозволить нам знайти відповіді на питання, чому в короткостроковому періоді суспільство стоїть перед вибором між інфляцією і безра-ботіцей, чому в довгостроковому періоді
 6. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%,
 7. 4.1. ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ
  Сучасна інфляція виступає однією з найважчих бо-лезней економіки ХХ в. Її симптоми виявлялися як в ринкових ном господарстві, виступаючи у вигляді підвищення загального рівня цін, так і в економіках, де діяли неринкові сили (командно-адміністративні системи та перехідні від державної до ри -нічним господарствам). В останньому випадку інфляція виявлялася в та-ких процесах, як товарний
 8. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  * Росія, як і все людство, вступило в новий, XXI століття, названий століттям знань. Саме наука і освіта в усьому їх багатстві і різноманітті стають сьогодні головним двигуном суспільного прогресу. Це повною мірою відноситься до економічної науки і економічної освіти, стан яких аж ніяк не задовольняє сучасним, постійно зростаючим вимогам. Заклопотаність
 9. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій міру, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 10. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  Оскільки економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими
© 2014-2022  epi.cc.ua