Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Якщо продуктивність - первинний фактор, що визначає рівень життя, всі інші пояснення вторинний-Глава 1.

Якщо продуктивність - первинний фактор, що визначає рівень життя, всі інші пояснення вторинний-Глава 1. Десять принципів економічної теорії ни. Спокусливо, скажімо, приписати підвищення рівня життя населення політиці профспілок чи уряду, що встановлює величину міні-мальної оплати праці. Насправді справжній герой працівників - їх расту-щая продуктивність. Деякі американські коментатори пояснюють уповільнення в останні роки зростання доходів населення зросла конкуренція-їй з боку Японії та інших країн. Насправді всьому виною зниження темпів зростання продуктивності. Взаємозв'язок між продуктивністю і рівнем доходів повинна вчи-ють і в програмах уряду. Коли ви чуєте разглагольствова-ня політиків про вплив тих чи інших заходів на рівень життя, задайте собі питання - як пропонована програма вплине на здатність вироб-дить товари та послуги? Фундамент високого рівня життя - підвищення продуктивності, а значить, забезпечення доступу працівників до освіти, передовим технологіям, засобам і знаряддям праці.
В останнє десятиліття дебати економістів і громадськості США обертаючи-лись по перевазі навколо дефіциту державного бюджету - понад-ня витрат уряду над його доходами. Як ми побачимо, заклопотаність розмірами дефіциту бюджету заснована здебільшого на розумінні його нега-тивного впливу на продуктивність. Коли уряду необхідно профінансувати дефіцит бюджету, воно робить це за допомогою позик, так само як студент міг би отримати кредит у банку, щоб заплатити за навчання в коллед-же, або фірма займає гроші для фінансування будівництва нового заво-так. А значить, кількість грошових коштів, доступних для інших користувачів, зменшується. Бюджетний дефіцит, таким чином, веде до скорочення інвести-цій як в людський капітал (освіта студента), так і у фізичний капі-тал (виробництво фірми).
Оскільки скорочення інвестицій сьогодні означає зниження продуктивності завтра, бюджетний дефіцит негативно позначається-ся на темпах зростання доходів населення. Принцип 9. Ціни ростуть тоді, когдаправітельство друкує занадто багато грошей У січні 1921р
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Якщо продуктивність - первинний фактор, що визначає рівень життя, всі інші пояснення вторинний-Глава 1."
 1. Коментарі
  якщо такі елементи розробленої ним теорії економічного розвитку, як теорія капіталу, позитивна, але спадна гранична продуктивність механізмів, пропозиція заощаджень, трансформованих в капітал, концепція временнoго уподобання , а також детальне дослідження процесу винаходи. Ідеї Джона Рея зробили істотний вплив на Джона Стюарта Мілля і Йозефа Шумпетера. Рен
 2. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  продуктивною працею. Вітчизняні та багато західних вчених (У. Ростоу, Т. Стоунвер та ін.) визнають провідну роль матеріального виробництва в житті суспільства, його обумовленість розвитком продуктивних сил. Продуктивні сили і виробничі відносини. До елементів продуктивних сил, загальним для всіх суспільно-економічних формацій, відносяться засоби виробництва і люди, які володіють
 3. 3. Людська праця як засіб
  якщо використовує свої сили і здібності як засіб для усунення занепокоєння і замінює процес спонтанної і безтурботного розрядки нервового напруження і здібностей цілеспрямованим використанням своєї життєвої енергії. Праця сам по собі є засіб, а не мета. Людина може витратити тільки обмежена кількість енергії, а кожна одиниця праці може дати лише обмежений ефект. В
 4. 5. Конкуренція
  якщо задовольняють найбільш насущні з ще незадоволених потреб споживачів. Якщо існуючих заводів достатньо, було б марнотратним вкладати капітал в цю галузь. Структура ринкових цін штовхає інвесторів в інші галузі. Цей момент необхідно підкреслити особливо, тому що його нерозуміння лежить в основі багатьох поширених скарг на неможливість конкуренції. Близько 60 років
 5. 4. Облік витрат виробництва
  якщо не відбувається ніякого додаткового приросту обсягу виробництва. З іншого боку, і це є відхиленням від другої умови збільшення фізичного випуску не завжди вимагає пропорційного збільшення витрат, а іноді взагалі не потребує будь-яких додаткових витрат. Може статися так, що витрати взагалі не виростуть або збільшення випуску буде непропорційно
 6. 6. Монопольні ціни
  якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець в ролі підприємця завжди підпорядкований
 7. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  якщо зникне знання про купівельної спроможності грошей, то процес становлення непрямого обміну і засобу обміну повинен буде початися заново. Знову виникне необхідність починати з використання деяких товарів, що реалізуються швидше, ніж інші, в якості засобів обміну. Попит на ці товари збільшиться і додасть до величини мінової цінності, заснованої на виробничому (негрошовому)
 8. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  якщо він вирішить інвестувати ці 100 дол., Це не означатиме, що він вважає за краще майбутнє задоволення сьогоднішнього. Це означає, що він цінує 100 дол. сьогодні менше, ніж 104 дол. через рік. Кожен долар, витрачений сьогодні, саме в умовах капіталістичної економіки, інститути якої дозволяють інвестувати навіть незначні суми, свідчить про більш високій оцінці справжнього
 9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  якщо свій внесок у виробництво розглянутих благ. Вирішення цієї проблеми вимагало б дозволу проблеми фізичного поставлення. Необхідно було б кількісно встановити внесок інструментів, сировини та праці, прямо чи опосередковано використаних у виробництві даного блага, в кінцевий результат. У своєму дослідженні йому довелося б повернутися до споконвічного накопиченню капіталу, що веде свій
 10. 3. Заробітна плата
  якщо які-небудь підприємці, групи підприємців або всі підприємці пропонують занадто низькі ціни або ставки заробітної плати, тобто не відповідають стану вільного ринку, то їм вдасться придбати те, що вони хочуть, тільки в тому випадку, якщо доступ до лав підприємців блокований інституційними бар'єрами. Якщо не існує перешкод для появи нових
© 2014-2021  epi.cc.ua