Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Рівень і якість життя населення

Рівень життя населення країни значною мірою характеризується структурою ВВП по використанню. Особливо важливий аналіз структури приватного кінцевого споживання (особистих споживчих витрат). Велика частка в споживанні товарів тривалого користування та послуг свідчить про більш високий рівень життя населення і, отже, більш високому загальному рівні економічного розвитку країни.
Аналіз рівня життя населення зазвичай супроводжується аналізом двох взаємопов'язаних показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум».
Рівень життя оцінюють також за показниками:
| стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб населення, частка витрат на освіту у ВВП);
| розвитку сфери послуг (число лікарів на 10 тис.
чоловік населення, кількість лікарняних ліжок на 1 тис. чоловік населення, забезпеченість населення житлом, побутовими приладами і т.п.).
В останні роки у світовій практиці для визначення якості життя стали користуватися показниками (або індексами) суспільного розвитку країни, що об'єднують в собі багато економічні та соціальні показники, що включають освітній рівень населення, тривалість життя, тривалість робочого тижня та ряд інших. Так, індекси суспільного розвитку, опубліковані в Доповіді програми ООН з розвитку людських ресурсів (1993 р.), дають наступну картину (табл. 3).
Таблиця 3
Місце країн за рівнем суспільного розвитку і по ВВП

Країна Індекс громадського розвитку Місце по суспільному розвитку Місце по ВВП на душу населення
Японія 0,983 1 3
Канада 0,982 2 11
Норвегія 0,978 3 6
Швейцарія 0,977 4 1
Швеція 0,977 5 5
США 0,976 6 10
Австралія 0,972 7 20
Франція 0,971 8 13
Нідерланди 0,970 9 17
Англія 0,964 10 21
Ісландія 0,960 11 9
Німеччина 0,957 12 8
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Рівень і якість життя населення"
 1. Контрольні питання
  рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 2. Функціонування економіки в цілому Ми почали з того, що розглянули процедуру прийняття рішень індивідами і їх
  рівень життя населення значно змінюється. У США доходи населення збільшуються на 2% на рік (після коригування відповідно до змін вартості життя), а значить, кожні 35 років середні доходи подвоюються. Деяким країнам уда-лось домогтися більш високих темпів економічного зростання: у Японії, напри-мер, середні доходи населення за останні 20 років зросли в два рази, а в
 3. 16.4. Бідність
  рівень життя практично не змінився. Зросли масштаби
 4. Рівень економічного розвитку
  рівень економічного розвитку світової периферії підвищився. Проте у ряді районів світу, що розвивається чисельність населення збільшувалася швидше, ніж виробництво. ВВП на душу населення скорочувався в найменш розвинених країнах на 0,5% у 80-і і 90-і роки. У країнах Тропічної Африки рівень доходу на душу населення наприкінці століття був нижче, ніж на початку 70-х років. Не кожен темп приросту ВВП
 5. 20.2. Рівень життя населення та показники його вимірювання
  рівень життя »населення характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей. Рівень життя населення - це рівень споживання матеріальних благ (забезпеченість населення промисловими продуктами, продуктами харчування, житлом і т. п.). Виділяють «мінімальний рівень споживання», «раціональний рівень споживання» і «фізіологічний рівень споживання».
 6. Поняття якості життя
  якості життя включає не тільки економічні аспекти. Щоб оцінити добробут людини у всьому обсязі, необхідно досліджувати неекономічні, або якісні сторони суспільного добробуту (зміна природної чи суспільного середовища, динаміку громадської та виробничої відчуженості, злочинність, страх, щастя і т.д.). Всі разом вони складають поняття якості
 7. 1.2.1. ГРОМАДСЬКЕ ДОБРОБУТ
  якісних і кількісних показників. Необхідно використовувати не тільки раціональні, але й інтуїтивні міркування при оцінці добробуту народу. Зазвичай використовують, перш за все, такі поняття: Образ (якість) життя Рівень життя
 8. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 9. Показники рівня економічного розвитку
  рівень їх економічного розвитку якимось одним показником. Для цього існує ціла система показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної
 10. Регіональні та соціальні диспропорції
  рівень оплати на Північно-Сході був удвічі нижче, ніж на Півдні, тривалість життя на 10 років коротше, число неписьменних в два рази вище. У цьому районі проживає 30% населення країни, але в ньому виробляється 15% ВВП. Економічний ріст і розвиток господарства в Бразилії не скоротили нерівності в розподілі особистих доходів. Незважаючи на загальне підвищення доходів, відмінності в їх рівнях практично
 11. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  Рівень життя, і познайомимося з факторами, її визначальними. По-третє, ми розглянемо зв'язок між продуктивністю праці та економічною політикою держави. Економічне зростання в різних країнах В якості відправної точки нашого дослідження проблем довгострокового зростання познайомимося з показниками розвитку різних країн. У табл. 24.1 наведені дан-ні про зміну реального ВВП на
 12. 12.5. Отже ...
  якості розробки проблем відносини якості, духовності, натхненності і моральності ми маємо розуміння того, що: - якість життя в поєднанні з духовністю відображає у всій повноті явище, яке називається якістю способу життя; - гідний спосіб життя має матеріальну основу у формі високоякісних продуктів, товарів і послуг; - відчувається необхідність включення в
 13. 3. Рівень життя і бідність
  рівень життя впливають умови життєдіяльності, під впливом яких складається певний образ і стиль життя, оцінюється її якість. Система показників рівня життя, рекомендована ООН, включає широке коло характеристик умов життя людей. Виділяють наступний ряд показників: - народжуваність, смертність і інші демографічні характеристики;
 14. 1. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики
  рівень життя, є достатня ступінь суспільної злагоди та суспільної солідарності, а соціальні протиріччя вирішуються без гострих конфліктів. В якості основних функцій соціальної політики виділяють стимулюючу і стабілізуючу. Реалізація першої функції припускає стимулювання усіх видів економічної діяльності в рамках правового поля, формування високої трудової
 15. З іншого боку, такі країни, як Південна Корея, Сінгапур і Тайвань, орієнтовані на вільну
  рівень життя їх населення нижче, ніж у сусідів. Контроль за зростанням населення Показники продуктивності праці і рівня життя частково залежать від тем-пов приросту населення. Очевидно, що чисельність населення країни визначає і її трудові ресурси. Не дивно, що країни з великим населенням, такі як США і Японія, мають набагато вищий ВВП, ніж Люксембург і Нідерланди.
 16. Багато держав, включаючи США, імпорт-руют велику кількість товарів і послуг.
  Рівень життя від рівня життя ваших предків у минулому столітті? 4. У цій главі згадувалося про відносне зниженні кількості населення, зайнятого в сель-ському господарстві. Спробуйте назвати інший сек-тор економіки, де в останні роки спостерігаючи-лось подібне явище. Чи є щодо відповідності-ве зниження зайнятості в цьому секторі свідчить успіхів суспільства в цілому?
© 2014-2022  epi.cc.ua