Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн


Аналіз динаміки чисельності населення світу показує, що в більшості європейських країн, а також в країнах Північної Америки в XIX і XX століттях рівень смертності населення знизився. В інших державах світу помітне зниження смертності населення почалося лише після розпаду колоніальної системи, тобто головним чином після Другої світової війни. Передумовами зниження смертності були: а) загальне підвищення життєвого рівня населення; б) поліпшення медичного обслуговування; в) проведення профілактичних заходів щодо попередження хвороб, в першу чергу інфекцій.
Таким чином, можна вказати на два характерних типи демографічного переходу до нового типу відтворення:
1) «класичний», або європейський, тип: перехід від високих рівнів смертності і народжуваності до низьких відбувається протягом тривалого часу, причому коефіцієнт народжуваності в більшості випадків перевищує коефіцієнт смертності на величину істотно менше 10%, що веде до уповільнення приросту чисельності населення;
2) «сучасний» тип: зниження загального коефіцієнта смертності за більш короткі, ніж у першому випадку, терміни до рівня приблизно 10% при стабілізації або підвищенні значного за величиною коефіцієнта народжуваності.

Таке співвідношення рівнів народжуваності і смертності означає швидке зростання населення: подвоєння його чисельності за період близько 20 років. Заходи щодо регулювання рівня народжуваності в деяких країнах сприяють його зниження. Окремі країни характеризуються численними особливостями цих процесів, які часто ускладнюють задачу їх класифікації.
В цілому країни, що розвиваються можна віднести до «сучасному» типу демографічного відтворення. Для ряду країн, що розвиваються характерні дуже низькі загальні коефіцієнти смертності через «молодий» вікової структури. У той же час рівень статевовікових показників смертності вищий, ніж в економічно розвинених країнах Заходу.
Разом з тим іноді проявляється специфічний тип відтворення, коли смертність починає перевищувати народжуваність, а результатом стає коефіцієнт природного руху населення зі знаком мінус (т.
тобто відбувається природне скорочення населення - депопуляція). Тенденції такого роду виразно проявляються в сучасній Росії.
Чисельність постійного населення Російської Федерації за даними останнього перепису (2002) склала 145, 2 млн осіб, що на 1, 8 млн осіб перевищила поточну оцінку чисельності населення. За даними на 1 грудня 2005 чисельність населення склала 142, 8 млн чоловік. За 2005 р. чисельність населення скоротилася на 0, 5% (680 тис. осіб).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн "
 1. Що являє собою домашнє господарство?
  Відтворення населення) домогосподарства можна поділити на такі види: 1. Сімейні домогосподарства 1.1. Домогосподарства з одного сімейною парою (подружня пара без дітей, з дітьми, з іншими родичами). 1.2. Домогосподарства з двома або більше подружніми парами. 1.3. Домогосподарства без подружньої пари (мати або батько з дітьми, без інших родичів або з родичами). 2.
 2. Типи і особливості відтворення населення в різних групах стра
  особливостями цих процесів, які часто ускладнюють задачу їх класифікації. В цілому країни, що розвиваються можна віднести до «сучасному» типу демографічного відтворення. Для ряду країн, що розвиваються характерні дуже низькі загальні коефіцієнти смертності через «молодий» вікової структури. У той же час рівень статевовікових показників смертності вищий, ніж в економічно розвинених
 3. Глава 27 Внутрішні ринки країн, що розвиваються
  особливостями внутрішніх ринків. Вони значною мірою визначають рушійні сили економічних процесів, є не тільки основою відтворення, а й виконують особливу місію в соціальній сфері, залучаючи у виробничі відносини людей незалежно від їх місця в становій ієрархії. Тому ступінь розвитку ринкових відносин виступає показником соціально-економічних зрушень в
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7. Назвіть основні риси НТР. 8. Які найважливіші особливості сучасного
 5. Інтелектуальний тренінг і практикум
  відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання знавцям права Яку роль відіграє право в динаміці чисельності
 6. 13.5. Використання робочої сили
  особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 7. 17.3. Основні моделі господарського устрою розвинених країн
  типи господарського устрою розвиненою підсистеми світового господарства. Фактори виробництва використовуються в різних умовах, що визначаються співвідношенням різного роду політичних і соціально-економічних сил у їхніх взаєминах. Сюди входять відносини держави і підприємництва (структурна, промислова, науково-технічна політика, стратегія забезпечення конкурентоспроможності та
 8. Запитання до теми
  типи міжнародної трудової міграції. 9. Які вигоди отримують від міжнародної міграції приймаючі
 9. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 10. № 212. Фінансово-промислові групи і цілі їх створення в РФ
  особливість полягає в тому, що в групах залучення фінансових ресурсів поєднується з процесом їх концентрації на напрямках, що забезпечують закріплення і розширення власної частки внутрішнього ринку, а також активне просування на світовий ринок. Виходячи зі специфіки російського ринку, групи можна поділити на три основні типи: 1. Група промислових підприємств з банком як
 11. Підрозділ IV. 1. Макроекономічний ріст і прогрес
  відтворення матеріальних благ здійснюється не заради самого виробництва. Воно ведеться заради покращення життя людей, створення сприятливих умов для відтворення населення. Причому зростання економіки є не тільки істотною умовою відтворення людей. Він сам залежить від такого відтворення. Адже йдеться про розвиток людського фактора всього процесу виробництва. У зв'язку з цим
 12. § 2. Типи економічних відносин
  § 2. Типи економічних
 13. § 2. Типи зростання суспільного багатства
  § 2. Типи зростання суспільного
© 2014-2022  epi.cc.ua