Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

28. Поняття галузевої структури економіки


Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп господарських одиниць, що характеризуються особливими умовами виробництва в системі суспільного розподілу праці і грають специфічну роль в процесі розширеного відтворення.
Галузеві зрушення на макрорівні, якщо розглядати їх у тривалих історичних рамках, проявлялися спочатку в швидкому зростанні «первинних галузей» (сільське господарство і видобувна промисловість), потім «вторинних» (промисловість і будівництво), а в останній період - «третинних галузей» (сфера послуг).
У світовій практиці основою для формування структурних елементів економіки є Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності та Міжнародна стандартна класифікація занять, що є складовими частинами СНС. У СНР передбачено використання двох типів класифікацій - по галузях і по секторах. Угруповання по галузях забезпечує характеристику галузевої структури економіки, дозволяє встановити внесок кожної галузі у створення ВВП, простежити міжгалузеві зв'язки і пропорції. Угруповання за секторами економіки, сформована в залежності від функцій, виконуваних господарськими одиницями в економічному процесі, дозволяє аналізувати процеси в області розподілу і перерозподілу доходів, фінансування інвестицій. Особливе місце в системі національних рахунків займають міжгалузеві баланси, які залежно від цілей економічного аналізу можуть включати від декількох десятків до декількох тисяч галузей.
Базовими галузями для розробки міжгалузевих балансів є промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля, транспорт і зв'язок, інші галузі (до їх складу головним чином включаються галузі сфери послуг). Кожна галузь економіки в свою чергу розчленовується на так звані укрупнені галузі, галузі та види виробництва. У кожну з укрупнених галузей входять однорідні, але спеціалізовані на виробництві певних видів продукції галузі.
При віднесенні підприємства, видів виробництва і послуг до тієї чи іншої галузі економіки враховуються призначення продукту або послуг, вид основної сировини і матеріалу, характер технологічного процесу. У ряді випадків виникають труднощі при віднесенні конкретної ділянки господарства до тієї чи іншої галузі. Це пов'язано з тим, що в результаті спеціалізації однорідні за призначенням продукти часто виготовляються за допомогою різних технологій, з різноманітного вихідної сировини і т.п. Крім того, відбувається процес проникнення прийомів і методів з одних галузей в інші. З одного і того ж сировини виробляються продукти найрізноманітнішого призначення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 28. Поняття галузевої структури економіки "
 1. Терміни і поняття
  Економічний розвиток Економічне зростання Економічний цикл Економічна структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 2. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  Функціонування внутрішніх ринків визначається не тільки попитом і пропозицією, їх структурою, а й інституціональної, організаційної структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті
 3. 5. Галузева структура національної економіки
  Галузева структура національної економіки полягає в угрупованні господарюючих суб'єктів в однорідні за своїм складом групи, пов'язані однорідними функціональними характеристиками, - галузі національної економіки. Галузева структура національної економіки проходить наступні етапи свого розвитку: 1) перший пов'язаний з активним розвитком і переважанням первинних галузей економіки,
 4. Лекція 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  Лекція 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього
 5. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього
 6. 4. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ
  Різноманітне поєднання факторів виробництва та умов розвитку різних країн не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору. Для цього використовують цілий ряд основних показників: 1. ВВП / ВНП або НД на душу населення. 2. Галузева структура національної економіки. 3. Виробництво основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих
 7. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  Для розуміння світової економіки дуже важливо знати структуру світового господарства. Всесвітнє господарство являє собою складну динамічну систему, що складається з численних, найтіснішим чином пов'язаних між собою, макроекономічних елементів. Це динамічна система, що має складну функціональну і територіально-виробничу структуру, що включає галузеві та міжгалузеві ланки,
 8. Сутність економічної структури
  Народне господарство являє собою складну систему, що складається з багатьох макроекономічних елементів, найтіснішим чином пов'язаних один з одним. Співвідношення між цими елементами і є економічна структура. Економічна структура має величезне значення для збалансованості народного господарства, його ефективного і стійкого зростання. Так, успіх в економічному зростанні більшості країн
 9. Запитання для самоперевірки
  1. Що спільного і які відмінності між змістом понять «економічне розвиток »і« економічне зростання »? 2. Як визначається рівень економічного розвитку? 3. Що характерно для економічного розвитку Росії в 90-і рр..: а) зростання ВВП, б) еволюція форм власності; в) падіння виробництва; г) структурні зрушення в економіці; д) формування ринкових інститутів? 4. У чому полягають
 10. Галузева структура
  Галузева структура являє собою співвідношення різних галузей і підгалузей в системі національного господарства. Вона складна, динамічна і піддана кількісним і якісним змінам під впливом науково-технічного прогресу, циклічного розвитку економіки і ряду інших чинників. Формується галузева структура на основі суспільного поділу праці. Розподіл національного
 11. Запитання для самоперевірки
  1. У чому полягає механізм функціонування ринку праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній
 12. Галузеві міжурядові організації
  . Галузеві міжурядові організації сприяють регулювання певних сфер і галузей у світовому господарстві. Найбільш значущою з них є Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), в яку входять 12 нафтовидобувних країн. Вона виконує функції картелю, встановлює і стежить за дотриманням квот на виробництво нафти, що зумовлює суть механізму регулювання цін.
 13. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУР
  Структура економіки - багатопланове поняття, розглядати її можна з різних точок зору, що показують співвідношення різних елементів господарської системи. Зазвичай виділяють соціальну, галузеву, відтворювальну, регіональну (територіальну) і зовнішньоторговельну структури. Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп
© 2014-2022  epi.cc.ua