Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУР

Структура економіки - багатопланове поняття, розглядати її можна з різних точок зору, що показують співвідношення різних елементів господарської системи. Зазвичай виділяють соціальну, галузеву, відтворювальну, регіональну (територіальну) і зовнішньоторговельну структури.
Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп господарських одиниць, що характеризуються особливими умовами виробництва в системі суспільного розподілу праці і грають специфічну роль в процесі розширеного відтворення.
Галузеві зрушення на макрорівні, якщо розглядати їх у тривалих історичних рамках, проявлялися спочатку в швидкому зростанні «первинних галузей» (сільське господарство і видобувна промисловість), потім «вторинних» (промисловість і будівництво), а в останній період - «третинних галузей» (сфера послуг).
У світовій практиці основою для формування структурних елементів економіки є Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності та Міжнародна стандартна класифікація занять, що є складовими частинами СНС. У СНР передбачено використання двох типів класифікацій по галузях і по секторах. Угруповання по галузях забезпечує характеристику галузевої структури економіки, дозволяє встановити внесок кожної галузі у створення ВВП, простежити міжгалузеві зв'язки і пропорції.
Угрупування за секторами економіки, сформована в залежності від функцій, виконуваних господарськими одиницями в економічному процесі, дозволяє аналізувати процеси в області розподілу і перерозподілу доходів, фінансування інвестицій. Так, рахунки сектора «домашні господарства» містять дані, необхідні для аналізу найважливіших аспектів соціальних процесів і рівня життя (розподіл доходів, споживання, заощадження та ін.), а також ролі сектора «домашні господарства» у створенні та використанні валового внутрішнього продукту. Особливе місце в системі національних рахунків займають міжгалузеві баланси, що обумовлено широкими можливостями, які вони представляють для аналізу динаміки та структури економіки, основних вартісних і натурально-речових пропорцій, проведення міжнародних зіставлень, виконання прогнозних економічних розрахунків. Залежно від цілей економічного аналізу міжгалузеві баланси можуть включати в себе від декількох десятків до декількох тисяч галузей.
Однак базовими галузями для розробки міжгалузевих балансів є промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля, транспорт і зв'язок, інші галузі (до їх складу головним чином включаються галузі сфери послуг). Кожна галузь економіки в свою чергу розчленовується на так звані укрупнені галузі, галузі та види виробництва.
У кожну з укрупнених галузей входять однорідні, але спеціалізовані на виробництві певних видів продукції галузі.
При віднесенні підприємства, видів виробництва і послуг до тієї чи іншої галузі економіки враховуються призначення продукту або послуг, вид основної сировини і матеріалу, характер технологічного процесу. У ряді випадків виникають труднощі при віднесенні конкретної ділянки господарства до тієї чи іншої галузі. Це пов'язано з тим, що в результаті спеціалізації однорідні за призначенням продукти часто виготовляються за допомогою різної технології, з різноманітного вихідної сировини і т.п. Крім того, відбувається процес проникнення прийомів і методів з одних галузей в інші. З одного і того ж сировини виробляються продукти найрізноманітнішого призначення.
Для кожного виробництва характерна певна номенклатура вироблюваної продукції. Диференційована класифікація, в основі якої лежить вид продукції та вид виробництва з подальшим об'єднанням їх в галузі, укрупнені галузі та галузі економіки, полегшує спадкоємність класифікації в умовах розвивається міжнародного поділу праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУР "
 1. Терміни і поняття
  Економічний розвиток Економічне зростання Економічний цикл Економічна структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 2. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  Функціонування внутрішніх ринків визначається не тільки попитом і пропозицією, їх структурою, а й інституціональної, організаційної структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті
 3. Стаття 47. Загальні збори акціонерів
  1. Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів. Суспільство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів (річні загальні збори
 4. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього
 5. Лекція 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  Лекція 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього
 6. Галузева структура
  Галузева структура являє собою співвідношення різних галузей і підгалузей в системі національного господарства. Вона складна, динамічна і піддана кількісним і якісним змінам під впливом науково-технічного прогресу, циклічного розвитку економіки і ряду інших чинників. Формується галузева структура на основі суспільного поділу праці. Розподіл національного
 7. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  Для розуміння світової економіки дуже важливо знати структуру світового господарства . Всесвітнє господарство являє собою складну динамічну систему, що складається з численних, найтіснішим чином пов'язаних між собою, макроекономічних елементів. Це динамічна система, що має складну функціональну і територіально-виробничу структуру, що включає галузеві та міжгалузеві ланки,
 8. Сутність економічної структури
  Народне господарство являє собою складну систему, що складається з багатьох макроекономічних елементів, найтіснішим чином пов'язаних один з одним. Співвідношення між цими елементами і є економічна структура. Економічна структура має величезне значення для збалансованості народного господарства , його ефективного і стійкого зростання. Так, успіх в економічному зростанні більшості країн
 9. Галузева і професійно-кваліфікаційна структура
  У змінах, що відбуваються в галузевій структурі робочої сили розвинених країн в останні десятиліття, простежуються дві найважливіші тенденції: різке скорочення чисельності зайнятих у сільському господарстві та істотне збільшення їх у сфері послуг у зв'язку з її розширенням і перетворенням в провідну сферу докладання суспільної праці. Так, зайнятість у сільському господарстві США скоротилася з 6,5 млн .
 10. Запитання для самоперевірки
  1. Що спільного і які відмінності між змістом понять «економічний розвиток» і «економічне зростання»? 2. Як визначається рівень економічного розвитку? 3. Що характерно для економічного розвитку Росії в 90-і рр..: а) зростання ВВП, б) еволюція форм власності; в) падіння виробництва; г) структурні зрушення в економіці; д) формування ринкових інститутів? 4. У чому полягають
 11. Управління народним господарством.
  В цілому до початку громадянської війни система державного управління народним господарством виглядала наступним чином. ЦК партії розробляв теоретичні основи діяльності апарату. Загальне керівництво здійснював Раднарком (РНК), вирішував найбільш важливі питання. Окремими сторонами народногосподарського життя керували народні комісаріати. Їх місцевими органами були відповідні
 12. Ключові терміни
  Зовсім конкурентна фірма Абсолютно конкурентний ринок «ценополучателем» і «ценопроізводітель» Граничне умова Оптимальний позитивний випуск Загальна умова, або перевірка прибутком Помилкове уявлення про вже вироблених (неповоротних) витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості
 13. Запитання для самоперевірки
  1. У чому полягає механізм функціонування ринку праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній
 14. Галузеві міжурядові організації
  . Галузеві міжурядові організації сприяють регулювання певних сфер і галузей у світовому господарстві. Найбільш значущою з них є Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), в яку входять 12 нафтовидобувних країн. Вона виконує функції картелю, встановлює і стежить за дотриманням квот на виробництво нафти, що зумовлює суть механізму регулювання цін.
 15. Основні поняття
  - Часткове рівновага - Внутрішня передторгового ціна - Світова ціна - Изокоста - Крива обміну - Загальна рівновага - Умови торгівлі - Виграш від торгівлі - Втрати від торгівлі - Власник фактора виробництва - Експортно-орієнтоване зростання - імпортозамінних зростання - Збалансоване зростання - Незбалансований зростання - Ефект «розоряє зростання» - Теорема Рибчинського
 16. Висновки
  1. Економічний розвиток суспільства - багатоплановий процес, що охоплює всі сфери економічної діяльності. Показники динаміки економічного розвитку численні, основним з них є ВВП на душу населення. 2. У зв'язку з труднощами виміру процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, тобто зміна обсягу вироблених у країні товарів
 17. Запитання до теми
  1. Які характерні риси розвитку Китайської Народної Республіки в 80-90-ті роки? 2. Охарактеризуйте позиції КНР у світовому виробництві. 3. Визначте етапи розвитку китайського господарства. 4. Які характерні риси господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та
 18. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  Соціально-економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємств і витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
© 2014-2022  epi.cc.ua