Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

розвиваються країн

Загострення конкурентної боротьби на світовому ринку призведе до посилення загальної економічної і соціальної нестабільності. В умовах інтернаціоналізації світових економічних зв'язків і капіталу ця нестабільність особливо сильно буде позначатися на країнах. Економічний розрив між розвиненими в науково-технічному відношенні країнами і третім світом буде поглиблюватися. Виняток становитимуть лише «нові індустріальні країни».
Ускладнення проблеми «Північ-Південь» буде супроводжуватися далекосяжними соціально-політичними наслідками. А на противагу тенденції до інтернаціоналізації економічних і політичних зв'язків, включаючи ринок праці, посилиться контртенденція ксенофобії та націоналізму. Основною тенденцією соціальних процесів тут буде соціальна поляризація в результаті залучення країн, що розвиваються в систему сучасного високотехнологічного ринку і розмивання для них економічних структур.
Цей процес буде супроводжуватися формуванням шару великих підприємців, що спираються як на національний, так і на транснаціональний капітали, а також - нового середнього класу в особі фахівців і висококваліфікованих робітників і фермерів. Одночасно продовжиться процес розорення дрібних виробників у місті й селі, що не володіють сучасною технічною базою.
В умовах високих темпів зростання чисельності населення, характерних для даної групи країн, це призведе до загострення проблеми масового безробіття. Брак коштів для ефективних заходів щодо захисту навколишнього середовища, хижацьке використання природних ресурсів і переміщення в ці країни брудних виробництв з розвинених країн зумовлять подальше погіршення екологічної обстановки. Загостриться продовольча проблема. Все це може послужити грунтом для посилення соціальної напруженості, розвитку націоналізму, екстремізму і релігійного фанатизму.

При всьому цьому загальне погіршення соціально-економічної обстановки в країнах, що розвиваються не є фатально неминучим. Перед країнами цієї групи відкриваються два шляхи розвитку: на який встали «нові індустріальні країни» і тупиковий шлях, що закріплює їх у положенні сировинних придатків розвинених держав.
Вирішальним фактором, що визначає вибір між цими шляхами, є здатність конкретної країни ефективно розвивати і використовувати творчий потенціал свого населення через підготовку національних кадрів, отримання доступу до високих технологій і ноу-хау, творче їх освоєння і включення в міжнародні інноваційні «мережі», розвиток власної бази наукових досліджень і розробок, що дозволить зайняти свою нішу в сучасному світовому ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиваються країн "
 1. Запитання до теми
  країн, що розвиваються в 80 - 90-і роки. 2. Охарактеризуйте умови відтворення країн, що розвиваються. 3. Які зміни відбулися в положенні країн, що розвиваються у світовому виробництві (ВМП, промислове виробництво і т.д.)? 4. Розкрийте позиції країн в міжнародному русі капіталу (прямі капіталовкладення, позичковий капітал, допомога). 5. Які
 2. Запитання до теми
  країн, що розвиваються. 2. Яка роль неринкового сектора в господарстві країн, що розвиваються? 3. Які характерні риси умов найму робочої сили в країнах, що розвиваються? Як вони впливають на формування внутрішнього ринку? 4. Які показники визначають розвиненість грошових відносин? 5. У чому полягають особливості формування споживчого попиту? 6. Який рівень доходів
 3. Глава 26 Загальна характеристика країн, що розвиваються
  країн, що розвиваються включає 4/5 усіх країн світу. У них проживає понад 77% населення Землі. Економічний стан країн, що розвиваються, їхні проблеми безпосередньо позначаються на переважній частині людства. До цієї підсистеми відносяться всі азіатські країни, крім Японії, Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру та Ізраїлю, усі країни Африки, крім ПАР, а також країни Латинської Америки. Їх
 4. Країни, що розвиваються у світовій торгівлі
  країн, що розвиваються належить зовнішній торгівлі. Вона розвивалася нерівномірно. У 90-ті роки темпи приросту експорту значно, в 1,4 рази, перевершували відповідні показники 80-х років, що свідчило про зусилля країн-боржників збільшити валютні надходження для зниження боргового тягаря. Темпи приросту торгівлі країн, що розвиваються були вищі, ніж у інших підсистем світового
 5. 26.4. Соціально-економічна диференціація країн, що розвиваються
  розвивається світу виступає наростаюча нерівномірність соціально-економічного розвитку. Процес економічної диференціації підсилився в 80-90-і роки. Він розвивається по різних напрямках - рівням економічного розвитку, народно-господарським структурам, положенню у світовому
 6. Запитання до теми
  країн, що розвиваються? 2. Чому традиційні уклади перешкоджає розвитку продуктивних сил? 3. У чому проявляється слаборазвитость і відсталість країн, що розвиваються? 4. Перерахуйте основні риси залежного розвитку. Проявляються вони в даний час? 5. Визначте характерні риси соціальної структури країн, що розвиваються. 6. Яка роль держави в
 7. Запитання до теми
  країни, що розвиваються для подолання залежного положення після досягнення політичної незалежності? 2. Чому країни, що розвиваються здійснювали індустріалізацію, в чому її суть? 3. Охарактеризуйте моделі індустріалізації. 4. Які заходи вживалися для зміцнення економічного становища країн в 60-70-ті роки? 5. У чому полягає суть
 8. Глава 28 Країни, що розвиваються у світовому господарстві
  країн, що розвиваються створили необхідні умови для прискорення їх розвитку. Цьому сприяло скорочення позаекономічного примусу, обмеження традиційних методів діяльності іноземного капіталу, проведення соціальних перетворень, які підірвали докапіталістичні відносини. Зовнішньополітична обстановка, особливо на першому етапі в 60-70-ті роки, також сприяла
 9. Тенденція до регіональної інтеграції
  країнами, що розвиваються. Воно виражалося в тенденції до інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а викликалося потребами ліквідації техніко-економічної відсталості,
 10. III.3.4. Класифікація країн за ЮНКТА
  країн, що розвиваються як допоміжний орган ООН для розробки заходів, що сприяють розширенню міжнародної торгівлі, а також для прискорення розвитку насамперед у сферах сировини, фінансових ресурсів країн, що розвиваються і ведення торгових переговорів. ЮНКТАД поділяє існуючі країни на чотири групи за регіональною ознакою: 1 група - країни з розвиненою ринковою економікою (26 країн) -
 11. 221. Чому відкриття Америки привело до економічної кризи в країнах Європи
  розвивають фермерське господарство минаючи феодалізм. В Європу хлинув дешевий хліб, який розорив європейських селян. Це призвело до світового аграрному кризі. В Європу хлинуло велика кількість свинини, консервованого м'яса, віскі. В Америці почало розвиватися машинобудування, будуватися залізниці і т.д. Головною причиною економічних успіхів Америки було те, що капіталізм розвивався з
 12. Асимметричность зовнішньоекономічних зв'язків
  країн, що розвиваються на світових ринках товарів і капіталів в 80-90-ті роки показує неоднозначні тенденції. Але переважаючою була тенденція збільшення їх частки в міжнародних обмінах. Придбані в процесі розвитку порівняльні переваги, що визначають участь у міжнародному поділі праці, постійно змінюються під впливом науково-технічного прогресу. Це призводить до зміни
 13. Глава 29 Основні напрями економічної стратегії і політики країн, що розвиваються
  країн, що розвиваються. Різним етапам розвитку підсистеми в цілому та її складових частин відповідали свої довготривалі цілі. Вони визначалися станом господарства країн, співвідношенням політичних сил всередині країн і в світовому господарстві в цілому, привабливістю тих чи інших моделей економічного розвитку. Виходячи з спрямованості основних довгострокових цілей в економічній стратегії
 14. Рівень економічного розвитку
  розвивається світу чисельність населення збільшувалася швидше, ніж виробництво. ВВП на душу населення скорочувався в найменш розвинених країнах на 0,5% у 80-і і 90-і роки. У країнах Тропічної Африки рівень доходу на душу населення наприкінці століття був нижче, ніж на початку 70-х років. Не кожен темп приросту ВВП на душу населення може забезпечити соціально-економічний розвиток суспільства.
 15. Структура торгівлі
  розвиваються - 68, в країнах з перехідною економікою - 54% товарного експорту. При цьому країни, що розвиваються не тільки стали більше експортувати продукції обробної промисловості, а й більше імпортувати наукомістких
 16. Запитання до теми
  країни, що розвиваються? Які позиції зайняли розвинені країни Заходу щодо кризи міжнародної зайнятості? 3. Які форми врегулювання кризи заборгованості застосовувалися розвиненими і країнами, що розвиваються? 4. Які соціально-економічні наслідки врегулювання боргової кризи? 5. Чи існує зараз криза міжнародної
© 2014-2022  epi.cc.ua