Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

24. Зайнятість. Економічно активне і пасивне населення


Зайнятість - це діяльність працездатного населення по створенню суспільного продукту або національного доходу. Надання можливості всім бажаючим і здатним працювати громадському виробництві веде в ідеалі до повної зайнятості.
Зайнятість у суспільному виробництві не вичерпує всіх видів корисної зайнятості, таких, як навчання в загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, служба в армії, зайнятість у домашньому господарстві, виховання дітей, догляд за хворими та людьми похилого віку і т . д.
Облік всіх видів економічної та соціально корисної діяльності знайшов своє відображення в понятті глобальної зайнятості. За її межами залишаються ті, хто з суб'єктивних або об'єктивних причин не зміг знайти для себе корисну сферу діяльності, яка не суперечить закону.
Вирішальне значення з точки зору розвитку самого суспільства має зайнятість у суспільному виробництві, тобто продуктивна зайнятість. Співвідношення продуктивної зайнятості з іншими видами корисної зайнятості дає можливість визначити раціональну зайнятість.

У міжнародній статистиці широко застосовуються категорії «економічно активне населення» і «економічно неактивне населення».
Згідно з рекомендаціями МОП до економічно активного населення відносяться всі особи, які беруть участь у виробництві товарів і послуг, включаючи виробництво товарів для ринку, за бартерними каналах і для особистого користування: особи найманої праці - робітники і службовці; самостійні працівники; неоплачувані члени сім'ї; сезонні і випадкові працівники, особи, які тимчасово не працюють з об'єктивних причин (хвороба, відпустка тощо); учні, поєднують навчання з роботою на режимі неповного робочого часу; учні та особи, які проходять профпідготовку на виробництві, що одержують або стипендію, або заробітну плату.
У різних країнах визначення економічно активного населення трохи різниться, наприклад за віком вступу в активну трудову життя (США - з 15 років, у Швеції - 16 років). Відмінності за категоріями: у Великобританії до складу економічно активного населення не входять учні, які працюють неповний робочий час або такі, що шукають роботу.
Економічно активне населення на поточний період у країнах ринкової економіки визначається як «робоча сила».
Трудовий статус економічно активного населення кількісно визначається по числу відпрацьованих тижнів або днів в певний період часу (12 місяців або один календарний рік). За кількістю відпрацьованого часу економічно активне населення підрозділяється на зайнятих, безробітних та частково зайнятих.
До економічно неактивного населення міжнародна статистика відносить усіх, хто незалежно від віку не входить в категорії економічно активного населення: учні очних форм навчання, домашні господині, пенсіонери по старості та інвалідності, рантьє, особи, які отримують матеріальну підтримку від громадських організацій і приватних осіб; зайняті на неоплачуваній громадській роботі, особи, які надають добровільні, безкоштовні послуги та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "24. Зайнятість. Економічно активне і пасивне населення"
 1. Контрольні питання
  зайнятості розвинених країн. 2. Які відмінні Ознаки активної і пасивної політики на ринку праці? 3. Яка специфіка механізму регулювання процесів зайнятості в перехідній російській економіці? , 4. Які роль і функції малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
 2. Економічно активне і неактивне населення
  зайнятих, безробітних та частково зайнятих. До економічно неактивного населення міжнародна статистика відносить усіх, хто незалежно від віку не входить в категорії економічно активного населення, про що йшлося вище. У складі економічно неактивного населення можна виділити також кілька груп. Найбільшу групу складають учні очних форм навчання, домашні господині,
 3. Тести
  зайнятості (природний рівень безробіття): а) враховує тільки циклічне безробіття; б) дорівнює 0; в) враховує фрикційне і структурне безробіття; г) дорівнює в розвинених країнах 10%; д) все перераховане невірно. Безробітним не може бути визнаний людина, яка: а) не шукає роботу, б) не має стажу роботи; в) звільнений за власним бажанням; г) не працює більше року.
 4. Тема 46. Стабілізаційну політику
  економічного розвитку країни. Відповідно виробляється як активна, так і пасивна стабілізаційна політика. Активна стабілізаційна політика будується на принципі «точної» настройки економіки і виражається в політиці протидії: стимулювання економіки в період депресії і уповільнення її зростання в період перегріву - «буму». Для цієї мети використовуються як грошові, так і
 5. 2.5.4. Структура зайнятості населення
  зайнятості її населення. У зв'язку з цим постійно вивчають структуру зайнятості. На цей рахунок є багато фактичних даних. Тут виділимо, перш за все, основні групи населення. Населення --- + --- всі? працездатне (трудовий потенціал) --- + --- все? трудові ресурси (в робочому віці)
 6. Безробіття. Її сутність і види
  зайняті громадяни. - Технологічна безробіття, викликана застосуванням на підприємствах робототехніки та автоматів. - Циклічна безробіття, викликана падінням попиту на робочу силу під час криз. Це самий негативний вид безробіття, масштаби її можуть бути надзвичайно великими. - Сезонна безробіття, викликана незайнятістю працівників протягом календарного року через відсутність умов
 7. Основні терміни і поняття
  активні і пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви, надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 8. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  зайнятості населення (фонд зайнятості) формуються за рахунок обов'язкових страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів , добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових
 9. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  зайнятість. 2. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення спрямована на: розвиток трудових ресурсів; забезпечення рівних можливостей усім громадянам Російської Федерації ... у реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості; створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини; підтримку трудової і
 10. 3. Концепції зайнятості населення
  зайнятістю розуміється діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, не суперечить законодавству (наприклад, Закону РФ «Про зайнятість населення в РФ») і приносить трудовий дохід (заробітну плату). Зайнятість може бути повна і неповна. Зовсім недавно під повною зайнятістю розуміли практично «поголовну» зайнятість, до 90-92% працездатного
 11. Сутність безробіття
  зайнята у виробництві товарів і послуг. Як вже зазначалося, безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи, які досягли 16 років і старше, що у розглянутий період: - не мали роботи (прибуткового заняття); - займалися пошуками
 12. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  населення і суспільний розвиток. Зайнятість і безробіття. Соціальний захист населення Головна мета теми - розкрити структуру народонаселення і закономірності його розвитку, найважливіші причини і структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
© 2014-2022  epi.cc.ua