Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

37. Основні типи держав у світовій економіці. Розвинені країни з ринковою економікою. Країни з перехідною економікою


У міжнародній практиці всі країни світу поділяються на три основні групи: розвинені країни з ринковою економікою, країни з перехідною економікою і країни, що розвиваються. Така розбивка на групи була обрана для зручності аналізу в ЕКОСОР (Економічній і соціальній раді ООН) і зараз переглядається, особливо у світлі що відбулися останнім часом кардинальних геополітичних змін.
Група розвинених країн з ринковою економікою включає 23 країни. Вона підрозділяється далі для цілей аналізу на частково співпадаючі класифікаційні підгрупи найбільших промислово розвинених країн, куди входять сім країн з найбільшими обсягами валового внутрішнього продукту (ВВП) в групі розвинутих країн з ринковою економікою (РСРЕ). Це - Німеччина, Італія, Канада, Великобританія, США, Франція і Японія; Європейський союз - ЄС (Бельгія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Великобританія, Франція, Швеція, Фінляндія і Австрія); Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ): Австрія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Швеція; Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди і Люксембург); Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА): США, Канада, Мексика.

Група країн з перехідною економікою підрозділяється на країни Східної Європи, до яких відносяться: Албанія, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехія, Словаччина й нові держави, що виникли після розпаду СРСР: Росія, Україна, Білорусія, Казахстан, Узбекистан, Киргизія, Туркменія, Таджикистан, Вірменія, Молдавія, Азербайджан, Грузія, Латвія, Литва і Естонія, а також нові країни, що виникли після розвалу Югославії.
Практично у всіх країнах цієї групи з початку 90-х років проводяться економічні реформи, спрямовані на забезпечення сталого розвитку народного господарства за рахунок внутрішньої і зовнішньої макроекономічної стабілізації, створення конкурентних ринкових відносин і проведення відповідної реформи цін, структурної перебудови виробництва і підприємств на основі чіткого законодавчого визначення прав власності - державної та приватної, обмеження панування монополій і втручання держави в діяльність господарюючих суб'єктів ринкової економіки, розширення та поглиблення міжнародної економічної інтеграції.

Найбільших успіхів у проведенні економічних реформ у даній групі країн домоглися Польща, Чехія, Угорщина. Після трьох років кризового стану економіки на початку проведення реформ (1991-1993) становище почало стабілізуватися в 1994 р., а вже в 1995-1996 рр.. національний дохід у цих країнах зростав щорічно в середньому на 6%. З 1995 р. почалося економічне зростання і в інших країнах Східної Європи - Румунії, Болгарії та Словаччини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 37. Основні типи держав у світовій економіці. Розвинені країни з ринковою економікою. Країни з перехідною економікою "
 1. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу« Макроекономіка »
  основні цілі макроекономіки . 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники
 2. Запитання до теми
  основні напрямки демографічної політики в групах країн з різним рівнем економічного розвитку. 5. Проаналізуйте загальноосвітній рівень населення в основних підсистемах світового господарства. 6. Які основні риси попиту на робочу силу в розвинених країнах? 7. Розкажіть про особливості використання робочої сили в країнах, що розвиваються. 8. Визначте
 3. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  государствленія економіки. Необхідність, цілі і шляхи приватизації в Росії. Підсумки і проблеми. Федеральний закон «Про приватизацію державного майна в Російській Федерації ...» Світовий досвід
 4. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний
 5. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  типи. 31. Економічне зростання і його межі. 32. Економічне зростання в Росії і його проблеми. 33. Бюджетно-податкова політика держави. 34. Податкова система держави. 35. Податкові методи регулювання економіки. 36. Державні фінанси: структура та функції. 37. Державний бюджет: доходи і витрати. 38. Державний борг: внутрішній і зовнішній. 39. Позабюджетні
 6. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного
 7. 1.3 М Е Г А Е К О Н О М І К А
  типи відносин: культурні, духовні, фінансові та інші. Всі вони мають важливе значення для світового господарства. Особливо важливі економічні
 8. Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001
  основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного
 9. РОЗДІЛ 1. ПРОПЕДЕВТИКА
  основні поняття сучасної господарської діяльності: власність, типи організації господарства, гроші, ринкова система, конкуренція і
 10. Елементи економічної системи
  основних типів економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua