Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

32.4. Автоматизація складання і виконання бюджету на регіональному рівні


Проблема автоматизованого управління інформацією у фінансовій системі регіону - одна з найбільш актуальних. Фінансова ситуація в країні вимагає більш чіткого контролю за виконанням доходної та видаткової частин бюджету, оперативного та достовірного аналізу виконання бюджету регіону.
Автоматизована система складання та виконання бюджету (АССІБ) - програмний комплекс, що дозволяє автоматизувати обробку інформації як в окремому фінансовому органі, так і у всій фінансовій системі регіону.
АССІБ призначена для ведення обліку виконання бюджету регіону в рамках казначейської моделі, яка передбачає можливість: *
- пооб'єктного обліку доходів бюджету регіону;
- ведення розпису видатків власного бюджету в розрізі всіх бюджетних установ;
- щоденний облік пооб'єктного і постатейного фінансування бюджетних установ.
* Подібні системи впроваджені в ряді регіонів країни. Найбільш повний проект АССІБ-2000 впроваджений НВЦ «Новинтех» в Тульському облфінуправлінь.
На відміну від аналогічних програмних продуктів АССІБ-2000:
- планувався як комплекс для всього фіноргану, а не як набір автоматизованих робочих місць;
- автоматизує не тільки щоденну роботу фахівців регіону, але дозволяє оперативно аналізувати виконання бюджету регіону на підставі інформації, яка зберігається в базі даних;
- дозволяє вести облік виконання бюджетів усіх рівнів, що істотно полегшує процес впровадження та супроводу у регіоні;
- надає можливість здійснювати інформаційний обмін з іншими додатками, що дозволяє включити його в загальну систему інформатизації регіону.

В основу функціонування АССІБ покладено використання традиційної технології фінансових органів щодо складання та виконання бюджету, заснованої на застосуванні системи показників бюджетної класифікації та плану рахунків бухгалтерського обліку.
Програмний комплекс автоматизує основні функції фінорганів щодо складання та виконання бюджету і, в свою чергу, складається з трьох підсистем:
1. Підсистема «Зведено-групувальні розрахунки по бюджету регіону» об'єднує такі завдання:
- «Звід бюджетів та планової інформації по мережі, штатах і контингентах установ, що перебувають на місцевих бюджетах»;
- «Звід звітів про виконання бюджетів та звітної інформації по мережі, штатах і контингентах установ, що перебувають на місцевих бюджетах»;
- «Облік змін і складання уточненого плану доходів і витрат за нижчестоящим бюджетам і власному бюджету ».
У цій підсистемі реалізовані режими введення (з можливістю зчитування з магнітних носіїв), контролю та друку інформації за затвердженим планом і всім видам звітів (місячний, квартальний і річний) нижчестоящих фінорганів. Ведеться облік всіх документів, уточнюючих план бюджету регіону, і розпис власного бюджету з можливістю отримання уточненого плану на будь-який період.
2. Підсистема «Складання і виконання власного бюджету» складається з наступних завдань:
- «Складання розпису доходів і витрат»;
- «Ведення оперативного бухгалтерського обліку по виконанню власного бюджету »;
-« Формування звітності про виконання власного бюджету ».
Завдання по виконанню власного бюджету заснована на щоденному введенні (з можливістю автоматичного зчитування з виписки банку) операцій за доходами, видатками та взаємними розрахунками.
Програма містить всі вихідні форми суворої звітності, а також додаткові вихідні форми для більш детального аналізу виконання бюджету.
Крім цього, передбачена можливість:
- роботи з багатьма бюджетними розрахунковими рахунками і негрошовими (векселі, взаєморозрахунки) ресурсами;
- щоденного відстеження залишків асигнувань, у тому числі з урахуванням захищених статей;
- обліку надходження доходів з будь-яким рівнем деталізації (по платникам) та у розрізі підвідомчих фінорганів.
У програмі передбачені режими введення та контролю місячних, квартальних і річних звітів розпорядників кредитів з подальшим зведенням їх за схемою місячної звітності чи кодами бюджетної класифікації.
3. Підсистема «Аналітичні розрахунки» включає комплекс завдань з аналізу виконання бюджету регіону та власного бюджету в розрізі показників бюджетної класифікації, розпорядників кредитів і платників.
АССІБ представляє можливість роботи з базою даних фахівцям бухгалтерії по виконанню власного бюджету, бюджетного управління і галузевих відділів. Усі завдання комплексу інформаційно пов'язані, що дозволяє уникати подвійного введення однієї і тієї ж інформації в різних відділах і організувати обмін даними між відділами.
Впровадження програмного комплексу АССІБ у фінансових органах усіх рівнів дозволяє автоматизувати процес формування і зводу звітності про виконання бюджету регіону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32.4. Автоматизація складання і виконання бюджету на регіональному рівні "
 1. 2.1 Основи бюджетного устрою і побудови бюджетної системи
  складанні та виконанні бюджетів органи влади та одержувачі бюджетних коштів мають виходити з необхідності досягнення заданих результатів з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів. 7. Загальне покриття витрат означає, що всі витрати бюджету повинні покриватися загальною сумою доходів із джерел фінансування його дефіциту. 8. Гласність - це обов'язкове опублікування у
 2. 3.1. Бюджетне право
  складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів усіх рівнів бюджетної системи, контролю за їх виконанням, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулювання державного та муніципального боргу. Конституція країни - основоположний акт бюджетного права. У Конституції Російської Федерації 1993 р. закладено основи бюджетних прав федеральних,
 3. 3.2. Бюджетні права органів державної влади РФ
  складання і розгляду проектів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження звітів про їх виконання та здійснення контролю за їх виконанням; - визначення основ формування доходів, здійснення видатків з бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації; - визначення засад здійснення державних і муніципальних запозичень, а
 4. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
  складання. Вперше в Законі визнано право місцевих органів на створення та використання позабюджетних фондів фінансових ресурсів, а також валютних фондів, на об'єднання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств для фінансування общерегіональних заходів. Нові права дані місцевим органам влади в розподілі та використанні своїх фінансових ресурсів. Місцевим органам
 5. 4.1. Консолідований бюджет
  складання консолідованих бюджетів. У ст. 165 Бюджетного кодексу РФ також зазначається обов'язок Міністерства фінансів РФ складати звіт про виконання консолідованого бюджету Російської Федерації. Консолідований бюджет Російської Федерації - це зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації. Консолідований бюджет Російської Федерації включає федеральний
 6. 5.2. Схеми бюджетної класифікації
  складанні та виконанні своїх бюджетів, зміною в дохідної та видаткової частин бюджетів, а також розшифровкою окремих статей доходів і витрат, зажадали введення нової бюджетної класифікації. Найважливішими вимогами до нової класифікації були простота, наочність і більш чітке відображення джерел доходів бюджету і напрямів витрачання коштів. Необхідно було дати більш
 7. 24.3. Планування бюджетних витрат на охорону здоров'я
  складанні кошторису медичного закладу використовуються матеріали економічного аналізу виконання кошторисів за попередні один-три роки. Висновки за матеріалами аналізу дозволяють уточнити розміри окремих видатків, деякі розрахункові норми, виявити динаміку показників і встановити вплив різних факторів на відхилення за статтями кошторису витрат. За умови інфляційного зростання розмір
 8. 26.1. Витрати на утримання органів державної влади та управління
  складання та затвердження штатних розписів та кошторисів витрат на утримання апарату управління, розмірів і ставок заробітної плати. За результатами перевірок складається акт, в якому зазначаються виявлені порушення штатно-рахункової дисципліни з вимогою їх усунення. Фінансові органи займаються, крім контролю, розробкою заходів, спрямованих на ефективне скорочення витрат на
 9. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  складання та подання бюджетної заявки на фінансування з федерального бюджету запроваджується механізм розподілу граничних обсягів бюджетного фінансування за показниками функціональної та економічної класифікації видатків. Військовий бюджет - частина федерального бюджету. Тому включення безпосередніх військових витрат в єдину систему державних витрат передбачає дотримання
 10. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
  автоматизації. Це багатопрофільні, територіально розподілені за рівнями бюджетного процесу системи, що володіють необхідними компонентами життєзабезпечення та функціонуючі на принципах відкритих систем і децентралізованого управління. Це означає, що прийняття рішень оперативного і тактичного регулювання повинно бути делеговане на місця і знаходиться в компетенції підрозділів,
© 2014-2022  epi.cc.ua