Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 10. Податок на додану вартість


Податок на додану вартість (ПДВ) був запропонований в 1954 р. французьким економістом М. Лоре. У Західній Європі податок був введений в кінці 60-х - початку 70-х років. Наприкінці 60-х - у Німеччині, Данії, Франції, Швеції, Нідерландах, а на початку 70-х - у Бельгії, Англії, Італії, Люксембурзі, Норвегії.
Широкому поширенню ПДВ сприяли відповідні рішення Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС), які стверджували ПДВ в якості основного непрямого податку для країн-учасниць ЄЕС. Одним з необхідних умов вступу до цієї впливової європейської організації є наявність в країні-претендента функціонуючої системи ПДВ, тому в даний час податок діє практично у всіх країнах Європи. На його частку припадає в середньому близько 14% податкових надходжень. Основними причинами зростання популярності ПДВ є:
- можливість вступу до ЄЕС;
- прагнення збільшити державні доходи за рахунок податків на споживання. ПДВ сприяє значному збільшенню надходжень до бюджету країни в порівнянні з іншими податками;
- ПДВ дозволяє оперативно проводити податкові операції за допомогою технічних засобів і певної системи документообігу.
ПДВ відноситься до групи непрямих податків. У Російській Федерації він був введений в дію з 1 січня 1992 р. в результаті проведення податкової реформи.
ПДВ є регулюючим федеральним податком. Законом про Федеральний бюджет на 1999 р. встановлено такі пропорції розподілу ПДВ між федеральним і регіональними бюджетами: 75 і 25% до 1 квітня 1999 р. і відповідно 85 і 15% з 1 квітня 1999 ПДВ на товари, що ввозяться на територію РФ, а також на дорогоцінні метали і дорогоцінні камені з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння РФ повністю надходять до федерального бюджету. Причиною зниження частки надходжень від ПДВ в 1999 р. є можливість введення регіонального податку з продажів, надходження від якого перекриють втрати регіональних бюджетів через скорочення ПДВ.
Прообразом ПДВ вважається податок з обороту, за рахунок якого в значній мірі формувалася дохідна база бюджету в колишньому СРСР. Податок з обороту виник при проведенні податкової реформи 30-х років і проіснував близько 60 років. Ці роки були періодом панування планової економіки і жорсткого централізованого регулювання цін, виробництва, розподілу та доходів громадян. Податок з обороту був свого роду регулятором цін. По окремих товарах (автомобілі, горілка, тютюн) він суттєво завищував ціну в порівнянні з собівартістю і мав риси непрямого податку. Однак податок з обороту не носив загальний характер, не мав єдиної ставки. Цим підтримувався штучно низький рівень цін на деякі види продукції, в тому числі на продукти харчування, військову техніку, медикаменти, дитячий асортимент товарів, книги і т.д.
Податок з обороту цілком акумулювався в бюджет. Головним методом його справляння був метод різниці цін, при якому сума податку розраховувалася вирахуванням з оптових цін промисловості (без оптово-збутових знижок) оптових цін підприємства. Така система забезпечувала потреби планового господарства і була органічним елементом планової економіки.
Перехід до ринку означав формування вільних ринкових цін і відповідно ліквідацію директивно встановлених оптових і роздрібних цін. У нових умовах зникла можливість централізованого встановлення податку з обороту в колишньому його вигляді, постало питання про заміну податку з обороту іншим податком, здатним забезпечити в колишньому обсязі формування дохідної частини бюджету. Вивчення світового досвіду показало, що існують два види податків, здатних замінити податок з обороту. Це податок на додану вартість і податок з роздрібних продажів. Вони є податками на споживання і стягуються, коли люди витрачають гроші, а не заробляють. При податок на споживання додатковий дохід податком не обкладається доти, поки прибуток не витрачається. За останні 30 років індустріальні країни поступово переходили до податків на споживання. Особливо популярним став ПДВ, який має деякі спільні риси з податком з обороту. І той і інший багатоступінчасті і стягуються на всіх стадіях руху товарів до кінцевого споживача. Однак на відміну від податку з обороту з нарахованої суми ПДВ віднімається ПДВ, сплачений на всіх попередніх стадіях руху товарів. Будучи по суті податком на споживання, за певних умов ПДВ може виступати фактором, що стримує виробництво.
Згідно ст.1 Закону РРФСР «Про податок на додану вартість» (від 6 грудня 1991 р., в редакції Федерального закону від 7 серпня 1995 р. № 128-ФЗ) податок на додану вартість являє собою форму вилучення до бюджету частини доданої вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва і визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт і послуг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу.

Таким чином, ПДВ має універсальний характер, оскільки стягується з усіх товарів, робіт і послуг протягом всього виробничого циклу - від заводу до магазину. Причому кожен проміжний учасник цього процесу сплачує податок.
Додана вартість являє собою частину вартості товарів, робіт і послуг, яка створена живою працею і включає в себе заробітну плату і прибуток. Однак на законодавчому рівні відбувся поділ визначення податку та порядку його обчислення. Закон визначає, що сума податку на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету, визначається як різниця між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані їм товари, роботи, послуги, і сумами податку, фактично сплаченими постачальникам за матеріальні ресурси, роботи, послуги, вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу (ст. 7).
ПДВ має ряд переваг для бюджету: це стабільний, регулярне джерело доходів. Він складний для платника з точки зору ухилення від сплати. Надзвичайно велике фіскальне значення ПДВ. У 1997 р. у федеральний бюджет надійшло 117,1 млрд. руб., Або 4,4% ВВП. На 1999р. планується мобілізація доходів федерального бюджету за рахунок цього джерела в сумі 143,7 млрд. руб., що рівнозначно 36% від усіх податкових надходжень, або 3,6% від ВВП. Незважаючи на відносне зменшення, ПДВ продовжує утримувати перше місце у податкових доходах федерального бюджету.
Платниками ПДВ є російські та іноземні юридичні особи, які здійснюють виробничу та іншу комерційну діяльність, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що знаходяться на території Російської Федерації, і індивідуальні приватні підприємства.
Не є платниками фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.
Оподатковуваний оборот для всіх підприємств, крім підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, визначається виходячи з вартості реалізованих товарів, робіт і послуг без включення до них податку на додану вартість.
Для підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування оподатковуваний оборот визначається виходячи з вартості реалізованих товарів, робіт і послуг з включенням до неї податку на додану вартість.
При обчисленні оподатковуваного обороту по підакцизних товарах, в нього включається сума акцизу.
В оподатковуваний оборот включаються обороти з реалізації товарів, робіт і послуг:
- на території Російської Федерації за вільними або державними регульованими цінами;
- всередині підприємства для власних потреб, витрати по яких не відносяться на витрати виробництва та обігу, а також своїм працівникам. Ці обороти обчислюються за цінами реалізації аналогічних товарів іншим споживачам, а за відсутності їх-за фактичною собівартістю;
- без оплати при обміні їх на інші товари, роботи, послуги або при безоплатній передачі.
У поняття придбаної продукції включаються основні засоби, в тому числі будівлі і споруди.
При безоплатній передачі:
1) основних засобів (крім основних засобів невиробничої сфери) з балансу на баланс вони підлягають оподаткуванню ПДВ;
2) товарів, робіт, послуг платником податку є сторона їх передавальна:
- обороти з реалізації предметів застави;
- кошти, одержувані від інших підприємств і організацій, за винятком коштів, що зараховуються в установленому порядку до статутних фондів підприємств їх засновниками, засобів, що об'єднуються на здійснення спільної діяльності, і коштів цільового бюджетного фінансування;
- обсяги будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом;
- доходи, отримані від передачі у тимчасове користування фінансових ресурсів за відсутності ліцензії на проведення банківських операцій;
- кошти від стягнення штрафів, пені, неустойок, отриманих за порушення договірних зобов'язань.
Податкова ставка. При введенні ПДВ за всіма видами товарів, робіт і послуг була встановлена єдина податкова ставка - 28%, розрахована таким чином, щоб підтримати доходи бюджету по даному джерелу на рівні надходжень попереднього року від двох скасованих податків - податку з обороту та податку з продажів. За світовими стандартами це була надзвичайно висока податкова ставка, її застосування викликало інфляційне зростання цін і істотне зниження життєвого рівня населення. Тому з метою забезпечення мінімального рівня соціального захисту з 1 липня 1992 р. на обмежене коло товарів народного споживання (борошно, крупа, макаронні вироби, молоко, кефір, сир і т. д.) була встановлена знижена ставка - 15%. З 1993 р. ставка податку на додану вартість на продовольчі товари (за винятком підакцизних) і товари для дітей по законодавчо встановленим переліками була знижена до 10%, по інших товарах - до 20%.
Переліки товарів, що підлягають оподаткуванню за ставкою 10%, затверджуються спеціальною постановою Уряду РФ. Еволюція ставок ПДВ у бік зниження обумовлена негативним впливом цього податку на реальне виробництво і неможливістю його повної та своєчасної сплати. В умовах тривалої кризи російської економіки ПДВ не залишився нейтральним стосовно до кінцевих результатів діяльності підприємства, його стягування в повному обсязі наштовхнулося на обмежений попит, внаслідок чого підприємства нерідко змушені виплачувати ПДВ за рахунок власних джерел. У 1999 р. недоїмка по ПДВ перевищила його фактичні надходження до консолідованого бюджету РФ.
На підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування виділення сум ПДВ по кожній торгово-господарської операції ускладнене. Тому підприємства виробляють обчислення сум податку за розрахунковими ставками, які визначаються як частка ПДВ у відсотках до загальної вартості реалізованих товарів з урахуванням ПДВ. Якщо вартість товару без ПДВ становить 100%, то ціна реалізації з урахуванням ПДВ залежно від встановленої ставки (20 і 10%) складе 120 або 110%. Розрахункову ставку ПДВ можна розрахувати за формулою:
Ср=С: (100% + С) х 100%,
де Ср - розрахункова ставка ПДВ;
С - ставка ПДВ.
Таким чином, розрахункова ставка ПДВ по товарах, роботах і послугах, ціни на які встановлені з включенням ПДВ, становитиме:
- 16,67% - при ставці ПДВ 20%
- 9,09% - при ставці ПДВ 10%.
Рахунок-фактура. Підприємства - платники податку зобов'язані виділяти суму ПДВ окремим рядком у всіх розрахункових документах. З 1 січня 1997 р. в відповідно до Указу Президента РФ від 8 травня 1996 р. № 685 «Про основні напрями податкової реформи в Російській Федерації та заходи щодо зміцнення платіжної та розрахункової дисципліни» при здійсненні операцій з реалізації товарів, робіт і послуг всі платники податку на додану вартість зобов'язані складати рахунки-фактури. Постановою Уряду РФ від 29 липня 1996 р. № 914 встановлено порядок складання рахунків-фактур, ведення журналів обліку рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів.
Рахунки-фактури - обов'язковий документ для всіх платників ПДВ і служать інструментом додаткового контролю податкових органів за повнотою збору цього податку. З введенням рахунків-фактур відшкодування ПДВ по придбаних товарах, призначеним для продажів, і матеріальних ресурсів, вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу, допускається за обов'язкової наявності рахунків-фактур, зареєстрованих у книзі покупок у покупця.
Періодичність сплати ПДВ залежить від розмірів середньомісячних платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету:
- підприємства з середньомісячними платежами більше 10 тис. руб. сплачують податок щодекади виходячи з фактичних оборотів з реалізації товарів, робіт і послуг за минулий календарний період;
- підприємства з середньомісячними платежами від 3 до 10 тис. руб. перераховують податок щомісяця;
- підприємства з середньомісячними платежами до 3 тис. руб. сплачують податок раз на квартал;
- малі підприємства незалежно від розміру середньомісячних платежів сплачують ПДВ щокварталу.
Пільги. Законодавством визначено широке коло пільг з ПДВ. За своїм призначенням пільги поділяються на соціальні, економічні, інші.
Значення соціальних пільг полягає в тому, щоб сприяти розвитку окремих соціальних послуг, забезпечити податкові переваги для певних, які потребують державної підтримки груп населення. До них відносяться, наприклад, звільнення від сплати податку закладів культури, мистецтва, культу, освіти, виведення з-під оподаткування квартирної плати, послуг міського пасажирського транспорту, ритуальних послуг і деякі інші.
  Економічні пільги застосовуються для стимулювання розвитку окремих галузей та економічних процесів. Серед переліку економічних пільг можна назвати експортну пільгу. Її застосування сприяє підвищенню конкурентоспроможності російських товарів на світовому ринку, усуває можливість подвійного оподаткування одних і тих же обертів. Ця пільга не застосовується при експорті в країни СНД, оскільки відсутність облаштованих митних кордонів великої протяжності не дозволяє перейти до застосування ПДВ без істотних втрат для російського бюджету.
  До групи інших пільг входять такі пільги, як звільнення від ПДВ різних грошових, страхових операцій, а також операцій, пов'язаних з обігом цінних паперів, і деякі інші пільги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ГЛАВА 10. Податок на додану вартість"
 1. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
    податкових надходження до бюджету всіх рівнів. На початок 1998 р. в Росії налічувалося 861 тис. малих підприємств (МП), на яких працювало 13,0% всіх зайнятих у народному господарстві. За переважному в них виду діяльності і формою власності вони розподілялися наступним чином (табл. 17.1, 17.2). Таблиця 17.1. Розподіл МП по виду діяльності Число підприємств Середньооблікова
 2. Звіт про результати господарськоїдіяльності
    налоговв розмірі 80 тис дол Навіть при тому, що «Рент-е-клерк» являє собою просте підприємство, бухгалтерам, що складають звіт про результати діяль-ності фірми, доводиться стикатися з мно-дружність складнощів. 'Це завдання зовнішніх аудиторів, бухгалтерів-контролерів, проверяющіхработу власних бухгалтерів і рахівників великої кількості фірм. $ І-Економіка ТАБЛИЦЯ 1-2.
 3. 6. Заробітна плата та засоби існування
    податки не повинні негативно впливу на реальну заробітну плату робітників після всіх відрахувань. Ця доктрина неявно передбачає теза Маніфесту комуністичної партії: Робітники не мають батьківщини і їм нічого втрачати, окрім своїх ланцюгів; отже, вони не беруть участь у війнах, які ведуться експлуататорами, і їх не цікавить, чи є їх країна завойовником, або піддалася
 4. Коментарі
    глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів в
 5. 12.3. Аналіз використання позабюджетних коштів в університеті
    податків на прибуток і доданої вартості. Аналіз зміни касових витрат з позабюджетних коштів за 2000 і 2001 рр.. проведено в таблиці 12.7. Таблиця 12.7 Аналіз касових витрат з позабюджетних коштів {foto221} {foto222} З таблиці видно, що в основному по підстатті відбулося значне збільшення касових видатків. Зменшення спостерігається по підстатті: «Музичні
 6. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
    податку на зовнішню торговлюПлата за конвертацію валюти на чорному ринку в 1988 р. * Середній темп зростання ВВП на душу населення в 1980 - 90рр. 19801989 Країни зі слабкими торговельними обмеженнями Сінгапур0.50.204.2 Гонконг0.00.005.7 Малайзія7.73.202.6 Ірландія3.02.522.9 Тайвань3.62.216.5 Таіланд6.95.215.8
 7. Глава 20
    податків на операції з акціями та на прибуток, так що можна було б сказати, що і сама гра стала зовсім іншою. Приносили йому прибуток тактичні прийоми і виверти більше не працюють. До того ж з усіх боків твердять, що моральний рівень Уолл-стріт незмірно виріс з тих пір. Але можна з упевненістю стверджувати, що Кін був би великим маніпулятором в будь-який момент нашої фінансової історії,
 8. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    податкових надходжень. , Жодне суспільство не може дозволити собі, щоб все більша частина його населення протягом все більш тривалого часу жила в бездіяльності, як би воно не платило за це. Суспільство може гарантувати певну кількість років пенсійного забезпечення (десять, п'ятнадцять або двадцять років), але більше неможливо гарантувати пенсію в певному віці, наприклад, в
 9. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
    податковими властями, натискати на грошові та податкові гальма задовго до того, як жорсткі ринки робочої сили зможуть підштовхнути заробітну плату вгору. Цю проблему можна зрозуміти по діяльності Федеральної резервної системи США в 1994 і 1995 рр.. На початку 1994 р. ФРС вважала економіку настільки схильною інфляції, що розглядала як ознака перегрітої економіки навіть звичайне в історичній
 10. Валовий внутрішній продукт
    податковими органами. Обсяг виробництва цього «сектора» економіки складає в розвинених країнах від третини до половини сукупного випуску. Під тіньовою економікою розуміються ті види виробництв і діяльності, які офіційно не зареєстровані і не враховуються національними статистичними та податковими службами. До тіньовій економіці, таким чином, відносяться не тільки незаконні види
© 2014-2022  epi.cc.ua