Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

29.2. Фонд фінансової підтримки регіонів


У 1992-1993 рр.. в РОСІЇ працювала організована Всесвітнім банком реконструкції та розвитку група іноземних фахівців. Вона займалася питаннями розвитку бюджетного федералізму в Росії. За її рекомендації в механізм міжбюджетних відносин відповідно до Указу Президента РФ від 22 грудня 1993 р. № 2268 з 1994 р. була введена нова форма надання фінансової допомоги бюджетам суб'єктів Російської Федерації - трансферти.
Для цього був створений Фонд фінансової підтримки регіонів (ФФПР), який формується за рахунок коштів федерального бюджету. Кошти цього фонду розподіляються (у вигляді трансфертів) між регіонами, потребують підтримки, тобто регіонами, в яких середньодушовий рівень доходів по їх бюджетам нижче середньодушового доходу по бюджетах всіх суб'єктів РФ. Розподіл коштів Фонду здійснюється на об'єктивній основі за єдиною методикою і формулою, що враховує бюджетні доходи відповідного бюджету та чисельність населення, що проживає на відповідній території.
Надалі цей спосіб перерозподілу бюджетних ресурсів був поширений і на місцеві бюджети. За рахунок коштів регіональних бюджетів було створено регіональні фонди фінансової підтримки.
Методика розрахунків передачі коштів в процесі впровадження такої форми передачі коштів змінювалася.
Так, у проекті бюджету на 1999 р. були визначені наступні порядок і нормативи формування і розподілу Федерального фонду фінансової підтримки регіонів.
Обсяг Фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ на 1999 формується за рахунок 14% загального розміру податкових доходів, що у федеральний бюджет, за винятком доходів від податку на додану вартість і акцизів з товарів, ввезених на територію РФ, митних зборів, митних зборів та інших митних платежів.
Засоби ФФПР (трансферти) розподілені таким чином, щоб довести наведені до порівнянним умов середньо-душові бюджетні доходи суб'єктів РФ, мають право на отримання трансфертів, до одного і того ж, максимально можливого при планованому обсязі ФФПР рівня.
Для приведення бюджетних доходів суб'єктів РФ до порівнянним умов власні середньодушові бюджетні доходи суб'єктів РФ діляться на величину індексу бюджетних витрат.
Власні середньодушові бюджетні доходи суб'єктів РФ Ддуш розраховуються за формулою:
Ддуш i=Дi: Чн i,
де Дi - обсяг власних доходів консолідованого бюджету суб'єкта РФ в 1997 р. в умовах 1999;
Чн i - чисельність населення даного суб'єкта РФ за станом на 1 січня 1998
Індекс бюджетних витрат ІБР показує, наскільки більше необхідно витратити бюджетних коштів (у розрахунку на душу населення) в даному регіоні в порівнянні з мінімальними по РФ витратами для забезпечення одного і того ж рівня фінансування бюджетних витрат.
При розрахунку індексів бюджетних витрат використовується угруповання суб'єктів РФ (крім м. Москви) по великим економічним районам.
ІБР розраховується за формулою:
ІБРi=Pj Pmin
де Pj - середньозважене значення питомих (у розрахунку на душу населення) бюджетних витрат по даній групі суб'єктів РФ за 1997 р., наведених до умов 1999;
Pmin - мінімальне серед всіх груп середньозважене значення питомих бюджетних витрат за 1997 р.
, приведених до умов 1999
Наведені до порівнянним умов власні середньодушові, бюджетні доходи суб'єктів РФ Дпр розраховуються за формулою:
Дпр i=Ддуш i: ІБРi
де Ддуш i - власні середньодушові бюджетні доходи суб'єкта РФ в 1997 р. в умовах 1999;
ІБРi - індекс бюджетних витрат для даного суб'єкта РФ.
Розрахунок трансфертів проводиться в такій послідовності:
1) визначається суб'єкт РФ з найменшим значенням приведених до порівнянним умов середньодушових бюджетних доходів;
2) розраховується обсяг коштів, яких бракує даному суб'єкту РФ для доведення його наведених середньодушових бюджетних доходів до рівня наступного за них суб'єкта РФ;
3) отримане значення множиться на індекс бюджетних витрат і чисельність населення даного суб'єкта Російської Федерації ;
4) отримана величина віднімається з планованого обсягу ФФПР;
5) процедура повторюється для зростаючого на кожному кроці на одиницю кількості суб'єктів РФ до тих пір, поки що розподіляються трансферти не перевищать планований обсяг ФФПР;
6) рівень наведених середньодушових бюджетних доходів, до якого проводиться вирівнювання, коригується таким чином, щоб забезпечити рівність суми розрахованих трансфертів і планованого обсягу ФФПР.
Таким чином, формула розрахунків трансфертів по регіону має наступний вигляд:
Ti=(Д0 - Дпр i)? ІБРi?
Де Ti - розрахунковий обсяг трансферту суб'єкту РФ (за умови, що Ti> 0);
Д0 - рівень наведених середньодушових бюджетних доходів, до якого проводиться вирівнювання;
Дпр i - приведені власні середньодушові бюджетні доходи даного суб'єкта РФ;
ІБРi - індекс бюджетних витрат для даного суб'єкта Російської Федерації;
Чн i - чисельність населення даного суб'єкта РФ, використовувана при розрахунку трансфертів.
Частка (у%) суб'єкта РФ, що має право на отримання трансферту, в ФФПР розраховується як відношення розрахункового трансферту до запланованому обсягу ФФПР.
Слід зазначити, що надання фінансової допомоги територіям регламентується законодавчо. У Бюджетному кодексі РФ зафіксовано ряд умов надання такої допомоги.
1. Фінансова допомога з федерального бюджету на вирівнювання рівня мінімальної бюджетної забезпеченості бюджету суб'єкта РФ надається за умови підписання угоди про виконання бюджету суб'єкта РФ через Федеральне казначейство Російської Федерації.
2. Суб'єкт Російської Федерації та муніципальне утворення - одержувачі фінансової допомоги з федерального бюджету на вирівнювання рівня мінімальної бюджетної забезпеченості-не мають права:
- ставити державних і муніципальних службовців, що фінансуються за рахунок коштів бюджету суб'єкта РФ і муніципального бюджету , в кращі умови (оплата праці, відрядження та інші витрати) у порівнянні з державними службовцями федеральних і регіональних установ (з урахуванням регіональних коефіцієнтів заробітної плати);
- надавати бюджетні кредити юридичним особам у розмірі, що перевищує 3% видатків бюджету суб'єкта РФ;
- надавати державні гарантії суб'єкта РФ і місцевого бюджету та муніципальні гарантії в розмірі, що перевищує 5% видатків бюджету суб'єкта РФ і місцевого бюджету.

3. Фінансова допомога з федерального бюджету бюджету суб'єкта РФ, що надається на вирівнювання рівня мінімальної бюджетної забезпеченості, визначається на основі нормативів фінансових витрат на надання державних послуг з метою фінансування витрат, що забезпечують мінімальні державні соціальні стандарти. Перелік, види і кількісні значення мінімальних державних соціальних стандартів встановлюються федеральним законом і визначаються можливостями консолідованого бюджету Російської Федерації. Нормативи фінансових витрат на надання державних послуг та нормативи мінімальної бюджетної забезпеченості встановлюються Урядом Російської Федерації.
4. Усі бюджети складаються і виконуються на основі принципу пріоритетного фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням мінімальних державних соціальних стандартів при безумовному виконанні боргових зобов'язань. Ще не забезпечено фінансування мінімальних державних соціальних стандартів на рівні мінімальної бюджетної забезпеченості, в проект бюджету не можуть бути включені витрати (при виконанні бюджету не можуть фінансуватися витрати), не пов'язані з досягненням мінімальних державних соціальних стандартів, або витрати, що забезпечують фінансування окремих державних соціальних стандартів вище мінімального рівня при недофінансуванні інших при безумовному виконанні боргових зобов'язань.
5. У Бюджетному кодексі РФ регламентується надання бюджетних позик суб'єктам РФ на фінансування касових розривів. Суб'єкти РФ мають право на залучення цільових бюджетних позичок на фінансування касових розривів, обумовлених сезонним характером витрат або сезонним характером надходжень доходів, на строк до шести місяців на відплатних і безоплатних умовах. Цілі надання зазначених позичок, умови оплати і повернення цільових бюджетних позичок суб'єктам РФ визначаються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік. У разі, якщо надані бюджетні позики не погашені до кінця фінансового року, залишок непогашеної позички погашається за рахунок коштів фінансової допомоги, що надається бюджету суб'єкта РФ з федерального бюджету в черговому фінансовому році. Якщо бюджет суб'єкта РФ не отримує фінансової допомоги з федерального бюджету в черговому фінансовому році, непогашена частина бюджетної позички погашається за рахунок відрахувань від федеральних податків і зборів, що зараховуються до бюджету суб'єкта Російської Федерації.
6. Бюджетний кодекс РФ визначать також права органів державної влади Російської Федерації при наданні фінансової допомоги бюджету суб'єкта РФ. Уповноважений орган державної влади Російської Федерації має право провести ревізію бюджету суб'єкта РФ - одержувача фінансової допомоги з федерального бюджету. При отриманні суб'єктом РФ фінансової допомоги в обсязі, що перевищує 50% витрат його консолідованого бюджету, ревізія бюджету суб'єкта РФ проводиться в обов'язковому порядку.
7. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації також мають право здійснювати контроль за витрачанням коштів, що надійшли до місцевих бюджетів з бюджетів суб'єктів РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29.2. Фонд фінансової підтримки регіонів "
 1. 4.2. Федеральний бюджет Російської Федерації
  фонд - федеральний бюджет. У ст. 71 Конституції РФ зафіксовано, що у веденні Російської Федерації перебувають федеральний бюджет, федеральні податки і збори, федеральні фонди регіонального розвитку. Через федеральний бюджет здійснюється процес розподілу і перерозподілу внутрішнього валового продукту і створеного національного доходу країни між галузями народного господарства,
 2. Словник термінів
  фонди. Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства. Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської
 3. Роздержавлення і приватизація
  фонд, житлове будівництво, підприємства сільського господарства і т.д. Після приватизації суб'єктами власності стають: приватна особа, працівник приватизованого підприємства, трудовий колектив, банки, холдинги, акціонерні товариства (товариства) і т.д. Масштаби приватизації в тій чи іншій країні залежать від того, наскільки широко використовувався в них метод націоналізації приватного сектора в
 4. Структурна і регіональна політика ЄС
  фонд, який фінансує регіональні, соціальні і аграрні міждержавні програми підтримки окремих регіонів залежно від їх приналежності до тієї чи іншої групи «проблемних» територій. У 80-х рр.. були розроблені і стали реалізовуватися чотири міждержавні регіональні програми по найважливіших галузевих напрямів: «Стар», що передбачає створення систем комунікацій в
 5. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  фондів, одного або декількох юридичних осіб, які не є cyбьектамі малого підприємництва, не перевищує 25%, б) середня чисельність працівників за звітний період не перевищує граничних рівнів: у промисловості - 100 людина, будівництві - 100, транспорті - 100, сільському господарстві - 60, науково-технічній сфері - 60, оптовій торгівлі - 50, роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні
 6. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  фонди - холдинги (Гібралтар, острови Джерсі і Гернсі); - перевагами розвитку окремих сфер діяльності (банківської, страхової - Люксембург, фінансової - Швейцарія); - широко розвиненою інфраструктурою бізнесу (Кіпр); - відсутністю валютного контролю (Ірландія, Нідерланди і Антільські острови) і вільної конвертованості місцевої валюти (Багамські острови); - конфіденційністю
 7. 30.1. Економічна природа позабюджетних фондів
  фонди. Розподіл державного бюджету на систему бюджетів, у тому числі і виділення в їх складі і за рамками бюджетів спеціальних фондів зі своїми джерелами і напрямками витрачання, покликане було принципово змінити підхід усіх суб'єктів соціально-економічного середовища до фінансових коштів. Виникнення позабюджетних державних фондів пов'язане зі спеціальними видами витрат
 8. 30.8. Територіальні позабюджетні фонди
  фондах органів місцевого управління в нашій країні виник ще наприкінці 70-х років. Доцільність і можливість формування таких фондів була запропонована і обгрунтована в роботах Науково-дослідного фінансового інституту Мінфіну СРСР Г. Б. Поляком. При проведенні на початку 80-х років економічного експерименту в м. Поті, що передбачав поєднання галузевого та територіального принципів
 9. 4.Оценка федерального бюджету з позицій вирішення головних завдань соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р. і в середньостроковій перспективі
    фонду) в тому числі: Державне управління, місцеве самоврядування і судова влада 100 5,6 100 5,7 - +0,1 Міжнародна діяльність 2,3 3,5 +1,2 Безпека держави (національна оборона, правоохоронна діяльність, попередження і ліквідація ПП, поповнення держрезервів, утилізація та ліквідація озброєнь, мобілізаційна підготовка, військова
 10. 23.2. Формування господарського механізму ЄС
    фонд орієнтації і гарантування сільського господарства (ФЕОГА). Фонд витрачається на 1/5 на цілі «орієнтації», тобто на різні заходи щодо підвищення рентабельності аграрного виробництва. Велика частина коштів (майже 4/5) йде на гарантування, тобто на субсидування фермерам продукції та оплату експорту «надлишків» в треті країни. Це відноситься до вирощування цитрусових культур, виноробству, молочному
© 2014-2022  epi.cc.ua