Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

32.2. Особливості побудови інформаційної системи управління фінансами


У Російській Федерації створюється нова система управління фінансами. Управління фінансами здійснюється насамперед вищими органами державної влади і управління - Президентом РФ і Федеральними Зборами. Це управління має місце при розгляді і затвердженні проекту федерального бюджету, а також затвердження звіту про його виконання.
Фінансова система Росії - це сукупність державних органів і організацій, фінансових і кредитних установ, що здійснюють безпосередньо фінансову діяльність держави. Систему фінансових органів очолює Міністерство фінансів РФ, яке є органом виконавчої влади, який забезпечує проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової та валютної політики в Росії і координує діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. Керуючи фінансами відповідно до своїх повноважень, ці органи сприяє проведенню єдиної державної фінансової політики.
Діяльність Міністерства фінансів РФ поширюється, хоча й різною мірою, на всі ланки фінансової системи РФ. Під його безпосереднім повсякденним впливом знаходяться федеральний бюджет і державні федеральні позабюджетні фонди, державний кредит, грошовий обіг і контроль за виконанням та цільовим використанням бюджетних коштів.
У Міністерстві здійснюється постійна аналітична робота, пов'язана з виділенням вузлових проблем управління економічними процесами, підготовкою і аналізом можливих варіантів рішень.
В даний час в Міністерстві фінансів і його територіальних органах впроваджені окремі компоненти інформаційної системи, які автоматизують лише деякі основні функціональні процеси (табл. 32.1).
Таблиця 32.1 Програмні продукти, включені до фонду алгоритмів і програм Міністерства Фінансів РФ Найменування програмного продукту користувача 1 2 Автоматизована система використання кошторису фінансового органу (АСІСФ «Кошторис») Територіальні фінансові органи Автоматизована система фінансових розрахунків (АРМ «Фінанси») Територіальні фінансові органи Розрахунок посібників на виплату щомісячної допомоги на дітей по регіонах Центральний апарат Звід уточнених річних і квартальних планів по бюджетах суб'єктів Російської Федерації - "-
Звід проекту витрат федерального бюджету на основі заявок міністерств і відомств Центральний апарат
Розрахунок варіантів проекту бюджету - "- Облік змін і складання уточненого плану видатків федерального бюджету -" -
Звід проекту витрат федерального бюджету на соціально- культурну сферу і науку на основі заявок міністерств та відомств - "-
Розрахунки варіантів проекту бюджету на соціальну сферу та науку Центральний апарат Облік змін і складання уточненого плану видатків федерального бюджету на соціальну сферу та науку -" - Програмно-інформаційний комплекс «Введення реєстру цінних паперів» - "- Обробка та аналіз статистичної інформації по промисловості -" - Звід, контроль госпорганів і аналіз фінансового стану промисловості - "- Обробка та аналіз відомчої звітності по річковому, морському і повітряному транспорту -" - Обробка та аналіз статистичної інформації по агропромисловому комплексу - "- Обробка та аналіз статистичної інформації з легкої промисловості, сфері послуг та підприємництва -" - Обробка та аналіз статистичної інформації по торговим підприємствам і організаціям - "- Звід річних звітів про витрати на утримання управлінського персоналу та службових легкових автомобілів по установам та організаціям, які перебувають на бюджетному фінансуванні Центральний апарат і територіальні фінансові органи Аналіз даних з повернення бюджетних позик та сплати відсотків за статтею «Неподаткові доходи» Центральний апарат, територіальні органи Федерального казначейства Облік надходжень нарахованих відсотків та погашення позик по інвестиційним та конверсійним кредитами Центральний апарат Комплекс завдань «Прибутковий модуль системи виконання Федерального бюджету» Територіальні органи Федерального казначейства Фінансування витрат федерального бюджету з особових рахунків одержувачів коштів, що відкриваються у відділеннях Федерального казначейства (Кошторис F) Територіальні органи Федерального казначейства Фінансування витрат федерального бюджету з особових рахунків одержувачів коштів , що відкриваються у відділеннях Федерального казначейства (Кошторис W) Територіальні органи Федерального казначейства Автоматизована комплексна система виконання кошторису в органах казначейства (АКСІОК) Територіальні органи Федерального казначейства Програмно-інформаційний комплекс «Реєстр власників великих цінних паперів» Центральний апарат, територіальні фінансові органи Програмно-інформаційний комплекс «Облік та ведення реєстру архівних справ» Центральний апарат Програмно-інформаційний комплекс «Ведення реєстру інвестиційних інститутів» Центральний апарат Автоматизоване робоче місце працівника бюджетного фінансування (АРМ «Бюджет») Територіальні фінансові органи
Завдання вдосконалення інформаційного забезпечення процесів формування та виконання бюджету повною мірою можуть бути вирішені тільки шляхом створення комплексної автоматизованої інформаційної системи фінансових розрахунків на основі використання сучасних інформаційних технологій та засобів обчислювальної техніки.

АІС «Фінанси» - це система, що об'єднує фахівців (економістів, що працюють в центральному апараті та територіальних органах) і технічні засоби (ЕОМ, засоби телекомунікації тощо) з метою вдосконалення процесів складання і виконання державного бюджету в усіх ланках фінансової системи.
АІС «Фінанси» - не доповнення до фінансової системи, що функціонує окремо від неї. Вона нерозривно пов'язана з фінансовими органами, інтегрована в їх структуру. АІС забезпечує підвищення оперативності та якості роботи в процесі збору, обробки, узагальнення та аналізу фінансової інформації, обміну нею по каналах зв'язку в рамках відомства, а також при взаємодії з представницькими і виконавчими органами державного управління та іншими взаємодіючими організаціями та системами.
Впровадження АІС дозволить підвищити оперативність планування і прогнозування бюджету, оптимізацію управління доходами та витратами федерального бюджету РФ, посилити контроль за надходженням та цільовим використанням державних коштів, підвищити оперативність фінансування державних програм і взаємодію підрозділів міністерства.
Окремі функціональні підсистеми АІС «Фінанси» слід розглядати як складові компоненти інтегрованої інформаційної системи, яка повинна відображати цілісну картину загальної фінансової обстановки в країні, забезпечувати її комплексний аналіз, допомагати у підготовці прогнозних оцінок і підтримувати процеси колективного та індивідуального прийняття рішень.
АІС «Фінанси» є територіально-розподіленої інформаційної системою і обслуговує інформаційні потреби співробітників Міністерства фінансів РФ, включаючи центральний апарат, а також управління Федерального казначейства в регіональних центрах та відділення Федерального казначейства на місцях (районний рівень) . Крім того, абонентська мережа АІС «Фінанси» розміщується у «прямих» одержувачів бюджетних коштів. У процесі свого функціонування АІС «Фінанси» взаємодіє з суміжними інформаційними системами органів державної влади і управління.
В результаті створення і впровадження АІС «Фінанси» мають бути досягнуті:
- скорочення паперового документообігу та ручної праці при обробці інформації при одночасному збільшенні загального потоку оброблюваної інформації, забезпечення її повноти та достовірності;
- підвищення оперативності обробки інформації, що надходить на різні рівні ієрархії фінансової системи;
- стандартизація інформаційної бази (нормативно-довідкової та правової інформації, вхідних і вихідних документів, описів інформаційних об'єктів, правил завдання і представлення результатів) для забезпечення уніфікованої обробки фінансової інформації як єдиної взаємозалежної системи;
- підвищення достовірності даних по обліку бюджетних коштів та ефективного контролю за їх отриманням та використанням ;
- поглиблений автоматизований аналіз динаміки надходження податків і можливість прогнозу цієї динаміки;
- підвищення оперативності та повноти обміну інформацією з зовнішніми системами - органами державного і господарського управління, банківської системою, податковими органами, податковою поліцією, митними органами і т.
д.;
- підвищення оперативності та повноти отримання даних про доходи і витрати бюджету (по кожному виду доходу / витрати або групі доходів / витрат) за запитом на конкретну дату;
- поглиблений аналітичний аналіз динаміки видаткових та дохідних статей бюджету на будь-яких ієрархічних рівнях системи виконання бюджету;
- оперативність передачі інформації про доходи і витрати бюджету між різними рівнями ієрархії виконання бюджету (методичних та інструктивних матеріалів - зверху вниз, узагальненої звітної та аналітичної інформації - знизу вгору). Функціонування АІС «Фінанси» дозволить на основі чітко визначених обсягів реальних потреб найбільш раціонально, селективно проводити оптимізацію бюджетних потоків, знизити ймовірність серйозних «проривів» у фінансуванні, зробити процес виконання бюджету більш плавним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32.2. Особливості побудови інформаційної системи управління фінансами "
 1. 5.2. Схеми бюджетної класифікації
  особливо в частині витрачання коштів. Важливим завданням нової класифікації було забезпечення міжнародної порівнянності складу та структури показників доходної та видаткової частин бюджету, їх справжнє зміст (в першу чергу це відносилося до показників бюджетних витрат). Бюджетна класифікація 1997 була затверджена Федеральним законом «Про бюджетної класифікації Російської Федерації»
 2. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  особливістю, що в даному випадку ціна вирішення проблеми і пов'язана з цим відповідальність досить висока. Тому керівництву клієнта може знадобитися незалежне експертне обгрунтування визначення та вирішення проблеми. Іноді це є способом для клієнта розділити з консультантом відповідальність, не в частині прийняття рішення, але в частині його розробки. Можуть бути й інші ситуації,
 4. 4.6. Додаткова інформація
  особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало назву "відпливу умів", тобто еміграції найбільш освічених і кваліфікованих фахівців з бідних країн і країн з перехідною економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. Суттєвою проблемою розвитку (в т. ч. кар'єрного) є шкідливі звички. Алкоголь необоротно руйнує клітини мозку (в будь-якому
 5. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  особливості. Вони обумовлені не тільки національними традиція-Мі, організацією освіти і охорони здоров'я, але переважно характером адміністративної системи, структурними особливостями економіки, розвитком оборонних галузей, чисельністю армії та ін Перше місце в бюджетних витратах повинні займати соціальні статті. У цьому виявляється головна мета бюджетної політики, як і всієї
 6. 2 . Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  особливістю представників інституціоналізму є те, що в трактуванні соціально - економічних явищ вони виходять з визначальної ролі не індивідуальної (як у політичній економії класичного напряму), а групової психології. Тут чітко простежується зв'язок з історичною школою, яка вимагала поставити економічний аналіз на більш широку соціологічну та історичну
 7. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  особ без втручання держави стихійно і автоматично відновлювати економічну рівновагу. Методологічною основою лібералізму є принцип індивідуалізму, згідно з яким у суспільстві повинна існувати природна свобода людини, її незалежність від соціуму, а відстоювання своїх інтересів окремими індивідуумами веде до задоволення суспільних інтересів, до
 8. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  особливо, коли мова йде про соціал-реформістському варіанті такої економіки). У цьому полягає одна з її відмінностей від теорії соціального ринкового господарства, що грунтується на визнанні пріоритету приватної власності. Друга істотна відмінність даних теорій полягає в тому, що якщо, на думку Л. Ерхарда, для досягнення соціальної спрямованості економіки потрібно піднімати виробництво, а не
 9. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  Особливості процесу одержавлення засобів виробництва істотне вплив надають партії, які перебувають при владі. Правоконсервативні партії традиційно прагнуть зменшити масштаби одержавлення виробництва, а прогресивні - збільшити. Так, в Італії більшість комуністів і значна частина соціалістів вимагають збільшення державного підприємництва, а консервативні
 10. Введення
    особливості формування всіх ланок бюджетної системи Росії, особливу увагу приділено міжбюджетних відносин, розвитку методів бюджетного регулювання, формування доходів територіальних бюджетів. Розділ II присвячений викладу основ бюджетного процесу. Дається опис всіх процедур бюджетного процесу (складання, розгляд, виконання, контроль), у тому числі і таких мало
© 2014-2022  epi.cc.ua