Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

21.4. Реформування житлово-комунального господарства


Найбільш значущим компонентом дотацій, що надаються з територіальних бюджетів галузям соціальної сфери, є дотації на житлово-комунальне господарство (ЖКГ), що включають дотації на квартирну плату та житлово-комунальні послуги. Наприклад, в 1994 р. частка цих дотацій склала 4,7% ВВП, або 27% від сумарних витрат територіальних бюджетів. Зростання дотацій ЖКГ в цей період був пов'язаний з необхідністю запобігання подальшого зниження рівня життя населення та забезпечення гарантії доступу до таких життєво необхідних послуг, як житло і комунальні послуги.
Як показує аналіз, на збільшення дотацій ЖКГ в цей період вплинули два основних фактори.
1) підприємства через різке зменшення державного фінансування та падіння попиту на свою продукцію скорочували витрати на ці цілі. В результаті розширювалася сфера відповідальності місцевих бюджетів за дотування ЖКГ,
2) зростання цін на енергоносії випереджав загальний рівень інфляції (за оцінками Світового банку, в період 1992-1994 рр.. Це випередження склало по електроенергії 2, 8 рази, по паливу - 1,9 рази) Відповідно таке випередження, мабуть, лише частково могло бути компенсовано за рахунок встановлення пільгових тарифів населенню та перерозподілу цих витрат на підприємства.
Враховуючи, що соціальна сфера в Росії, як правило, фінансується за залишковим принципом, частка витрат на неї в обсязі ВВП, за оцінками, може знизитися на 3-4 пункти. Однак найбільш негативні наслідки для розвитку соціальної сфери може мати зміна пріоритетів при бюджетному фінансуванні її галузей. У зв'язку з цим при першочерговому виконанні поточних платежів найбільш вірогідним є подальше зниження обсягів інвестицій в галузях соціальної сфери, що істотно обмежить можливості їх функціонування та розвитку.

Реальними діями в цьому напрямку можна вважати проведені Урядом Росії реформи у сфері житлово-комунального господарства. Відповідно до представленого Урядом планом передбачувана реформа в даній сфері включатиме два етапи
Перший етап передбачає реалізацію заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання витрат на утримання ЖКГ. У числі таких заходів, зокрема, передбачається формування системи обліку споживання комунальних послуг, формування конкурентного середовища та нової, більш досконалої й економічною, системи обслуговування житлово-комунального господарства.
На другому етапі реформи передбачається здійснення низки заходів, що забезпечують поступовий перехід ЖКГ на повне самофінансування. При цьому, враховуючи реальну економічну ситуацію в країні, а також низький рівень доходів основної маси її населення, при реалізації реформи для населення передбачаються певні ліміти витрат на ЖКГ Передбачається, що частка оплати житлово-комунальних послуг у 2000 р. не перевищить 20% від сукупних доходів російських сімей.
За оцінками, при введенні нової системи оплати послуг ЖКГ в 1996 р. з розрахунку 16% сукупного сімейного доходу на дотації з бюджету згідно з проектом було б витрачено близько 75 трлн. руб. замість приблизно 100 трлн. руб. бюджетних коштів, фактично витрачених цього року. При збереженні існуючих тенденцій у динаміці обсягів ВВП в результаті реалізації урядового проекту у 1997 р. економія в даній сфері, за оцінками, може становити близько 35 трлн. руб.
Необхідно враховувати, що практична реалізація реформ в ЖКГ у Росії буде здійснюватися при істотно більш низьких середньодушових обсягах ВВП і доходи населення порівняно з економічно розвиненими країнами світу.
Наприклад, в 1995 р. фонд заробітної плати в Росії склав близько 23% від обсягу ВВП, а частка грошових доходів населення в його обсязі - 5% при значенні відповідних показників для США в даному періоді 59 і 85%. Відповідно при четирехпятікратном перевищенні обсягів ВВП на душу населення в розвинених країнах і приблизно рівних відносних витратах на ЖКГ в сімейних бюджетах на утримання даної сфери в розвинених країнах будуть використані фінансові ресурси, як мінімум в 6-7,5 разів перевищують за обсягами ресурси, використовувані в Росії. Це означає, що навіть з урахуванням більш низької якості житла в Росії, а також більш низьких питомих витрат на утримання даної сфери, ці кошти становитимуть лише невелику частину від коштів, необхідних для повної компенсації витрат на ЖКГ.
Крім того, при оцінці можливостей реалізації даного проекту необхідно враховувати і те, що в період проведення економічних реформ в Росії темпи зростання споживчих цін, як правило, перевищували відповідні показники, що характеризують динаміку обсягів ВВП і середньої заробітної плати населення. Тому при найбільш імовірному варіанті розвитку і збереженні даної тенденції на найближчу перспективу (про що свідчить і динаміка цих показників, яка спостерігається в 1996-1997 рр..), Додаткові витрати сімейного бюджету на утримання ЖКГ можуть ще більшою мірою знизити рівень життя більшої частини населення Росії .
***
Проблеми фінансування цієї галузі завжди були в полі зору фінансової науки і практики. Великий внесок у дослідження фінансових взаємин галузі з державою і населенням внесли В.В. Бармин, М.Г. Гершман, Б.Н. Колотілкін, І.Г. Мінц, Г.Б. Поляк, Ю.В. Пешехонов, Н.Л. Філатов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.4. Реформування житлово-комунального господарства "
 1. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  Сутність і роль бюджету. Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна на різних періодах історії. При цьому досить чітко виділяються два етапи. В епоху класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в
 2. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 3. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  Рівні дослідження економіки можуть бути самі різні. Залежно від масштабів економіка підрозділяється на мікроекономіку і макроекономіку. Мікроекономіка пов'язана з господарською діяльністю окремих економічних суб'єктів (підприємств, фірм, споживачів, домогосподарств, найманих робітників, підприємців, торговців і т.д.), вона допомагає зрозуміти, чому на нижчому рівні економіки
 4. Державний бюджет , фінанси і фінансова система
  Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державною Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є
 5. Роздержавлення і приватизація
  Специфіка російської економіки, определявшаяся тотальним пануванням державної власності, диктує необхідність роздержавлення і приватизації як основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства, як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної
 6. Тіньова економіка
  Розмивання прав власності, відсутність справжнього контролю за виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в
 7. Аналіз інвестицій
  Аналіз інвестицій дуже різноманітний. Зазначимо лише на деякі напрямки аналізу капітальних вкладень. 1. Аналіз динаміки капіталовкладень, очищений від інфляції, дозволяє судити про інвестиційної активності фірми галузі, всієї країни. Так, в Росії в 90-х рр.. обсяг капіталовкладень знизився в п'ять разів, дозволяючи говорити про «інвестиційної катастрофи», що сталася в нашій країні в ці
 8. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 9. § 27. Підприємства та їх основні види
  . Сутність підприємств та їх види. Підприємництво і принципи діяльності підприємства Сутність підприємств та їх види. Народне господарство кожної країни ділиться на окремі сфери (наприклад, сферу матеріального та нематеріального виробництва), галузі, кількість яких залежить від глибини суспільного розподілу праці. У колишньому СРСР налічувалося близько 400 галузей народного господарства, в
 10. § 45. Банки і банківська система
  Структура банківської системи та її еволюція. Банківські операції Структура банківської системи та її еволюція. Банківська система - це сукупність різних видів банків та банківських об'єднань у їх взаємозв'язку і взаємодії. До основних видів банків належать комерційні, емісійні, сільськогосподарські, кооперативні та ін Найважливішими банківськими об'єднаннями вважаються банківські
© 2014-2022  epi.cc.ua