Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Розділ 2. Податкові системи країн з розвиненою ринковою економікою


Метою вивчення матеріалу, представленого в даному розділі, є придбання студентами знань про особливості прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах, про особливості функціонування податкових систем федеративних і унітарних держав.

Студенти повинні отримати уявлення про те, які податки з числа прямих і непрямих, є основними для країн з розвиненою ринковою економікою, знати, на основі яких положень здійснюється їх побудова, знати особливості податкових систем федеративних і унітарних держав, а також конкретні механізми справляння основних прямих і непрямих податків: податку на додану вартість, корпоративного податку, індивідуального прибуткового податку, внесків на соціальне забезпечення, майнових податків тощо
д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розділ 2. Податкові системи країн з розвиненою ринковою економікою "
 1. Коментарі
  розділився на помірне (пресвітеріани) і радикальне (індепенденти) течії. [39] Романови зі смертю Петра II (1730) династія Романових обірвалася в прямому чоловічому поколінні. Зі смертю Єлизавети Петрівни (17611762) династія Романових обірвалася в прямій жіночій лінії. Династію що носили прізвище Романових Петра III, який був сином герцога Гольштейн-Готторпского Фрідріха Карла та Анни, дочки
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  розділити з консультантом відповідальність, не в частині прийняття рішення, але в частині його розробки. Можуть бути й інші ситуації, коли краще запросити консультанта. Загальними критеріями для них всіх є: - Наявність проблеми; - Недолік тимчасових або людських ресурсів для вирішення проблеми; - Недолік спеціальних знань для вирішення проблеми; - Висока ціна
 3. Глосарій
  розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій. Акціонерне товариство буває відкритим і закритим. Відкритим визнається акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів (підписка на акції та їх вільний продаж), закритим - товариство, акції
 4. 7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
  Розділена на 18 господарських областей, в кожній з яких створювалася своя хо-зяйственная палата як вищий економічний орган на чолі з круп-ними монополістами, які отримували титул господарських вождів. Ос-новним принципом управління став "фюрер-принцип", який вимагав беззастережного підпорядкування вищестоящому начальнику. Мілітаризація економіки Німеччини велася прискореними темпу-ми. У вересні
 5. Введення
  розділів цих підручників. На відміну від раніше виданих підручників, в яких головна увага приділялася розкриттю впливу фінансів, бюджету на розвиток економічних і соціальних процесів, роботі контрольних органів і т. д., в даному підручнику значно ширше викладаються правова основа функціонування бюджетної системи, бюджетний процес, формування дохідної частини всіх видів бюджетів,
 6. 20.1. Фінанси підприємств і бюджет
  розділів - «Доходи і надходження» і «Витрати і відрахування». У розділі «Доходи і надходження» відображаються: - виручка від реалізації; - кошти, що мобілізуються при капітальному будівництві; - кошти надходять у порядку пайової участі у будівництві; - довгострокові кредити і позики; - інші надходження. В розділ «Витрати і відрахування» включаються: - поточні витрати; - витрати
 7. 28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
  поділяються на процентні (займодержателя отримують щорічно рівними частками твердий дохід за затвердженою ставкою) і виграшні, або лотерейні (дохід виплачується при виході облігації в тираж погашення або тираж виграшів). 4. За місцем розміщення розрізняються державні позики внутрішні (у національній валюті) і зовнішні, реалізовані на іноземних грошових ринках (у валюті країни-кредитора,
 8. Відповіді на запитання з залу
  розділяти підприємства власне ВПК, що не підлягають приватизації, та підприємства, які можна приватизувати в різних інших формах. Тому, це - чиста демагогія: ВПК або ВПК. Питання необхідно вирішувати конкретно. Якщо підприємство належить ВПК в чистому вигляді, то приватизувати його не можна. - Яке Ваше ставлення до Явлінському? Його перспективи на виборах в Думу за умови їх
 9. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
  розділ 2 частина 1 навчального посібника "Економіка"). Рис.3 Крива виробничих можливостей В умовах економічного зростання виникає можливість збільшення як виробництва інвестиційних товарів (товарів для майбутнього), так і споживчих товарів (товарів для справжнього). Таким чином, незважаючи на зростання поточного споживання, що не ущемляються можливості розширення господарської
 10. Словник термінів
  розділ економічної науки, що вивчає поведінку національної економіки в цілому, з точки зору забезпечення умов для стійкого економічного зростання і повної зайнятості ресурсів, вирішення проблем господарського механізму та виконання державних функцій в економічній політиці. Макроекономічна стабілізація економіки - міра державного регулювання, спрямована на запобігання,
© 2014-2022  epi.cc.ua