Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

3.2. Акцизи і мита


Особливу групу непрямих податків складають акцизи. Базовими підакцизними товарами у всіх розвинених країнах, є алкогольна і тютюнова продукція в межах державної монополії на її виробництво і розподіл. Подібне обкладання обгрунтовується не тільки необхідністю отримання високих податкових надходжень, а й прагненням обмежити за допомогою підвищених цін споживання шкідливої для здоров'я громадян продукції.
У різних країнах немає єдності у відборі підакцизних товарів. Проте все ж можна виділити дві основні ознаки, за якими вони відбираються: це або товари масового споживання з низькою еластичністю попиту за ціною (цукор, сіль, бензин та ін.), або товари обмеженого попиту, наприклад, ювелірні вироби, хутра.
Акцизні ставки встановлюються у двох принципово відмінних видах: 1) або як відношення до вартості підакцизного товару, виражене у відсотках (адвалерні податкові ставки), 2) або в абсолютному вартісному вираженні на певну одиницю виміру (наприклад , в США на 1 пінту алкогольної продукції, на 1 галон бензину і т.
п.) (специфічні податкові ставки).
Особливу групу непрямих податків складають митні збори, справляння яких переслідує дві мети - фіскальну та виробничо-стимулюючу.
У розвинених країнах митні збори у вирішенні фіскальних проблем відіграють другорядну роль. Головна мета їх встановлення - захист вітчизняного виробника від надмірної конкуренції аналогічних імпортних товарів або в поєднанні з іншими заходами - стимулювання імпортера до того, щоб він віддав перевагу замість імпорту продукції в певну країну створити на її території підприємство з виробництва такої продукції.
Особливим різновидом імпортних мит є так звані антидемпінгові мита, у кілька разів перевищують звичайні мита. Вони накладаються зазвичай на імпортні товари, які продаються за цінами нижче світових (або нижче внутрішніх цін країни-імпортера) або за якими виявляються інші факти демпінгу (наприклад, субсидування експорту).

Важливу роль у зменшенні фіскального значення митних зборів в розвинених країнах зіграло довголітнє дію Генеральної угоди з питань тарифів і торгівлі (ГАТТ), основною метою якого було зменшення митних та інших бар'єрів у зовнішній торгівлі. У результаті дії ГАТТ питома вага митних зборів у податкових надходженнях розвинених країн знизився з 40 - 60% до 3 - 5%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Акцизи і мита "
 1. 3.2. Види податків
  акцизи, податок на додану вартість ПДВ, митні збори. 2. За цільовим призначенням податки поділяються на загальні та цільові. Загальні податки надходять до бюджету держави для фінансування загальнодержавних заходів, тобто не мають строго цільового призначення (ПДФО, ПДВ та ін.) Спеціальні податки мають строго певне призначення, наприклад, податок на відтворення
 2. 1.2. Індивідуалістичні початку теорії податків
  акцизом, тобто перейти до непрямого оподаткування. Таким чином, розвиваючи теорію податків, відповідно до якої податки вводилися в період надзвичайних обставин, коли державі були потрібні додаткові доходи для покриття витрат по зміцненню армії та правопорядку, У. Петті сформулював економічні основи індивідуалістичної теорії. По ній жителі країни повинні брати участь у
 3. 3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
  акцизи і мита; 3) внески роботодавців на соціальне забезпечення. У сучасний період у більшості розвинених країн велика роль непрямих податків на споживання, насамперед ПДВ (від 15 до 40% всіх податкових надходжень). Від 7 до 12% всіх податкових надходжень розвинутих країн становлять акцизи. Таким чином, на ПДВ та акцизи припадає від однієї п'ятої до половини всіх податкових
 4. Висновки по розділу 2
  акцизи і мита, а також внески роботодавців на соціальне забезпечення. Головними за часткою податкових надходжень серед непрямих податків є ПДВ та акцизи. На їх частку припадає від однієї п'ятої до половини всіх податкових надходжень у більшості розвинених країн. Тільки в США, Японії і Канаді роль непрямого оподаткування помітно нижче. Мита в розвинених країнах
 5. Тема 8. Особливості непрямого оподаткування в індустріально розвинених країнах
  акцизів і митних зборів в розвинених країнах. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити значення непрямих податків для податкової системи держави, вказати їх переваги і недоліки в порівнянні з прямими податками. Далі необхідно перерахувати види податків, які в
 6. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  акцизи, мита і податок з продажів. У третьому питанні необхідно дати характеристику основним значущим податків і зборів місцевого рівня в Канаді за елементами: розглянути податок на нерухомість, податок на підприємницьку діяльність, особливості справляння ліцензійних та реєстраційних зборів. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена
 7. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  акцизи, мита, земельний податок, податок на житло, професійний податок, туристський збір та інші. При цьому необхідно показати роль того чи іншого податку у формуванні податкових доходів загальнодержавного або місцевих бюджетів Франції. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
 8. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
  акцизи, мита, податок на видобуток нафти, податок на доходи від страхової діяльності, солідарний збір та інші. У третьому питанні необхідно охарактеризувати основні податки громад Німеччини (місцеві податки): промисловий і поземельний податки, акцизи на алкогольні напої, податки на специфічні форми використання доходів, а також показати їх роль у формуванні доходів місцевих
 9. Варіант 3
  акцизи; 3) мито. 11. У яких країнах переважає пряме оподаткування? 1) США, Японія, 2) Франція, Німеччина, 3) Італія, Франція. 12. Для яких країн характерна тенденція до посилення тягаря прямих податків для платників податків з відносно низьким рівнем доходів за моделлю Гаджиєва? 1) для країн з розвиненою ринковою економікою; 2) для країн, що розвиваються; 3)
 10. Варіант 5
  акцизи, мита, корабельні збори; 2) майновий і земельний податки; 3) прибутковий податок, корпоративний податок, споживчий податок, податок на спадщину і
© 2014-2022  epi.cc.ua