Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

Тема 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах


Введення
1. Податки як інструмент регулювання економічних процесів і явищ в економіці.
2. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в США, Канаді та Швейцарії.
3. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Китаї.
Висновок
Список використаних джерел
У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи.
У першому питанні необхідно розкрити регулюючу функцію податків, зосередившись на стимулюючому її прояві з точки зору теорії. Коротко також необхідно висвітлити значення залучення іноземних інвестицій в економіку держави.

У другому питанні необхідно розкрити стимулюючий прояв регулюючої функції податків на практиці, тобто розглянути, як в США, Канаді та Швейцарії при реалізації податкової політики держави здійснюється стимулювання інвестиційної діяльності з використанням податкових інструментів. Тут докладно потрібно зупинитися на особливостях оподаткування прибутку, в тому числі іноземних корпорацій, особливості оподаткування дивідендів, отриманих іноземними юридичними і фізичними особами в цих країнах (розглянути насамперед податкові пільги іноземним інвесторам - юридичним та фізичним особам, а також надаються корпораціям-резидентам при здійсненні ними інвестиційної діяльності).

Зміст третього питання необхідно розкрити аналогічним чином відповідно до податкового законодавства Китаю. При розгляді третього питання студент повинен відповісти на питання: «Чому Китай - провідна світова держава, що займає перше місце в світі по залученню іноземних інвестицій»?
У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах "
 1. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  тема контролю за якістю продукції, не більше 0,01% браку; * випереджаюче зростання продуктивності праці; * значно менші втрати трудового часу. 2. Макрорівень: * більш високий рівень доходів населення; * перерозподіл доходів на користь виробництва, а не потреб-лення; * високий рівень приватних накопичень. Експорт споживчих товарів не був єдиною формою
 2. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  тема яких створює своєрідну культуру і визначає тип цивілізації. Самі інститути є особливими формами життя (в тому числі господарської), людських зв'язків і відносин, які носять стійкий характер, формують у суспільстві духовні якості та властивості. У свою чергу, інститути також виступають важливим фактором відбору. Розрізняють соціально-технологічний, соціально-психологічний і
 3. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  тема розвинених країн опосередковує весь процес суспільного виробництва та накопичення капіталу. Елементами кредитної політики є операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, регулювання рівня банківського відсотка, банківських резервів, ризику і ліквідності банківських операцій. Основний елемент кредитної системи США - Федеральна резервна система (ФРС), яка виконує
 4. 3. Державне регулювання економіки: зміст, об'єкти, напрямки та методи
  тема заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними органами та установами з метою забезпечення нормального функціонування економічної системи і пристосування її до мінливих умов. Механізм державного регулювання складний і по-різному діє в тій чи іншій країні. У сучасних умовах державне
 5. Тематика контрольних робіт
  темах індустріально розвинених країн. 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах. 16. Характеристика податкової системи США. 17. Характеристика податкової системи Великобританії. 18. Характеристика податкової системи Канади. 19. Характеристика податкової системи Франції. 20. Характеристика податкової системи Німеччини. 21. Характеристика
 6. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  тема існувала на півдні Америки протягом більше двох століть. Але демократія з рабством несумісна. В економіці з швидко зростаючою нерівністю це розходження поглядів з приводу належного розподілу влади являє собою величезну лінію розлому, який може відкритися в будь-який момент. У демократично-капіталістичних суспільствах влада походить з двох джерел - багатства і
 7. Тіньова економіка
  темах, хоча її масштаби і сфери можуть істотно різнитися. Вплив «тіньових» чинників на господарське життя може бути настільки відчутним, що суперечність між неформальним і формальними укладами перетворюється з другорядного в істотне соціально-економічне протиріччя - ті чи інші форми його прояви спостерігаються практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
 8. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  податково-бюджетної та фінансово-кредитної політики стимулювання попиту. Їх результатом є розширення виробництва, створення нових робочих місць, тобто рух економіки з точки в U2P2 Якщо ж економіка в цій точці буде демонструвати надмірну активність (перегрів), то вступлять в дію протилежні заходи - кредитні обмеження і скорочення державних витрат, що викликають
 9. Глосарій
  тема (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як
 10. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Тема найманої праці; * високоефективне використання іноземної економіч-ської допомоги; * масове оновлення основного капіталу; * безпрецедентна закупівля ноу-хау, патентів і ліцензій. Останнім часом в економічній літературі прийнято виділяти групу факторів, що зіграли особливу роль в економічному розвитку Японії. Серед них: 1) гомогенність японської нації, що виражається в
© 2014-2022  epi.cc.ua