Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Загальна характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії


Податкова система Японії сформувалася в 1950-і роки, зазнавши в наступний період незначні організаційні та законодавчі зміни. Податкова система Японії дворівнева і включає загальнодержавні та місцеві податки і збори (місцеві податки поділені на префектурние і муніципальні).
До загальнодержавних податків і зборів Японії віднесені: прибутковий податок, корпоративний податок, податок на спадщину і дарування, податок на землю і нерухомість, споживчий податок, «алкогольний» податок, «тютюновий» податок, «бензиновий »податок,« дорожній »податок, гербовий збір, митні збори, корабельний збір.
До префектурние податках віднесено: податок на проживання в префектурі, податок з підприємств у розрахунку на число зайнятих, податок на придбання власності, податок на видовищні заходи, транспортний податок, прибутковий префектурний податок і податок на користування природними ресурсами.
До муніципальним податках віднесено: податок на проживання в муніципалітеті, майновий податок, податок на легкі транспортні засоби, податок на земельну власність, прибутковий муніципальний податок, податок на розвиток міст та інші.
Основу податкових надходжень Японії складають: прибутковий податок (32%), корпоративний податок (21,6%), споживчий податок (20,7%), податок на спадщину і дарування (3,3%), та інші.
При цьому останнім часом спостерігається тенденція до збільшення частки непрямих податків, на які в сукупності припадає близько 40% всіх податкових надходжень.
До особливостей японської податкової системи можна віднести також спостережувану в останні роки тенденцію до збільшення частки місцевих податків у загальному обсязі податкових надходжень.
Розглянемо систему податкових органів у Японії.
Законодавчими повноваженнями в податковій сфері наділене Міністерство фінансів Японії, яке традиційно курирує питання податкових надходжень через участь у роботі Ради з економічної і податкової політики, а також Національне податкове управління. У систему податкових органів входять також Податковий коледж і Національний податковий трибунал з його філіями, де відбувається оскарження правильності нарахування податків.
На Національне податкове управління покладені всі функції з нарахування, збирання та припиненню випадків ухилення від сплати усіх загальнодержавних прямих (прибуткового, корпоративного, на спадщину та дарування, землю та нерухомість) і непрямих податків і зборів (споживчого , «алкогольного», «тютюнового», «бензинового», «дорожнього» та гербового). Виняток становлять лише митні збори і корабельні збори, що відносяться до компетенції Міністерства фінансів.
В організаційному плані Національне податкове управління складається з центрального апарату, одинадцяти регіональних податкових бюро, регіональної податкової інспекції о.
Окінава і близько 550 податкових інспекцій.
Структурно як центральний апарат, так і регіональні податкові бюро та інспекції на місцях мають ідентичне функціональне побудова і представлені трьома основними департаментами (відділами): з оподаткування, збору податків, а також з проведення перевірок та кримінальному розслідуванню випадків ухилення від сплати податків. При цьому характерно своєрідне «розподіл праці», коли регіональні бюро контролюють правильність сплати податків великими компаніями в зоні їх відповідальності, а податкові інспекції - малий і середній бізнес на місцях.
Важливо відзначити, що в допомогу платнику податків Японії крім державних програм з інформування про вимоги податкового законодавства з 1951 року діє інститут уповноважених податкових консультантів. Організаційно вони об'єднані в професійні асоціації, які тісно співпрацюють з Національним податковим управлінням, і на комерційній основі виконують всю практичну роботу з нарахування податків і подачі документів як юридичних, так і фізичних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Загальна характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії "
 1. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової
 2. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  В економічній літературі 50-і рр.. зазвичай називають "сріблячи-ними", а 60-ті - "золотими", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" -
 3. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. і 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
 4. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  Сутність і функції управління. Форми і методи наукового управління підприємствами. Менеджери Сутність і функції управління. Із зростанням масштабів суспільного виробництва, поглибленням суспільного поділу праці в усіх трьох його формах - загальної, особливої та одиничної - посилюється значення системи управління економікою. Дана система являє собою свідомо організований,
 5. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  Сутність і роль бюджету. Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна на різних періодах історії. При цьому досить чітко виділяються два етапи. В епоху класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в
 6. Висновки по розділу 2
  Отже, ми з'ясували, що у вирішенні питання про те, яка з підсистем повинна бути переважаючою в податкових системах держав, фінансова наука другої половини XIX століття прийшла до наступного висновку: «побудувати податкову систему, відповідну принципам оподаткування, можна лише при поєднанні на практиці двох форм оподаткування, але з переважанням його прямих форм». Зарубіжними і російським
 7. Варіант 5
  1. Вкажіть державний орган Японії, наділений функціями з контролю і нагляду у сфері оподаткування: 1 Міністерство фінансів Японії, 2) Національне податкове управління, 3) Рада з економічної і податкової політики. 2. Професійні асоціації податкових консультантів в Японії здійснюють: 1) функції з нарахування, збирання та припиненню випадків ухилення від сплати
 8. Висновок
  В рамках навчального курсу, коротко викладеного в навчально- методичному посібнику, можна зробити наступні висновки. 1. Загальні принципи функціонування і розвитку податкових систем притаманні більшості розвинених країн. Як правило, такі постулати знаходять закріплення на законодавчому рівні. Серед відомих економічних показників у податкових системах розвинених країн найбільш часто застосовуються два
 9. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування , одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 10. § 56. Нові тенденції в еволюції власності
  Нові об'єкти власності. Радикальні зміни в суб'єктах власності та її соціалізація Нові об'єкти власності. Відносини власності на нижчій стадії капіталізму характеризуються: 1) монополізацією незначною частиною суспільства переважної маси засобів виробництва та їх використанням як знарядь привласнення чужої праці; 2) відсутністю засобів виробництва у більшості
© 2014-2022  epi.cc.ua