Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010 - перейти до змісту підручника

4.5. Податок на прибуток підприємств


З 1 січня 2008 року для китайських і зарубіжних підприємств діє єдина система оподаткування прибутку відповідно до Закону КНР від 16.03.2007 р. «Про податок на прибуток підприємств». До цього підходи до оподаткування китайських та іноземних підприємств були різними.
Платниками податку на прибуток визнаються підприємства та інші організації, які отримали дохід на території КНР. Відповідно до Закону підприємствами-резидентами визнаються:
- компанії, засновані в КНР;
- компанії, засновані відповідно з іноземним законодавством або в іншому регіоні (Гонконзі, Макао), але місце ефективного управління яких перебуває в КНР.
У підприємств-резидентів об'єктом оподаткування визнається так звана всесвітня прибуток, у підприємств-нерезидентів - прибуток, отриманий від джерел у КНР.
Податковою базою з податку визнається оподатковуваний прибуток, що обчислюється як різниця між валовим доходом платника, отриманим в податковому році, і допустимими витратами, понесеними у тому ж році.
Стандартна ставка з податку на прибуток у Китаї становить 25%. При цьому знижена ставка в розмірі 20% застосовується для малих підприємств з низьким доходом при одночасному дотриманні критеріїв фінансово-господарської діяльності, зазначених в таблиці 10.
Таблиця 10 - Умови для застосування малими підприємствами зниженої ставки податку Критерій Промислове підприємство непромислових підприємство Чисельність працівників менше 100 чол. менше 300 чол. Вартість активів менш 30 млн юанів менше 10 млн юанів Річний прибуток менше 300 тис. юанів х
Порядок визначення доходів і витрат для цілей оподаткування в китайському податковому законодавстві аналогічний правилами, що застосовуються в РФ. У КНР більшість економічно обгрунтованих витрат зменшують податкову базу по податку на прибуток.
Окремі види витрат, такі як відсотки за кредитами (позиками), представницькі витрати, витрати на рекламу, визнаються для цілей оподаткування прибутку з урахуванням обмежень (граничні значення встановлюються в розмірі певного відсотка від виручки).
Відсотки за кредитами (позиками) зменшують податкову базу, якщо їх залучення було викликано необхідністю ведення фінансово-господарської діяльності та їх величина обгрунтована. З 1 січня 2008 року в КНР діють правила «тонкої капіталізації», згідно з якими для звичайних підприємств коефіцієнт, що визначається як відношення позикового капіталу до власного, не повинен бути більше 2, а для фінансових компаній - не більше 5. Відсотки по надлишковим позиковими коштами не можна списувати до витрат або переносити на майбутні податкові періоди.
Представницькі витрати організація може прийняти у зменшення оподатковуваного прибутку, але не більше 60% від фактично зроблених витрат і до 0,5% річної виручки.
Витрати на рекламу та заходи з просування продукції компанії зменшують базу оподаткування в межах 15% річної виручки.
Амортизація основних засобів у Китаї нараховується лише лінійним методом виходячи з поточної відновної вартості, яка протягом періоду амортизації не змінюється. Законодавством передбачені наступні терміни амортизації:
- 20 років - для будівель і споруд (5% на рік);
- 10 років - для обладнання, водних, морських і повітряних суден, залізничного транспорту (10% на рік);
- 5 років - для інструментів, пристосувань, меблів і інших засобів, що використовуються у виробництві (20% на рік);
- 4 роки - для транспортних засобів, за винятком водних, морських і повітряних суден і залізничного транспорту (25% на рік);
- 3 роки - для комп'ютерної техніки (33,3 % на рік).
Вартість придбаних нематеріальних активів амортизується також лінійним методом. За загальним правилом амортизаційний термін складає 10 років.
Платники податків податку на прибуток у Китаї не вправі створювати резерви, що зменшують податкову базу по податку на прибуток. Виняток становлять лише фінансові організації (банки, лізингові компанії), допустима величина резерву у яких не може перевищувати 3% від величини виданих коштів.
Передача поточних збитків в Китаї можливий тільки на майбутні податкові періоди протягом п'яти років.
По податку на прибуток чинне законодавство КНР передбачає широкий перелік податкових пільг. Система пільг і преференцій включає: звільнення окремих доходів від оподаткування податком на прибуток; знижені ставки податку на прибуток; податкові канікули; спеціальні економічні зони з пільговим оподаткуванням.
Основна група доходів, які звільняються від податку на прибуток підприємств, - це прибуток, дивіденди та інші інвестиційні доходи, що розподіляються китайським, іноземним і некомерційним організаціям, що працюють в окремих галузях економіки. Видами діяльності, при здійсненні яких підприємства отримують податкові преференції, є: сільське і лісове господарство, рибальство; інфраструктурні проекти, підтримувані державою; проекти, спрямовані на охорону навколишнього середовища; водо-та енергозбереження.
Максимальні податкові преференції надаються підприємствам, що займаються сільським господарством і рибальством. Більшість видів діяльності у сфері сільського та лісового господарства повністю звільнено від оподаткування податком на прибуток. Крім того, від оподаткування звільнено і прибуток підприємств, що здійснюють морське рибальство. По таких видах діяльності, як вирощування квітів, чаю, спецій і розведення риби, підприємства мають право на 50%-ве скорочення податкових зобов'язань з податку на прибуток.
Платники податків, які отримують прибуток від інвестиційної діяльності, звільняються від сплати податку протягом перших 3 років з початку отримання прибутку.
У наступні три роки їх прибуток обкладається за ставкою в 2 рази нижче стандартної. Дана пільга поширюється на організації, що вкладають інвестиції в будівництво портів, аеропортів, залізниць, автомагістралей і в такі галузі економіки, як міський громадський транспорт, електроенергетика, охорона водних ресурсів.
В оподаткуванні доходів високотехнологічних підприємствах і виробників інтегральних мікросхем Китаю існують деякі особливості. Так, доходи підприємств сфери високих технологій, підтримуваних державою, оподатковуються за ставкою 15%. Пільгова ставка застосовується, за умови відповідності наступним критеріям:
- компанія зареєстрована в Китаї і володіє об'єктом інтелектуальної власності не менше 3 років або володіє правом користування об'єктом не менше 5 років;
- величина витрат на НДДКР становить не менше 6% при річному обсязі продажів не менше 50 млн юанів; 4% - при виручці від 50 млн до 200 млн юанів; 3% - при виручці понад 200 млн юанів;
- обсяг продажів високотехнологічних товарів (послуг) становить не менше 60% сукупної виручки підприємства;
- не менше 30% штатного персоналу з вищою освітою і 10% фахівців з технічною освітою.
Окремі пільги передбачені для виробників інтегральних мікросхем. Пільги надаються підприємствам, що вклали в бізнес не менше 8 млн юанів і виробляють мікросхеми розміром менше 0,25 мкм. Преференції таким підприємствам аналогічні тим, які надаються при інвестуванні в інфраструктурні проекти: 1) податкові канікули протягом перших 3 років, 2) знижена ставка податку (50% від стандартної) протягом наступних 3 років; 3) що використовується у виробництві обладнання може амортизуватися в протягом 3 років, на відміну від стандартних 10 років.
Іноземні інвестиції допускаються в більшість галузей економіки Китаю за винятком видавничої діяльності, радіо і телемовлення, поштових послуг, телекомунікацій та деяких інших видів бізнесу. Іноземні інвестори можуть здійснювати з обмеженням наступні види діяльності: транспортні послуги, операції з нерухомістю, кредитну, орендну, інвестиційну та громадську діяльність. Вести діяльність на території Китаю іноземні інвестори можуть, реєструючи організації зі стовідсотковим іноземним капіталом, спільним капіталом і контрактні підприємства. Крім того, в Китаї можна створювати філії або представництва іноземних компаній.
Підприємства зі стовідсотковим іноземним капіталом є найпоширенішою формою здійснення іноземних інвестицій. В основному вони засновуються у формі компаній з обмеженою відповідальністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.5. Податок на прибуток підприємств "
 1. 2. Податки: сутність, види, функції
  податки, що стягуються як центральними, так і місцевими органами влади. Податок - це примусово вилучаються державою або місцевою владою кошти з фізичних та юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх функцій. Історично податки з'явилися з поділом суспільства на класи і появою держави. Це внески громадян для утримання публічної влади. Ніщо не вимагає
 2. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
  оподаткування. Податки - це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб, що стягуються державою. Вони на 90% формують дохідну частину державного бюджету країни. Податки, крім фіскальної функції (тобто наповнення держбюджету), призначені для: а) регулювання; б) стимулювання; в) перерозподілу доходів. Принципи раціонального оподаткування, розроблені ще А.
 3. Види і групи податків
  податки на доходи і майно: прибутковий податок з фізичних осіб; податок на прибуток підприємств (корпорацій, фірм); податок на соціальне страхування і на фонд заробітної плати і робочу силу (так звані соціальні податки); майнові податки, у тому числі податки на власність, включаючи землю й іншу нерухомість; податки на переклад прибутку і капіталу за рубіж і ін Вони стягуються з
 4. Основні податки
  податок з фізичних осіб (податок на особисті доходи) є вирахуванням з доходів (зазвичай річних) платника податків - фізичної особи. Платежі здійснюються протягом року, але остаточний розрахунок проводиться в кінці його. Податкові системи різних країн, будучи в основному схожими, мають свої власні набори податкових ставок і вилучень з оподаткування, податкових кредитів і термінів виплат. Зазвичай
 5. Федеральні, регіональні і місцеві податки
  податки на майно фізичних осіб і земельний податок, податок на спадщину або дарування і деякі незначні податки. До регіональних податків в Росії відносяться податок на майно організацій, податок на нерухомість, податок з продажів, дорожній та транспортний податки і ряд менш значних податків. До федеральних податків відносяться податок на додану вартість, акцизи, податок на прибуток
 6. Структура оподаткування
  податків, що беруть участь у формуванні дохідної частини бюджету, в різних країнах з ринковою економікою характеризується такими даними,% до підсумку: {foto149} У Росії роль окремих податків у доходах бюджету дещо інша. У зв'язку з відносно низьким рівнем життя більшості населення надходження від податків на особисті доходи невеликі; замість них головне місце в дохідній частині бюджету займають
 7. Терміни і поняття
  податки Непрямі податки Прибутковий податок з фізичних осіб Податок на прибуток підприємств (фірм, корпорацій) Соціальні внески (соціальні податки) майнові податки Акцизи Податкова база Податкова ставка Податок на поставлений дохід Подвійне оподаткування Ефект
 8. Глосарій
  податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій . Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості
 9. 8.3. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ (крива Лаффера)
  податку слід відрізняти збір, що представляє собою обов'язковий внесок, сплата якого є-ється однією з умов здійснення в інтересах платників юридиче-скі значущих дій державними органами, включаючи предос- тавленіе певних прав або видачу дозволів (ліцензій). Основними категоріями в податковому законодавстві є поняття об'єкта оподаткування та податкової ставки.
 10. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  податкових надходження до бюджету всіх рівнів. На початок 1998 р. в Росії налічувалося 861 тис. малих підприємств (МП), на яких працювало 13,0% всіх зайнятих у народному господарстві. За переважному в них виду діяльності і формою власності вони розподілялися наступним чином (табл. 17.1, 17.2). Таблиця 17.1. Розподіл МП по виду діяльності Число підприємств Середньооблікова
© 2014-2022  epi.cc.ua