Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Механізм грошових імпульсів


Розглянемо докладніше передавальний механізм грошових імпульсів. На економічну кон'юнктуру впливають не тільки готівка М0, а й вклади, депозити в комерційних банках М1, М2, за термінологією монетаристів - не тільки готівкові гроші, а й в цілому монетарний базис, або сукупність готівки і банківських резервів. Точного визначення поняття монетарного базису в літературі немає.
Фрідмен використовує агрегат М2. Саме цей статистичний показник включається в моделі, за якими розраховуються нормативи грошової політики.
Монетарний базис впливає на економічне життя не відразу, а з певним розривом у часі (лагом). При цьому темпи зростання монетарного базису повинні бути скоординовані з темпами зростання товарної маси.
Монетаристский передавальний механізм схематично представлений на рис. 7.2.


Рис. 7.2. Вплив монетарного базису на ВВП
Приріст грошової маси (монетарного базису) повинен відповідати зростанню ВВП з урахуванням змін у швидкості обігу грошей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Механізм грошових імпульсів "
 1. Коментарі
  механізмами і т.д., але які взаємодіють настільки тісно, що важко і навіть неможливо розплутати лінії їх впливу і зважити їх відносний внесок в людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар
 2. Форми скарбів
  механізму сучасної - еволюції грошей та їх ефективного використання в ринковій економіці. У сучасних умовах грошима служать не золоті, а кредит-но-паперові гроші. Чому це сталося? Золото і в сучасних умовах не втратило здатність виконувати функцію міри вартості, бо воно не втратило свої властивості. Еволюція функції грошей як міри вартості пов'язана з процесом демонетизації
 3. Тема 43. Циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  механізму саморегулювання ринку. При цьому їх можна об'єднати в послідовну ланцюжок - цикл. Економічний цикл - це повторювані в тривалому періоді підйоми і спади в господарській діяльності людей, що мають загальну тенденцію до економічного зростання. Економічний цикл можна виразити в графічних моделях двох-або чотирьохфазна коливань економічної кон'юнктури (рис. 43.2):
 4. Причини середніх циклічних коливань
  механізму акселератора, тобто інвестиції відчувають вплив не самого обсягу випуску, а його коливань. Лауреат Нобелівської премії англійський економіст Дж. Хікс вважає, що головну причину коливань слід шукати у впливі, який чинять на інвестиції зміни обсягу випуску (або доходу), в чому, власне, і виражається ефект акселерації. На його думку, торгово-промисловий бум є
 5. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Механізмом, матеріально-технічним постачанням і т. д. Все це в кінцевому рахунку надавало реформі 1953 тимчасовий харак-тер. У лютому-березні 1954 була прийнята програма Піднята цілина-них і перелогових земель. У сільськогосподарський оборот було залучено-но майже 42 млн. га ріллі. Це дозволило в значній мірі ре-шити продовольчу проблему. Так, якщо в 1954 р. в СРСР всього було
 6. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  механізм переливу капіталу з наступним інвестуванням). Матеріальною основою середніх циклів є масове оновлення основного капіталу, в результаті чого виробництво вдосконалюється. Однак на якомусь етапі подальше вдосконалення виробництва стає неможливим, на зміну старій технічній системі приходить інша, вдосконалення якої відбувається за кілька середніх
 7. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  механізми коливань. Тому поряд з діловим (класичним) циклом Маркса - Жугляра, продов-жительность якого становила раніше 7 - 11 років, тепер 5 - 7 років, виділяють «довгі хвилі Кондратьєва» (45 - 60 років), «цикли С. Кузнеця» (15 - 25 років), «цикли Китчина» (2 - 3 роки) та ін 3. Існує погляд на цикл як на коливання, що відбувається навколо положення рівноваги. У класичній
 8. 2. Концепція кумулятивного процесу
  механізм впливу розбіжностей між цими ставками на економіку? Коли банківський (ринковий, грошовий) відсоток менше їсть г жавного (реального), у потенційних інвесторів вознікаютожі данія додаткових прибутків. Інвестиційні проекти Начпо нают втілюватися в життя, зростає попит на фактори виробляй i | що призводить до зростання заробітної плати та рентних платежів, порі дая в свою чергу
 9. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  механізму нклов. Він спробував дистанціюватися від двох найбільш впливових мх позицій поданої проблеми: що йде від Сея і заперечує віз-'Там же. С. 228. 1 Туган-Барановський М.І. Австрійська школа / / Світ божий. 1901. , XГI С. 217. 1'' Столяров Н.А Указ. соч. 393 ливість загального надвиробництва, і спирається на концепцію недоспоживання, насамперед у її марксистському варіанті, і
 10. 4. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Від теорії до практики
  механізму інфляції та заходів боротьби з нею. Як вже 12 Див. додаток 1. 5G4 i відзначалося, початково в рамках цієї концепції інфляція розглядає-| иась насамперед як результат зростання витрат, викликаний сни-сніем інтенсивності процесу накопичення в приватному секторі ледствии високих податків. Однак практики економіки запропонованого-Онія не ризикнули покладатися у боротьбі з інфляцією тільки на зниження
© 2014-2022  epi.cc.ua