Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці

При вивченні впливу окремих факторів на динаміку продуктивності праці можуть використовуватися різні методи.
Застосування індексного методу полягає в розрахунку індексів продуктивності праці змінного складу, постійного складу і впливу структурних зрушень за сукупністю підприємств. На основі розрахованих індексів здійснюється аналіз динаміки середнього рівня продуктивності праці за деякою сукупністю виробничих одиниць.
Застосування методу ланцюгових підстановок розглянемо на прикладі аналізу впливу використання робочого часу на продуктивність праці. На рівень і динаміку середньомісячної виробітку продукції в розрахунку на одного працюючого впливають кілька факторів:
1) середньогодинна вироблення в розрахунку на одного робітника а0 у базисному періоді і а1 у звітному періоді;
2) середня фактична тривалість робочого дня b0 у базисному періоді і b1 у звітному періоді;
3) середня фактична тривалість робочого періоду в днях С0 в базисному періоді і с1 у звітному періоді;
4) частка робітників у загальній чисельності працюючих d0 у базисному періоді і d1 у звітному періоді.
Нехай W0 - це середньомісячна вироблення продукції на одного працюючого в базисному періоді, а W1 - це середньомісячна вироблення продукції на одного працюючого у звітному періоді.

Абсолютна зміна середньомісячної виробітку одного працюючого розраховується як:
? W=W1-W0=a1b1c1d1-a0b0c0d0.
Відносне зміна середньомісячної виробітку одного працюючого виражається за допомогою індексу:


За допомогою методу ланцюгових підстановок можна визначити вплив кожного їх чотирьох факторів окремо на зміну показника середньомісячної виробітку одного працюючого .
Вплив зміни частки робітників у загальній чисельності працюючих на зміну середньомісячної вироблення одно:
1) в абсолютному вираженні:
? W (d)=a0b0c0d1-a0b0c0d0;
2) у відносному вираженні:


Вплив зміни тривалості робочого періоду в днях на зміну середньомісячної вироблення одно:
1) в абсолютному вираженні:
? W (с)=a0b0c1d1-a0b0c0d1;
2) у відносному вираженні:


Вплив зміни тривалості робочого дня на зміну середньомісячної вироблення одно:
1) в абсолютному вираженні:
? W (b)=a0b1c1d1-a0b0c1d1;
2) у відносному вираженні:


Вплив зміни среднечасового рівня продуктивності праці на зміну середньомісячної вироблення одно:
1) в абсолютному вираженні:
? W (а)=a1b1c1d1-a0b1c1d1;
2) у відносному вираженні:


Взаємозв'язок між абсолютними приростами виражається рівністю виду:
? W=W1-W0=? W (a) +? W (b) +? W (c) +? W (d).

Взаємозв'язок між відносними показниками виражається рівністю виду:


Методу угруповань дозволяє визначити наявність або відсутність зв'язку і характер залежності між аналізованим фактором і показником продуктивності праці.
Кореляційний аналіз дозволяє встановити існування залежності і висловити її кількісно, тобто знайти рівняння регресії і виміряти тісноту зв'язку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці "
 1. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методом факторного
 2. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 3. Продуктивність праці
  методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 4. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення
 5. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 6. Глава III Продуктивність
  зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми розглянемо такі групи проблем: - зв'язок між продуктивністю і конкурентоспроможністю; - визначення та способи вимірювання продуктивності; - етапи розвитку продуктивності в США; - розвиток продуктивності в світі; - цілі у сфері
 7. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  методів вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції. До них відносяться: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto92} де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах
 8. 2. Предмет економіки праці
  питання трудових відносин, розглянуті з точки зору природи їх виникнення, вартісної оцінки та впливу на результати діяльності. Управління трудовими відносинами в суспільстві спрямоване на регулювання ціни праці за допомогою встановлення трудового законодавства, впливу на зайнятість, забезпечення відносин соціального партнерства, нормалізацію умов праці, підвищення
 9. У Південній Кореї, Гонконгу та Сінгапурі зростання продуктивності праці випереджав зростання заробітної плати.
  Питання буде потрібно ана-ліз економічного зростання в довгостроковому періоді, який лежить за межі-ми теми цієї глави. Проте ми коротко відзначимо три основні чинники продуктивності: - Фізичний капітал. Наявність більшої кількості обладнання в біль-шем кількості будівель. - Людський капітал. Високий рівень освіти працівників. - Технологічні знання. Доступність
 10. 15. Показники і методи продуктивності праці
  методом вимірювання продуктивності праці є натуральний метод. Обсяг виробленої продукції визначається в натуральних одиницях (штуках, тоннах, метрах і т. п.) Рівень зроблених робіт в натурально-речовому вимірі є найбільш об'єктивним і достовірним показником продуктивності праці. За допомогою цього методу можна вимірювати і порівнювати продуктивність праці
 11. Зростання через продуктивність
  питання, давайте визначимо саме поняття "лідер". Під таким "лідером" ми маємо на увазі країну, яка знаходиться на першому місці за рівнем продуктивності праці. Країни, що розвиваються, наприклад, більш швидкими темпами, ніж інші, можуть бути визначені як "лідери за темпами розвитку" (до таких країн належить сьогодні Японія), але вони при цьому не будуть займати лідируючі позиції за рівнем
 12. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  статистична звітність по праці і заробітній платі (форма № 1-праця - місячна; форма № 6 - кадри - річна; форма № 1-наука - річна), штатні розклади і тарифікаційні списки, посадові інструкції, положення про преміювання, дані оперативного обліку з праці, дані табельного обліку і обліку руху робочої сили, матеріали бухгалтерського обліку про нараховану заробітну плату, дані
© 2014-2022  epi.cc.ua